Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 29 april klockan 13.00. Observera sammanträdestiden!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-04-29.pdf 429.7 kB 2019-04-17 14.53
3. Tjut avseende vissa organisationer - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 845.2 kB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 1 Armada Fastighets AB.pdf 8.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 2 Roslagsvatten AB Hållbarhetsrapport.pdf 14.1 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 2 Roslagsvatten AB.pdf 16.2 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 3 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 2.4 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 4 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 1.5 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 5 Stockholmregionens Försäkring AB.pdf 26.1 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 6 AB Vårljus.pdf 5.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 7 Visit Roslagen AB.pdf 345.5 kB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 8 Inera AB.pdf 11.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 9. Signerad årsredovisning - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 2.2 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 9 ÖGAB Fastighets 6 AB.pdf 1.9 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 10. Signerade årsredovisning - Långängens förvaltnings AB.pdf 2.3 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 10 Långängens Försvaltnings AB.pdf 2 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 11. Signerad årsredovisning inkl. revidering - Österåkers återvinningscentral AB.pdf 2.2 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 11. Revidering innebärande borttagning av text avseende årsredovisning Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 254.6 kB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 11 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 1.8 MB 2019-04-17 14.53
4. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 2.1 MB 2019-04-17 14.53
4. Bilaga 1. Översyn från Armada - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 1.7 MB 2019-04-17 14.53
4. Bilaga 2. Nu gällande bolagsordningar - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf 18.6 MB 2019-04-17 14.53
5. Tjut - Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar.pdf 8.6 MB 2019-04-24 09.53
6. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 6600 - 19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf 37.3 MB 2019-04-17 15.02
7. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 74.4 kB 2019-04-17 14.53
8. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 74.6 kB 2019-04-17 14.53
Nytt ärende. Tjut - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf 2.8 MB 2019-04-25 15.53
Protokoll KS 2019-04-29.pdf 6.1 MB 2019-04-29 15.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 29 april 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018