Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 28 januari klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-01-28.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-01-18 15.59
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07.pdföppnas i nytt fönster 12.9 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 8-2018 samt medborgarförslag nr 8-2018.pdföppnas i nytt fönster 602.5 kB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 9-2018 samt medborgarförslag nr 9-2018.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 10-2018 samt medborgarförslag nr 10-2018.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 11-2018 samt medborgarförslag nr 11-2018.pdföppnas i nytt fönster 930.6 kB 2019-01-18 16.00
3b. svar på medborgarförslag nr 12-2018 samt medborgarförslag nr 12-2018.pdföppnas i nytt fönster 719.1 kB 2019-01-18 16.00
3. Tillkommande anmälningsärenden 3c-3g.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2019-02-06 15.38
4. KS protokoll - Svar på medborgarförslag nr 62018 – Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2019-01-18 16.01
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 413.9 kB 2019-01-18 16.01
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2019-01-18 16.01
5. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 252017 – Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-01-18 16.01
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdföppnas i nytt fönster 390.1 kB 2019-01-18 16.01
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdföppnas i nytt fönster 917.6 kB 2019-01-18 16.01
5. bilaga - BN.pdföppnas i nytt fönster 600.6 kB 2019-01-18 16.01
6. KS Protokoll - Svar på motion nr 32-016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2019-01-18 16.02
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 447.7 kB 2019-01-18 16.02
6. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2019-01-18 16.02
6. bilaga samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2019-01-18 16.02
6. BN protokoll 2017-01-24.pdföppnas i nytt fönster 932.2 kB 2019-01-18 16.03
6. BN tjut.pdföppnas i nytt fönster 619 kB 2019-01-18 16.03
7. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 262017 – ”Återtagande” av kommunens enskilda vägar.pdföppnas i nytt fönster 516.9 kB 2019-01-18 16.03
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdföppnas i nytt fönster 225.1 kB 2019-01-18 16.03
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdföppnas i nytt fönster 593.9 kB 2019-01-18 16.03
7. Medborgarförslag nr 26-2017.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2019-01-18 16.03
8. svar på interpellation nr 7-2018.pdföppnas i nytt fönster 501 kB 2019-01-18 16.03
8. interpellation nr 7-2018.pdföppnas i nytt fönster 369.9 kB 2019-01-18 16.04
8. svar på interpellation nr 8-2018.pdföppnas i nytt fönster 252.2 kB 2019-01-18 16.04
8. interpellation nr 8-2018.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2019-01-18 16.04
9. KS Protokoll - Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-01-18 16.04
9. Tjut - Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2019-01-18 16.04
10. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Tuna 799.pdföppnas i nytt fönster 426.4 kB 2019-01-18 16.04
10. Tjut - Antagande av detaljplan för Tuna 7 99.pdföppnas i nytt fönster 583.6 kB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 1. Planhandlingar.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 103.2 kB 2019-01-18 16.05
10. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 103.2 kB 2019-01-18 16.05
10. Plankarta A3-L.pdföppnas i nytt fönster 882.5 kB 2019-01-18 16.05
11. KS Protokoll - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2019-01-18 16.06
11. Tjut - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2019-01-18 16.06
12. KS Protokoll - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 492.4 kB 2019-01-18 16.06
12. Tjut - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2019-01-18 16.06
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 202016 från Michael Solander (MP) – Träbyggnadsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 959.3 kB 2019-01-18 16.08
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2016 från Michael Solander (MP) -Träbyggnadsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 455.1 kB 2019-01-18 16.08
14. Tjut - Svar på motion nr 20-2016 från Michael Solander (MP)-Träbyggnadsstrategi.pdföppnas i nytt fönster 970.3 kB 2019-01-18 16.08
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 212017 från Margareta Olin (S) – Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-01-18 16.08
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från MargaretaOlin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 331.6 kB 2019-01-18 16.09
15. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2019-01-18 16.09
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 72018 från Francisco Contreras (V) – Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2019-01-18 16.09
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdföppnas i nytt fönster 244.4 kB 2019-01-18 16.09
16. Tjut - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-01-18 16.13
17. KS Protokoll - Svar på motion nr 82018 från Björn Molin (RP) – Västra banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdföppnas i nytt fönster 499.9 kB 2019-01-18 16.14
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8- 2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdföppnas i nytt fönster 239.7 kB 2019-01-18 16.14
17. Tjut - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) – Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdföppnas i nytt fönster 309.2 kB 2019-01-18 16.14
17. Motion nr 8-2018.pdföppnas i nytt fönster 817.3 kB 2019-01-18 16.14
18. motion nr 22-2018.pdföppnas i nytt fönster 171.8 kB 2019-01-18 16.14
18. motioner nr 1-2019 och nr 2-2019 samt interpellation nr 1-2019.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2019-02-06 15.38
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 18-2018 samt medborgarförslag nr 18-2018.pdföppnas i nytt fönster 687.1 kB 2019-01-18 16.15
19. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 19-2018 samt medborgarförslag nr 19-2018.pdföppnas i nytt fönster 182.7 kB 2019-01-18 16.15
19. Presideförslag avseende medborgarförslag nr 1-2019 samt medborgarförslag nr 1-2019.pdföppnas i nytt fönster 603.5 kB 2019-01-18 16.15
KF Protokoll 2019-01-28 §§ 11-130.pdföppnas i nytt fönster 20 MB 2019-02-06 14.42

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 28 januari 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020