Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 30 september klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-09-30.pdf 163.3 kB 2019-09-24 10.20
3. Protokollsutdrag - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 131 kB 2019-09-24 10.14
3. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2019-09-24 10.14
3. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 554.8 kB 2019-09-24 10.14
4. Tjut - Detaljplan för Säbyvikens marina - yttrande till mark och miljödomstol.pdf 225.1 kB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 1. Yttrande till mark- och miljödomstol (mål nr. P 5694-19).pdf 1.5 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 2-4.pdf 5.7 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 6-10.pdf 23.9 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 25-28.pdf 7.5 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga Dagbok.pdf 2.9 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga Underrättelse.pdf 527.8 kB 2019-09-24 10.14
5. Protokollsutdrag - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1_7 m.fl.).pdf 157 kB 2019-09-24 10.14
5. Tjut - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf 1.1 MB 2019-09-24 10.14
5. Bilaga 1. Ansökan om detaljplan - Begäran om planbesked.pdf 479.1 kB 2019-09-24 10.14
5. Bilaga 2. Förstudierapport Utökning av E.ON Värmeverk.pdf 2.7 MB 2019-09-24 10.14
7. Protokollsutdrag - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 120.3 kB 2019-09-24 10.14
7. Rev. tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 1.1 MB 2019-09-24 10.14
7. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 1.1 MB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.9 MB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 169.8 kB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 154.4 kB 2019-09-24 10.14
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 139.4 kB 2019-09-24 10.15
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 80.8 kB 2019-09-24 10.15
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 939.1 kB 2019-09-24 10.15
8. Bilaga 1. Medborgarförslag 19-2018.pdf 146.5 kB 2019-09-24 10.15
8. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20_ § 6_13.pdf 650.7 kB 2019-09-24 10.15
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 153.4 kB 2019-09-24 10.15
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 95 kB 2019-09-24 10.15
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 881.6 kB 2019-09-24 10.15
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 3-2019.pdf 619.9 kB 2019-09-24 10.15
9. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20 § 6_14.pdf 613 kB 2019-09-24 10.15
10. Protokollsutdrag - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 148.4 kB 2019-09-24 10.15
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 16.5 MB 2019-09-24 10.15
11. Protokollsutdrag - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf 112.4 kB 2019-09-24 10.15
11. Tjut - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf 95.7 kB 2019-09-24 10.15
11. Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7 261.pdf 182.7 kB 2019-09-24 10.15
12. Protokollsutdrag - Tomträttsavtal Tuna 4-139.pdf 143.2 kB 2019-09-24 10.15
12. Tjut - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf 98.8 kB 2019-09-24 10.15
12. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 103.7 kB 2019-09-24 10.15
12. Bilaga 2. Karta.pdf 612.3 kB 2019-09-24 10.15
13. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020.pdf 107.8 kB 2019-09-24 10.15
13. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020 - Reviderad bilaga 1..pdf 1.3 MB 2019-09-26 14.33
14. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL.pdf 76.1 kB 2019-09-24 10.15
15. Tjut - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf 141.9 kB 2019-09-27 15.52
15. Bilaga. Revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet - Juni 2019.PDF 218.3 kB 2019-09-27 15.52
16. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf 213.5 kB 2019-09-24 10.15
16. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf 854.6 kB 2019-09-24 10.15
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf 162.5 kB 2019-09-24 10.15
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf 102.8 kB 2019-09-24 10.15
17. Tjut - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf 2.6 MB 2019-09-24 10.15
18. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf 112 kB 2019-09-24 10.18
18. Tjut - Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf 1.4 MB 2019-09-24 10.18
19. Protokollsutdrag - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 Österåkers kommun.pdf 155.8 kB 2019-09-24 10.18
19. Tjut - Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.pdf 2.9 MB 2019-09-24 10.18
20. Protokollsutdrag - Revidering av konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 133.1 kB 2019-09-24 10.18
20. Tjut - Revidering av konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 7.3 MB 2019-09-24 10.18
21. Protokollsutdrag - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 232.2 kB 2019-09-24 10.20
21. Tjut - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf 14.2 MB 2019-09-24 10.20
22. Protokollsutdrag - Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee.pdf 128.1 kB 2019-09-24 10.20
22. Tjut - Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee.pdf 2.4 MB 2019-09-24 10.20
25. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 76.7 kB 2019-09-26 14.33
26. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 58.1 kB 2019-09-26 14.33
Protokoll KS 2019-09-30 - Omedelbar justering.pdf 521.1 kB 2019-09-30 17.30
Protokoll KS 2019-09-30.pdf 2.3 MB 2019-10-03 11.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 30 september 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018