Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 19 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-03-19.pdf 849.4 kB 2018-03-14 10.11
3. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Husby 2-113.pdf 470.3 kB 2018-03-14 10.09
3. Tjut - Tomträttsupplåtelse Husby 2_113.pdf 286 kB 2018-03-14 10.09
3. Bilaga 1. Tomträtt Fredsborg skoltomt.pdf 91.6 kB 2018-03-14 10.09
4. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Berga 6-607.pdf 499.7 kB 2018-03-14 10.09
4. Tjut - Tomträttsupplåtelse Berga 6_607.pdf 276.9 kB 2018-03-14 10.09
4. Bilaga 1. Tomträtt Björkhaga förskola.pdf 87.9 kB 2018-03-14 10.09
5. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Skånsta 2-171.pdf 513.1 kB 2018-03-14 10.09
5. Tjut - Planuppdrag för Skånsta 2_171.pdf 538.5 kB 2018-03-14 10.09
5. Bilaga 1. Förstudie för Skånsta 2_171.pdf 828 kB 2018-03-14 10.09
5. Bilaga 2. Gåvobrev.pdf 935.7 kB 2018-03-14 10.09
6. Protokollsutdrag - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2018.pdf 548.2 kB 2018-03-14 10.09
6. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun.pdf 360.7 kB 2018-03-14 10.09
6. Bilaga 1. Verksamhetsplan EKR Österåker 2018.pdf 183.7 kB 2018-03-14 10.09
6. Bilaga 2. Redovisning EKR Österåker 2017.pdf 194.6 kB 2018-03-14 10.09
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8-2017 - Närtrafikbuss till Lervik.pdf 414.8 kB 2018-03-14 10.09
7. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2017 - Närtrafikbuss till Lervik.pdf 377.3 kB 2018-03-14 10.09
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2017 - Närtrafikbuss till Lervik.pdf 934.7 kB 2018-03-14 10.09
7. Bilaga. Medborgarförslag nr 8-2017.pdf 123.7 kB 2018-03-14 10.09
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 9-2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik.pdf 417.2 kB 2018-03-14 10.09
8. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik.pdf 414.8 kB 2018-03-14 10.09
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i Lervik.pdf 944.7 kB 2018-03-14 10.09
8. Bilaga. Medborgarförslag nr 9-2017.pdf 124.8 kB 2018-03-14 10.09
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 12-2017 - Infartsparkering.pdf 395.3 kB 2018-03-14 10.09
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2017 – Infartsparkering.pdf 72.7 kB 2018-03-14 10.09
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2017 – Infartsparkering.pdf 933.1 kB 2018-03-14 10.09
9. Bilaga. Medborgarförslag nr 12-2017.pdf 128.7 kB 2018-03-14 10.09
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 15-2017 - Förlängning av gång- och.pdf 413.7 kB 2018-03-14 10.20
10. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15-2017 - Förlängning av gång- och.pdf 338.9 kB 2018-03-14 10.20
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2017 - Förlängning av gång- och cykelbana vid Östra Banvägen i Åkersberga.pdf 855.3 kB 2018-03-14 10.09
10. Bilaga. Medborgarförslag nr 15-2017.pdf 276.4 kB 2018-03-14 10.09
11. Protokollsutdrag - Remissvar Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 401.7 kB 2018-03-14 10.09
11. Rev. tjut - Remissvar Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 565.5 kB 2018-03-14 10.09
11. Bilaga 1. Förslag till godsstrategi.pdf 5.4 MB 2018-03-14 10.09
11. Bilaga 2. Missiv till godsstrategi.pdf 73 kB 2018-03-14 10.09
11. Bilaga 3. Remissvar från Stockholm Nordost.pdf 246.3 kB 2018-03-14 10.09
12. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut - 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds Södra, väg 276.pdf 501.8 kB 2018-03-14 10.09
12. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01010 Gång- och cykelväg Runö Gårds Södra, väg 276.pdf 594.5 kB 2018-03-14 10.09
12. Bilaga 1. Ritning, översiktsplan.pdf 331.1 kB 2018-03-14 10.09
12. Bilaga 2. Karta.pdf 226.7 kB 2018-03-14 10.09
13. Protokollsutdrag - Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2017.pdf 418.1 kB 2018-03-14 10.12
13. Tjut - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2017.pdf 385.7 kB 2018-03-14 10.12
13. Bilaga. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017.pdf 649.2 kB 2018-03-14 10.12
13. Bilaga 2. Målbilaga KSK.pdf 102.7 kB 2018-03-14 10.12
13. Bilaga 3. Målbilaga SBF-KS.pdf 99.8 kB 2018-03-14 10.12
14. Protokollsutdrag - Årsredovisning för Kommunfullmäktige 2017.pdf 397.2 kB 2018-03-14 10.12
14. Tjut - Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2017.pdf 313 kB 2018-03-14 10.12
14. Bilaga. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2017.pdf 138.9 kB 2018-03-14 10.12
15. Protokollsutdrag - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 413.7 kB 2018-03-14 10.12
15. Tjut - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 482.3 kB 2018-03-14 10.12
15. Bilaga. Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 508.8 kB 2018-03-14 10.12
