Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 11 december klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2019-12-11.pdf 670.1 kB 2019-12-05 09.45
3. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7 15 m.fl..pdf 637.1 kB 2019-12-05 09.45
3. Bilaga. Exploateringsavtal Runö 7.15 mfl.pdf 7.9 MB 2019-12-05 09.45
4. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Runö 7 15 m.fl..pdf 1 MB 2019-12-05 09.45
4. Bilaga 1. Samlingfil.pdf 23.5 MB 2019-12-05 09.45
4. Bilaga 2. Plankarta A3.pdf 1.6 MB 2019-12-05 09.45
5. Tjut - Detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl).pdf 1.2 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 12.9 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 2. Illustrationsplan Svinninge handel, antagande A3.pdf 1.5 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 3. Plankarta Svinninge handel antagande A3.pdf 1.9 MB 2019-12-05 09.45
6. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 888 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 581.8 kB 2019-12-05 09.45
6. Bilaga. Köpekontrakt Valsjöskogen Tråsättra 1_888.pdf 303.1 kB 2019-12-05 09.45
7. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2019-12-05 09.45
7. Bilaga 1_Hållbarhetsramverk_varför.pdf 821.6 kB 2019-12-05 09.45
8. Tjut - Godkännande av riktlinjer för hållbar vattenförsörjning.pdf 722.2 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 1. Riktinjer hållbar vattenförbrukning.pdf 318.2 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 2. Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning.pdf 150.6 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 3. Protokollsutdrag hållbar vattenförbrukning.pdf 241.6 kB 2019-12-05 09.45
9. Tjut - Samrådsyttrande Spänningshöjning av befintlig kraftledning Ullna-Täljö, undersöknings- och avgränsningssamråd.pdf 1.4 MB 2019-12-05 09.45
9. Bilaga 1_ Underlag för samråd.pdf 1.1 MB 2019-12-05 09.45
9. Bilaga 2_Översiktskarta.pdf 550.9 kB 2019-12-05 09.45
11. Tjut - Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 985.3 kB 2019-12-05 09.45
11. Bilaga 1. Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf 664.6 kB 2019-12-05 09.45
11. Bilaga 2. Utdrag ur Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2019-08-20.pdf 4.1 MB 2019-12-05 09.45
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2018 - Enkelriktning av trafiken genom centrum.pdf 1 MB 2019-12-05 09.45
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 15-2018.pdf 1.2 MB 2019-12-05 09.45
12. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-29, § 814.pdf 705.1 kB 2019-12-05 09.45
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17 2018 - Infartsparkering.pdf 1 MB 2019-12-05 09.45
13. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17 2018 – Infartsparkering.pdf 502 kB 2019-12-05 09.45
13. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-29, § 816.pdf 709.3 kB 2019-12-05 09.45
14. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf 391.1 kB 2019-12-05 09.45
14. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf 3.7 MB 2019-12-05 09.45
15. Tjut - Reviderad sammanträdsdag 2020 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU).pdf 465.7 kB 2019-12-05 09.45
Nytt ärende. Tjut - Uppdrag om förstudie för en ny skyttebana inom del av Skeppsbol 1 69.pdf 1006.8 kB 2019-12-06 13.55
Nytt ärende. Bilaga 1. Karta över aktuellt område för förstudien.pdf 511.8 kB 2019-12-06 13.55
Protokoll Plan-AU 2019-12-11.pdf 8.1 MB 2019-12-16 09.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019