Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 27 januari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-01-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-01-27.pdf Pdf, 313.8 kB. 313.8 kB 2020-01-17 15.42
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-01-17 15.42
3b Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-08.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 15-2018.pdf Pdf, 626.9 kB. 626.9 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 17-2018.pdf Pdf, 364.3 kB. 364.3 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 15-2019.pdf Pdf, 290 kB. 290 kB 2020-01-17 15.43
3c Svar på medborgarförslag nr 21-2019.pdf Pdf, 704.4 kB. 704.4 kB 2020-01-17 15.43
3d KS Protokoll - Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 131.7 kB. 131.7 kB 2020-01-17 15.43
3d Tjut samt revisionsrapport - Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll av etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2020-01-17 15.44
3e FGN återrapportering av uppdrag nr 30 i Budget 2019 - Utökning av antal timmar i idrott och hälsa.pdf Pdf, 507.9 kB. 507.9 kB 2020-01-17 15.44
3f GVN återrapportering av uppdrag nr 29 i Budget 2019 - Utreda behov av ytterligare yrkesprogram i kommunen.pdf Pdf, 547.6 kB. 547.6 kB 2020-01-17 15.45
3f GVN återrapportering av uppdrag nr 33 i Budget 2019 - Utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa medmera.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-01-17 15.45
3g FGN återrapportering med anledning av beslut gällande motion nr 21-2017 av Margareta Olin (S).pdf Pdf, 360.1 kB. 360.1 kB 2020-01-17 15.45
3g GVN återrapportering med anledning av beslut gällande motion nr 21-2017 av Margareta Olin (S).pdf Pdf, 642.9 kB. 642.9 kB 2020-01-17 15.45
3h Länsstyrelsens rapport från inspektion hos Överförmyndaren.pdf Pdf, 533.4 kB. 533.4 kB 2020-01-17 15.45
3i Länsstyrelsen har utsett ny ersättare för (S).pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2020-01-27 12.27
4a Svar på interpellation nr 13-2019.pdf Pdf, 531.6 kB. 531.6 kB 2020-01-21 14.47
4a Interpellation nr 13-2019.pdf Pdf, 517 kB. 517 kB 2020-01-17 15.45
4b Svar på interpellation nr 14-2019.pdf Pdf, 407.7 kB. 407.7 kB 2020-01-17 15.46
4b Interpellation nr 14-2019.pdf Pdf, 153.2 kB. 153.2 kB 2020-01-17 15.46
5. KS Protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 715 m.fl..pdf Pdf, 123.7 kB. 123.7 kB 2020-01-17 15.46
5. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7-15 m.fl..pdf Pdf, 637.1 kB. 637.1 kB 2020-01-17 15.46
5. Exploateringsavtal Runö 7.15 mfl.pdf Pdf, 8.4 MB. 8.4 MB 2020-01-17 15.46
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Runö 715 m.fl..pdf Pdf, 100 kB. 100 kB 2020-01-17 15.46
6. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Runö 7 15 m.fl..pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-01-17 15.47
6. Bilaga 1. Samlingfil.pdf Pdf, 23.5 MB. 23.5 MB 2020-01-17 15.47
6. Bilaga 2. Plankarta A3.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-01-17 15.47
7. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2506 m.fl..).pdf Pdf, 107.6 kB. 107.6 kB 2020-01-17 15.47
7. Tjut - Detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-01-17 15.47
7. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2020-01-17 15.48
7. Bilaga 2. Illustrationsplan Svinninge handel, antagande A3.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-01-17 15.48
7. Bilaga 3. Plankarta Svinninge handel antagande A3.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-01-17 15.48
8. KS Protokoll - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 190.8 kB. 190.8 kB 2020-01-17 15.48
8. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-01-17 15.48
8. Bilaga 1_Hållbarhetsramverk_varför.pdf Pdf, 821.6 kB. 821.6 kB 2020-01-17 15.49
8. återremiss Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 466 kB. 466 kB 2020-01-17 15.49
9. KS Protokoll - Försäljning av fastigheten Berga 1149 genom bolagsaffär av Tunadotter AB.pdf Pdf, 208 kB. 208 kB 2020-01-17 15.49
9. Rev. tjut - Försäljning av fastigheten Berga 11_49 genom bolagsaffär av Tunadotter AB.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-01-17 15.49
10. KS Protokoll - Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden i Tidningen Skärgården.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2020-01-17 15.49
