Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 1 februari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunen via servicecenter@osteraker.se.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-02-01.pdf 263.8 kB 2021-01-22 09.45
3a Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07.pdf 612.7 kB 2021-01-22 09.45
3b Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11.pdf 1.6 MB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 3-2018.pdf 175.6 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 9-2019.pdf 201.4 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 33-2019.pdf 161.3 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 35-2019.pdf 247.5 kB 2021-01-22 09.48
3d Svar på medborgarförslag nr 3-2020.pdf 162 kB 2021-01-22 09.49
3d Svar på medborgarförslag nr 12-2020.pdf 205 kB 2021-01-22 09.49
3e Redovisning av uppdrag nr 24 i Budget 2020.pdf 1.1 MB 2021-01-22 09.51
3e Redovisning av uppdrag nr 25 i Budget 2020.pdf 1.2 MB 2021-01-22 09.51
3f Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - likvärdig skola.pdf 770.9 kB 2021-01-22 09.51
3f Förskole- och grundskolenämndens svar på rapport - likvärdig skola.pdf 416.6 kB 2021-01-22 09.51
3f Revisionsrapport - granskning av likvärdig skola.pdf 4.4 MB 2021-01-22 09.51
3g Svar på revisionsrapport - granskning av långsiktig planering.pdf 525.4 kB 2021-01-22 09.51
3g Revisionsrapport - Granskning av långisktig ekonomisk planering.pdf 3.5 MB 2021-01-22 09.51
3h. Elin Hedman (M) har entledigats som nämndeman vid Attunda Tingsrätt.pdf 87.1 kB 2021-01-22 09.51
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 112020 – Utmaning att leva mer hållbart.pdf 157.5 kB 2021-01-22 09.52
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 112020 – Utmaning att leva mer hållbart.pdf 124.2 kB 2021-01-22 09.52
4. Tjut - Svar på medborgarförslag 11_2020 - Utmaning att leva mer hållbart.pdf 1.3 MB 2021-01-22 09.52
4. Bilaga. Medborgarförslag nr 11_2020 - Leva mer hållbart inkl. bilaga 1 och 2.pdf 1.3 MB 2021-01-22 09.52
5a Fråga.pdf 134.9 kB 2021-01-22 09.52
6. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.pdf 165.8 kB 2021-01-22 09.52
6. Reviderat tjut 2021-01-07 Kommunfullmäktiges budget 2021 planperiod 2022-2023.pdf 104.7 kB 2021-01-22 09.52
6. Reviderad Bilaga. Kommunfullmäktiges budget 2021 planperiod 2022-2023.pdf 513.5 kB 2021-01-22 09.52
7. KS Protokoll - Sponsoravtal Multihallen.pdf 485.2 kB 2021-01-22 09.53
7. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf 11.5 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 1. Sponsoravtal.pdf 2 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 2. Värdering av namnrättigheterna 2019-11-21.pdf 7.7 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 3. Sammanträdesprotokoll KF §4_17 2020-06-05.pdf 5.1 MB 2021-01-22 09.53
8. KS Protokoll - Försäljning av fastigheteten Tuna 385.pdf 209.2 kB 2021-01-22 09.53
8. Rev. tjut - Förvärv av bolag inom Armadakoncernen samt överföring av fastigheten Tuna 3_85 och försäljningen av den samma.pdf 1.1 MB 2021-01-22 09.53
8. Bilaga 1. Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2021-01-22 09.53
8. Bilaga 2. Godkännande försäljning av Tuna 3_85 till bostadsrättsförening.pdf 175.3 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 3. Värdering Tuna 3_85 Forum Fastighetsekonomi AB.pdf 1.3 MB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 4. Värdering Tuna 3_85 Colliers International AB.pdf 785.5 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 5. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2019-10-01.pdf 958.2 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 6. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2019-11-26.pdf 788.2 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 7. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2020-09-29.pdf 94.9 kB 2021-01-22 09.54
9. KS Protokoll - Revidering av policy för intern kontroll.pdf 100.3 kB 2021-01-22 09.54
9. Tjut - Revidering av policy för intern kontroll.pdf 1.6 MB 2021-01-22 09.54
10. Valberedningens förslag KF 2021-02-01.pdf 310.2 kB 2021-02-01 13.57
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 132019 från Michael Solander (MP) – Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf 245 kB 2021-01-22 09.54
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2019 från Michael Solander (MP)- Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf 409.3 kB 2021-01-22 09.55
11. Tjut - Svar på motion nr 13_2019 från Michael Solander - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf 3.2 MB 2021-01-22 09.55
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 32020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf 270 kB 2021-01-22 09.55
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf 424.2 kB 2021-01-22 09.55
12. Korrigerat Tjut - Svar på motion 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf 1019.1 kB 2021-01-22 09.55
12. Bilaga. Motion - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf 1.7 MB 2021-01-22 09.55
13. motion nr 1-2021.pdf 708 kB 2021-02-01 13.57
13. motion nr 2-2021.pdf 611.5 kB 2021-02-01 13.58
13. motion nr 3-2021.pdf 638.1 kB 2021-02-01 13.58
13. motion nr 4-2021.pdf 939.4 kB 2021-02-01 13.58
13. Svar på interellation nr 12-2020.pdf 81.4 kB 2021-01-22 09.55
13. Interpellation nr 12-2020.pdf 89.9 kB 2021-01-22 09.55
13. interpellation nr 1-2021.pdf 838.9 kB 2021-02-01 13.57
13. interpellation nr 2-2021.pdf 490 kB 2021-02-01 13.57
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 20-2020.pdf 85.7 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 20-2020.pdf 123.4 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 21-2020.pdf 91.9 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 21-2020.pdf 71.3 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 22-2020.pdf 124.8 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 22-2020.pdf 124.5 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 23-2020.pdf 107 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 23-2020.pdf 129.2 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 1-2021.pdf 88.9 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 1-2021.pdf 94 kB 2021-01-22 09.57
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 2-2021.pdf 111 kB 2021-01-22 09.57
14. medborgarförslag nr 2-2021.pdf 243.4 kB 2021-01-22 09.57
Protokoll KF 2021-02-01 §§ 11-117.pdf 2.1 MB 2021-02-11 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 17 februari 2021