Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 1 februari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-02-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-02-01.pdf Pdf, 263.8 kB. 263.8 kB 2021-01-22 09.45
3a Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07.pdf Pdf, 612.7 kB. 612.7 kB 2021-01-22 09.45
3b Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 3-2018.pdf Pdf, 175.6 kB. 175.6 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 9-2019.pdf Pdf, 201.4 kB. 201.4 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 33-2019.pdf Pdf, 161.3 kB. 161.3 kB 2021-01-22 09.48
3c Svar på medborgarförslag nr 35-2019.pdf Pdf, 247.5 kB. 247.5 kB 2021-01-22 09.48
3d Svar på medborgarförslag nr 3-2020.pdf Pdf, 162 kB. 162 kB 2021-01-22 09.49
3d Svar på medborgarförslag nr 12-2020.pdf Pdf, 205 kB. 205 kB 2021-01-22 09.49
3e Redovisning av uppdrag nr 24 i Budget 2020.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-01-22 09.51
3e Redovisning av uppdrag nr 25 i Budget 2020.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-22 09.51
3f Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - likvärdig skola.pdf Pdf, 770.9 kB. 770.9 kB 2021-01-22 09.51
3f Förskole- och grundskolenämndens svar på rapport - likvärdig skola.pdf Pdf, 416.6 kB. 416.6 kB 2021-01-22 09.51
3f Revisionsrapport - granskning av likvärdig skola.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2021-01-22 09.51
3g Svar på revisionsrapport - granskning av långsiktig planering.pdf Pdf, 525.4 kB. 525.4 kB 2021-01-22 09.51
3g Revisionsrapport - Granskning av långisktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-01-22 09.51
3h. Elin Hedman (M) har entledigats som nämndeman vid Attunda Tingsrätt.pdf Pdf, 87.1 kB. 87.1 kB 2021-01-22 09.51
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 112020 – Utmaning att leva mer hållbart.pdf Pdf, 157.5 kB. 157.5 kB 2021-01-22 09.52
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 112020 – Utmaning att leva mer hållbart.pdf Pdf, 124.2 kB. 124.2 kB 2021-01-22 09.52
4. Tjut - Svar på medborgarförslag 11_2020 - Utmaning att leva mer hållbart.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-22 09.52
4. Bilaga. Medborgarförslag nr 11_2020 - Leva mer hållbart inkl. bilaga 1 och 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-22 09.52
5a Fråga.pdf Pdf, 134.9 kB. 134.9 kB 2021-01-22 09.52
6. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.pdf Pdf, 165.8 kB. 165.8 kB 2021-01-22 09.52
6. Reviderat tjut 2021-01-07 Kommunfullmäktiges budget 2021 planperiod 2022-2023.pdf Pdf, 104.7 kB. 104.7 kB 2021-01-22 09.52
6. Reviderad Bilaga. Kommunfullmäktiges budget 2021 planperiod 2022-2023.pdf Pdf, 513.5 kB. 513.5 kB 2021-01-22 09.52
7. KS Protokoll - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 485.2 kB. 485.2 kB 2021-01-22 09.53
7. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 1. Sponsoravtal.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 2. Värdering av namnrättigheterna 2019-11-21.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2021-01-22 09.53
7. Bilaga 3. Sammanträdesprotokoll KF §4_17 2020-06-05.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-22 09.53
8. KS Protokoll - Försäljning av fastigheteten Tuna 385.pdf Pdf, 209.2 kB. 209.2 kB 2021-01-22 09.53
8. Rev. tjut - Förvärv av bolag inom Armadakoncernen samt överföring av fastigheten Tuna 3_85 och försäljningen av den samma.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-01-22 09.53
8. Bilaga 1. Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-01-22 09.53
8. Bilaga 2. Godkännande försäljning av Tuna 3_85 till bostadsrättsförening.pdf Pdf, 175.3 kB. 175.3 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 3. Värdering Tuna 3_85 Forum Fastighetsekonomi AB.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 4. Värdering Tuna 3_85 Colliers International AB.pdf Pdf, 785.5 kB. 785.5 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 5. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2019-10-01.pdf Pdf, 958.2 kB. 958.2 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 6. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2019-11-26.pdf Pdf, 788.2 kB. 788.2 kB 2021-01-22 09.54
8. Bilaga 7. Styrelsemötesprotokoll Armada Bostäder AB 2020-09-29.pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2021-01-22 09.54
9. KS Protokoll - Revidering av policy för intern kontroll.pdf Pdf, 100.3 kB. 100.3 kB 2021-01-22 09.54
9. Tjut - Revidering av policy för intern kontroll.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-01-22 09.54
10. Valberedningens förslag KF 2021-02-01.pdf Pdf, 310.2 kB. 310.2 kB 2021-02-01 13.57
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 132019 från Michael Solander (MP) – Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf Pdf, 245 kB. 245 kB 2021-01-22 09.54
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2019 från Michael Solander (MP)- Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf Pdf, 409.3 kB. 409.3 kB 2021-01-22 09.55
11. Tjut - Svar på motion nr 13_2019 från Michael Solander - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-01-22 09.55
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 32020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 270 kB. 270 kB 2021-01-22 09.55
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 424.2 kB. 424.2 kB 2021-01-22 09.55
12. Korrigerat Tjut - Svar på motion 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 1019.1 kB. 1019.1 kB 2021-01-22 09.55
12. Bilaga. Motion - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-22 09.55
13. motion nr 1-2021.pdf Pdf, 708 kB. 708 kB 2021-02-01 13.57
13. motion nr 2-2021.pdf Pdf, 611.5 kB. 611.5 kB 2021-02-01 13.58
13. motion nr 3-2021.pdf Pdf, 638.1 kB. 638.1 kB 2021-02-01 13.58
13. motion nr 4-2021.pdf Pdf, 939.4 kB. 939.4 kB 2021-02-01 13.58
13. Svar på interellation nr 12-2020.pdf Pdf, 81.4 kB. 81.4 kB 2021-01-22 09.55
13. Interpellation nr 12-2020.pdf Pdf, 89.9 kB. 89.9 kB 2021-01-22 09.55
13. interpellation nr 1-2021.pdf Pdf, 838.9 kB. 838.9 kB 2021-02-01 13.57
13. interpellation nr 2-2021.pdf Pdf, 490 kB. 490 kB 2021-02-01 13.57
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 20-2020.pdf Pdf, 85.7 kB. 85.7 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 20-2020.pdf Pdf, 123.4 kB. 123.4 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 21-2020.pdf Pdf, 91.9 kB. 91.9 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 21-2020.pdf Pdf, 71.3 kB. 71.3 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 22-2020.pdf Pdf, 124.8 kB. 124.8 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 22-2020.pdf Pdf, 124.5 kB. 124.5 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 23-2020.pdf Pdf, 107 kB. 107 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 23-2020.pdf Pdf, 129.2 kB. 129.2 kB 2021-01-22 09.56
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 1-2021.pdf Pdf, 88.9 kB. 88.9 kB 2021-01-22 09.56
14. medborgarförslag nr 1-2021.pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2021-01-22 09.57
14. Presidieförslag medborgarförslag nr 2-2021.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2021-01-22 09.57
14. medborgarförslag nr 2-2021.pdf Pdf, 243.4 kB. 243.4 kB 2021-01-22 09.57
Protokoll KF 2021-02-01 §§ 11-117.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-02-11 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 1 februari 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021