10. Tjut - Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden i Tidningen Skärgården.pdf Pdf, 958.7 kB. 958.7 kB 2020-01-17 15.49
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 32018 från Kristina Embäck (S) – Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf Pdf, 123.6 kB. 123.6 kB 2020-01-17 15.50
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2018 från Kristina Embäck (S) - Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf Pdf, 525.2 kB. 525.2 kB 2020-01-17 15.50
12. Tjut - Svar på motion nr 3-2018 från Kristina Embäck (S) - Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-01-17 15.50
13. KS Protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 134.3 kB. 134.3 kB 2020-01-17 15.50
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 446.3 kB. 446.3 kB 2020-01-17 15.51
13. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-01-17 15.51
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 172018 från Hans Hellberg (RP) – Besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 217.6 kB. 217.6 kB 2020-01-17 15.51
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2018 från Hans Hellberg (RP) - Om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 172.8 kB. 172.8 kB 2020-01-17 15.51
14. Tjut - Svar på motion nr 17 2018 från Hans Hellberg (RP) - Besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 985.3 kB. 985.3 kB 2020-01-17 15.52
14. Bilaga 1. Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 664.6 kB. 664.6 kB 2020-01-17 15.52
14. Bilaga 2. Utdrag ur Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2019-08-20.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2020-01-17 15.52
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 192018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Psykiska ohälsan hos våra unga.pdf Pdf, 178.3 kB. 178.3 kB 2020-01-17 15.52
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Psykiska ohälsan hos våra.pdf Pdf, 573.9 kB. 573.9 kB 2020-01-17 15.52
15. Tjut - Svar på motion nr 19-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Psykiska ohälsan hos våra unga.pdf Pdf, 10.3 MB. 10.3 MB 2020-01-17 15.53
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 62019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) – Inför riktlinjer och medboendeavtal så att ingen står bostadslös igen!.pdf Pdf, 325.9 kB. 325.9 kB 2020-01-17 15.53
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Inför riktlinjer och medboendeavta.pdf Pdf, 965.6 kB. 965.6 kB 2020-01-17 15.53
16. Tjut - Svar på motion nr 6-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Inför riktlinjer och medboendeavtal så att%.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2020-01-17 15.53
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 92019 från Ann-Christine Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) – Angående arbetsmiljön i våra verksamheter.pdf Pdf, 122.9 kB. 122.9 kB 2020-01-17 15.53
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2019 från Ann-Christin Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) - angående arb.pdf Pdf, 431.4 kB. 431.4 kB 2020-01-17 15.54
17. Tjut - Svar på motion nr 9-2019 från Ann-Christin Furustrand (S), Margareta Olin (S) samt Lars Frid (S) - angående arbetsmiljön i.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-01-17 15.54
18. Nya motioner nr 1-5 2020.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-01-27 12.28
18. Ny interpellation nr 1-2020.pdf Pdf, 167.2 kB. 167.2 kB 2020-01-27 12.28
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 37-2019.pdf Pdf, 239.8 kB. 239.8 kB 2020-01-17 15.54
19. medborgarförslag nr 37-2019.pdf Pdf, 233.5 kB. 233.5 kB 2020-01-17 15.54
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 38-2019.pdf Pdf, 104.4 kB. 104.4 kB 2020-01-17 15.55
19. medborgarförslag nr 38-2019.pdf Pdf, 98.4 kB. 98.4 kB 2020-01-17 15.55
19. Presidieförslag medborgarförslag nr 39-2019.pdf Pdf, 97.1 kB. 97.1 kB 2020-01-17 15.55
19. medborgarförslag nr 39-2019.pdf Pdf, 104.1 kB. 104.1 kB 2020-01-17 15.55
KF 2020-01-27 Omedelbart justerad § 113.pdf Pdf, 280.6 kB. 280.6 kB 2020-01-27 22.36
KF Protokoll 2020-01-27 §§ 11-123.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2020-02-03 13.44

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020