15. Bilaga 1. Intern kontroll uppföljning 2017.pdf 175.4 kB 2018-03-16 08.25
15. Bilaga 2. Barnbokslut 2017.pdf 141.1 kB 2018-03-16 08.24
16. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 420.5 kB 2018-03-14 10.14
16. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 326.8 kB 2018-03-14 10.14
16. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning feb 2018.pdf 215.3 kB 2018-03-14 10.14
17. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 420.6 kB 2018-03-14 10.15
17. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 318.2 kB 2018-03-14 10.15
17. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning feb 2018.pdf 81.7 kB 2018-03-14 10.15
18. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 421.3 kB 2018-03-14 13.59
18. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2018.pdf 8.9 MB 2018-03-14 13.59
19. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2018.pdf 405.4 kB 2018-03-14 10.16
19. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2018.pdf 5.7 MB 2018-03-14 10.16
20. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporterna.pdf 432.6 kB 2018-03-14 10.16
20. Tjut - Revisionsrapport - Granskning av internkontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporterna.pdf 468.1 kB 2018-03-14 10.16
20. Bilaga 1 och 2 - Revisionsrapport - Granskning av internkontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporterna.pdf 6.8 MB 2018-03-14 10.16
21. Protokollsutdrag - Återtagande av tidigare ansökan om borgen - Armada Fastighets AB.pdf 416.4 kB 2018-03-14 10.16
21. Tjut - Återtagande av borgensansökan från Armada Fastighets AB.pdf 695.2 kB 2018-03-14 10.16
22. Protokollsutdrag - Inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun.pdf 587.1 kB 2018-03-14 10.16
22. Tjut - Inrättande av en kommunal resursskola i Österåkers kommun.pdf 769.5 kB 2018-03-14 10.16
23. Protokollsutdrag - Nytt avtal för Stockholm Archipelago 2018 - 2020.pdf 509.3 kB 2018-03-14 10.18
23. Tjut inkl. bilagor - Nytt avtal för Stockholm Archipelago 2018-2020.pdf 9.8 MB 2018-03-14 10.17
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 952.5 kB 2018-03-14 10.23
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 415.2 kB 2018-03-14 10.23
24. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 8 MB 2018-03-14 10.23
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 601.3 kB 2018-03-14 10.24
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15-2017 från Fransisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 418.6 kB 2018-03-14 10.24
25. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 3.3 MB 2018-03-14 10.24
26. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och.pdf 459.6 kB 2018-03-14 10.25
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och.pdf 480.7 kB 2018-03-14 10.25
26. Tjut - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och Heidi Stapf Ekström (MP) -.pdf 2.2 MB 2018-03-14 10.25
27. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2017 - Ändra lydelse -inom område med samlad bebyggelse- i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf 445.8 kB 2018-03-14 10.25
27. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2017 - Ändra lydelse inom område med samlad bebyggelse i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf 373 kB 2018-03-14 10.25
27. Tjut inkl. bilagor - Svar på medborgarförslag nr 1-2017 - Ändra lydelse inom område med samlad bebyggelse i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun.pdf 949.7 kB 2018-03-14 10.25
27. Bilaga. Medborgarförslag nr 1-2017.pdf 114.6 kB 2018-03-14 10.25
28. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2-2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (.pdf 480 kB 2018-03-14 10.25
28. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011-6 -Stockholms läns författningssamling 18) avseende tider d.pdf 451.2 kB 2018-03-14 10.25
28. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 2-2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 201 16 — Stockholms läns författningssamling 18) avseende tider då privatpersoner.pdf 935.2 kB 2018-03-14 10.25
28. Bilaga. Medborgarförslag nr 2-2017.pdf 115.4 kB 2018-03-14 10.25
29. Protokollsutdrag - Projektplan för Sveriges kvalitetskommun 2021.pdf 402.5 kB 2018-03-14 10.25
29. Rev. tjut inkl. bilagor - Projektplan för Sveriges kvalitetskommun 2021.pdf 3 MB 2018-03-14 10.26
30. Tjut - Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö.pdf 602.2 kB 2018-03-14 10.25
31. Tjut - Förstudie - Hjärtsäker kommun.pdf 569.9 kB 2018-03-14 10.11
32. Tjut - Styrkande av fullmakt.pdf 754.8 kB 2018-03-14 10.11
33. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 70.5 kB 2018-03-14 10.11
34. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 67.2 kB 2018-03-14 10.11
Protokoll KS 2018-03-19.pdf 17.1 MB 2018-03-23 15.15

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 22 mars 2018