Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 28 januari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-01-28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-01-28.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2019-01-18 15.59
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07.pdf Pdf, 12.9 MB, öppnas i nytt fönster. 12.9 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 8-2018 samt medborgarförslag nr 8-2018.pdf Pdf, 602.5 kB, öppnas i nytt fönster. 602.5 kB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 9-2018 samt medborgarförslag nr 9-2018.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 10-2018 samt medborgarförslag nr 10-2018.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 11-2018 samt medborgarförslag nr 11-2018.pdf Pdf, 930.6 kB, öppnas i nytt fönster. 930.6 kB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 12-2018 samt medborgarförslag nr 12-2018.pdf Pdf, 719.1 kB, öppnas i nytt fönster. 719.1 kB 2019-01-18 16.00
3. Tillkommande anmälningsärenden 3c-3g.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2019-02-06 15.38
4. KS protokoll - Svar på medborgarförslag nr 62018 – Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2019-01-18 16.01
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 413.9 kB, öppnas i nytt fönster. 413.9 kB 2019-01-18 16.01
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. 3.4 MB 2019-01-18 16.01
5. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 252017 – Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-01-18 16.01
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 390.1 kB, öppnas i nytt fönster. 390.1 kB 2019-01-18 16.01
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 917.6 kB, öppnas i nytt fönster. 917.6 kB 2019-01-18 16.01
5. bilaga - BN.pdf Pdf, 600.6 kB, öppnas i nytt fönster. 600.6 kB 2019-01-18 16.01
6. KS Protokoll - Svar på motion nr 32-016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2019-01-18 16.02
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 447.7 kB, öppnas i nytt fönster. 447.7 kB 2019-01-18 16.02
6. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2019-01-18 16.02
6. bilaga samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2019-01-18 16.02
6. BN protokoll 2017-01-24.pdf Pdf, 932.2 kB, öppnas i nytt fönster. 932.2 kB 2019-01-18 16.03
6. BN tjut.pdf Pdf, 619 kB, öppnas i nytt fönster. 619 kB 2019-01-18 16.03
7. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 262017 – ”Återtagande” av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 516.9 kB, öppnas i nytt fönster. 516.9 kB 2019-01-18 16.03
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 225.1 kB, öppnas i nytt fönster. 225.1 kB 2019-01-18 16.03
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 593.9 kB, öppnas i nytt fönster. 593.9 kB 2019-01-18 16.03
7. Medborgarförslag nr 26-2017.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2019-01-18 16.03
8. svar på interpellation nr 7-2018.pdf Pdf, 501 kB, öppnas i nytt fönster. 501 kB 2019-01-18 16.03
8. interpellation nr 7-2018.pdf Pdf, 369.9 kB, öppnas i nytt fönster. 369.9 kB 2019-01-18 16.04
8. svar på interpellation nr 8-2018.pdf Pdf, 252.2 kB, öppnas i nytt fönster. 252.2 kB 2019-01-18 16.04
8. interpellation nr 8-2018.pdf Pdf, 312.7 kB, öppnas i nytt fönster. 312.7 kB 2019-01-18 16.04
9. KS Protokoll - Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-01-18 16.04
9. Tjut - Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2019-01-18 16.04
10. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Tuna 799.pdf Pdf, 426.4 kB, öppnas i nytt fönster. 426.4 kB 2019-01-18 16.04
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Tuna 7 99.pdf Pdf, 583.6 kB, öppnas i nytt fönster. 583.6 kB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster. 103.2 kB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster. 103.2 kB 2019-01-18 16.05
10. Plankarta A3-L.pdf Pdf, 882.5 kB, öppnas i nytt fönster. 882.5 kB 2019-01-18 16.05
11. KS Protokoll - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2019-01-18 16.06
11. Tjut - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. 4.5 MB 2019-01-18 16.06
12. KS Protokoll - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 492.4 kB, öppnas i nytt fönster. 492.4 kB 2019-01-18 16.06
12. Tjut - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2019-01-18 16.06
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 202016 från Michael Solander (MP) – Träbyggnadsstrategi.pdf Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster. 959.3 kB 2019-01-18 16.08
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2016 från Michael Solander (MP) -Träbyggnadsstrategi.pdf Pdf, 455.1 kB, öppnas i nytt fönster. 455.1 kB 2019-01-18 16.08
14. Tjut - Svar på motion nr 20-2016 från Michael Solander (MP)-Träbyggnadsstrategi.pdf Pdf, 970.3 kB, öppnas i nytt fönster. 970.3 kB 2019-01-18 16.08
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 212017 från Margareta Olin (S) – Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2019-01-18 16.08
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från MargaretaOlin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 331.6 kB, öppnas i nytt fönster. 331.6 kB 2019-01-18 16.09
15. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2019-01-18 16.09
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 72018 från Francisco Contreras (V) – Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2019-01-18 16.09
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 244.4 kB, öppnas i nytt fönster. 244.4 kB 2019-01-18 16.09
16. Tjut - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2019-01-18 16.13
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 82018 från Björn Molin (RP) – Västra banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 499.9 kB, öppnas i nytt fönster. 499.9 kB 2019-01-18 16.14
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8- 2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 239.7 kB, öppnas i nytt fönster. 239.7 kB 2019-01-18 16.14
17. Tjut - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) – Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 309.2 kB, öppnas i nytt fönster. 309.2 kB 2019-01-18 16.14
17. Motion nr 8-2018.pdf Pdf, 817.3 kB, öppnas i nytt fönster. 817.3 kB 2019-01-18 16.14
18. motion nr 22-2018.pdf Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster. 171.8 kB 2019-01-18 16.14
18. motioner nr 1-2019 och nr 2-2019 samt interpellation nr 1-2019.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2019-02-06 15.38
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 18-2018 samt medborgarförslag nr 18-2018.pdf Pdf, 687.1 kB, öppnas i nytt fönster. 687.1 kB 2019-01-18 16.15
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 19-2018 samt medborgarförslag nr 19-2018.pdf Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster. 182.7 kB 2019-01-18 16.15
19. Presideförslag avseende medborgarförslag nr 1-2019 samt medborgarförslag nr 1-2019.pdf Pdf, 603.5 kB, öppnas i nytt fönster. 603.5 kB 2019-01-18 16.15
KF Protokoll 2019-01-28 §§ 11-130.pdf Pdf, 20 MB, öppnas i nytt fönster. 20 MB 2019-02-06 14.42

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 28 januari 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020