Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 27 januari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-01-27länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-01-27.pdf 313.8 kB 2020-01-17 15.42
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09.pdf 2.6 MB 2020-01-17 15.42
3b Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-08.pdf 2.3 MB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 15-2018.pdf 626.9 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 17-2018.pdf 364.3 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 15-2019.pdf 290 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 21-2019.pdf 704.4 kB 2020-01-17 15.43
3d KS Protokoll - Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter.pdf 131.7 kB 2020-01-17 15.43
3d Tjut samt revisionsrapport - Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av etik, korruption och oegentligheter.pdf 15 MB 2020-01-17 15.44
3e FGN återrapportering av uppdrag nr 30 i Budget 2019 - Utökning av antal timmar i idrott och hälsa.pdf 507.9 kB 2020-01-17 15.44
3f GVN återrapportering av uppdrag nr 29 i Budget 2019 - Utreda behov av ytterligare yrkesprogram i kommunen.pdf 547.6 kB 2020-01-17 15.45
3f GVN återrapportering av uppdrag nr 33 i Budget 2019 - Utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa medmera.pdf 1.1 MB 2020-01-17 15.45
3g FGN återrapportering med anledning av beslut gällande motion nr 21-2017 av Margareta Olin (S).pdf 360.1 kB 2020-01-17 15.45
3g GVN återrapportering med anledning av beslut gällande motion nr 21-2017 av Margareta Olin (S).pdf 642.9 kB 2020-01-17 15.45
3h Länsstyrelsens rapport från inspektion hos Överförmyndaren.pdf 533.4 kB 2020-01-17 15.45
3i Länsstyrelsen har utsett ny ersättare för (S).pdf 101.1 kB 2020-01-27 12.27
4a Svar på interpellation nr 13-2019.pdf 531.6 kB 2020-01-21 14.47
4a Interpellation nr 13-2019.pdf 517 kB 2020-01-17 15.45
4b Svar på interpellation nr 14-2019.pdf 407.7 kB 2020-01-17 15.46
4b Interpellation nr 14-2019.pdf 153.2 kB 2020-01-17 15.46
5. KS Protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 715 m.fl..pdf 123.7 kB 2020-01-17 15.46
5. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7-15 m.fl..pdf 637.1 kB 2020-01-17 15.46
5. Exploateringsavtal Runö 7.15 mfl.pdf 8.4 MB 2020-01-17 15.46
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Runö 715 m.fl..pdf 100 kB 2020-01-17 15.46
6. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Runö 7 15 m.fl..pdf 1 MB 2020-01-17 15.47
6. Bilaga 1. Samlingfil.pdf 23.5 MB 2020-01-17 15.47
6. Bilaga 2. Plankarta A3.pdf 1.6 MB 2020-01-17 15.47
7. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2506 m.fl..).pdf 107.6 kB 2020-01-17 15.47
7. Tjut - Detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl).pdf 1.2 MB 2020-01-17 15.47
7. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 12.9 MB 2020-01-17 15.48
7. Bilaga 2. Illustrationsplan Svinninge handel, antagande A3.pdf 1.5 MB 2020-01-17 15.48
7. Bilaga 3. Plankarta Svinninge handel antagande A3.pdf 1.9 MB 2020-01-17 15.48
8. KS Protokoll - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 190.8 kB 2020-01-17 15.48
8. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2020-01-17 15.48
8. Bilaga 1_Hållbarhetsramverk_varför.pdf 821.6 kB 2020-01-17 15.49
8. återremiss Kommunfullmäktige.pdf 466 kB 2020-01-17 15.49
9. KS Protokoll - Försäljning av fastigheten Berga 1149 genom bolagsaffär av Tunadotter AB.pdf 208 kB 2020-01-17 15.49
9. Rev. tjut - Försäljning av fastigheten Berga 11_49 genom bolagsaffär av Tunadotter AB.pdf 3.8 MB 2020-01-17 15.49
10. KS Protokoll - Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden i Tidningen Skärgården.pdf 119 kB 2020-01-17 15.49
10. Tjut - Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden i Tidningen Skärgården.pdf 958.7 kB 2020-01-17 15.49
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 32018 från Kristina Embäck (S) – Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf 123.6 kB 2020-01-17 15.50
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2018 från Kristina Embäck (S) - Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf 525.2 kB 2020-01-17 15.50
12. Tjut - Svar på motion nr 3-2018 från Kristina Embäck (S) - Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf 3.8 MB 2020-01-17 15.50
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf 134.3 kB 2020-01-17 15.50
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 446.3 kB 2020-01-17 15.51
13. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf 1.8 MB 2020-01-17 15.51
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 172018 från Hans Hellberg (RP) – Besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 217.6 kB 2020-01-17 15.51
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2018 från Hans Hellberg (RP) - Om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 172.8 kB 2020-01-17 15.51
14. Tjut - Svar på motion nr 17 2018 från Hans Hellberg (RP) - Besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 985.3 kB 2020-01-17 15.52
14. Bilaga 1. Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 664.6 kB 2020-01-17 15.52
14. Bilaga 2. Utdrag ur Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2019-08-20.pdf 4.1 MB 2020-01-17 15.52
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 192018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Psykiska ohälsan hos våra unga.pdf 178.3 kB 2020-01-17 15.52
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Psykiska ohälsan hos våra.pdf 573.9 kB 2020-01-17 15.52
15. Tjut - Svar på motion nr 19-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Psykiska ohälsan hos våra unga.pdf 10.3 MB 2020-01-17 15.53
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 62019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) – Inför riktlinjer och medboendeavtal så att ingen står bostadslös igen!.pdf 325.9 kB 2020-01-17 15.53
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Inför riktlinjer och medboendeavta.pdf 965.6 kB 2020-01-17 15.53
16. Tjut - Svar på motion nr 6-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Inför riktlinjer och medboendeavtal så att%.pdf 11.5 MB 2020-01-17 15.53
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 92019 från Ann-Christine Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) – Angående arbetsmiljön i våra verksamheter.pdf 122.9 kB 2020-01-17 15.53
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2019 från Ann-Christin Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) - angående arb.pdf 431.4 kB 2020-01-17 15.54
17. Tjut - Svar på motion nr 9-2019 från Ann-Christin Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) - angående arbetsmiljön i.pdf 1.5 MB 2020-01-17 15.54
18. Nya motioner nr 1-5 2020.pdf 1.3 MB 2020-01-27 12.28
18. Ny interpellation nr 1-2020.pdf 167.2 kB 2020-01-27 12.28
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 37-2019.pdf 239.8 kB 2020-01-17 15.54
19. medborgarförslag nr 37-2019.pdf 233.5 kB 2020-01-17 15.54
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 38-2019.pdf 104.4 kB 2020-01-17 15.55
19. medborgarförslag nr 38-2019.pdf 98.4 kB 2020-01-17 15.55
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 39-2019.pdf 97.1 kB 2020-01-17 15.55
19. medborgarförslag nr 39-2019.pdf 104.1 kB 2020-01-17 15.55
KF 2020-01-27 Omedelbart justerad § 113.pdf 280.6 kB 2020-01-27 22.36
KF Protokoll 2020-01-27 §§ 11-123.pdf 4.3 MB 2020-02-03 13.44

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020