Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 8 januari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-01-08.pdf 320.8 kB 2017-12-21 13.58
3. Protokollsutdrag - Förvärv av Berga 6-607.pdf 511.2 kB 2017-12-21 13.52
3. Tjut - Förvärv av Berga 6-607.pdf 276.3 kB 2017-12-21 13.52
3. Bilaga 1. Köpekontrakt Berga 6-607.pdf 37.1 kB 2017-12-21 13.52
3. Bilaga 2. Berga 6-607 Karta.pdf 150.2 kB 2017-12-21 13.52
4. Protokollsutdrag. Svar på motion nr 9-2017 från Margareta Olin (S) - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker.pdf 332.4 kB 2017-12-21 13.52
4. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2017 från Margareta Olin (S) - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker.pdf 218.5 kB 2017-12-21 13.52
4. Tjut - Svar på motion nr 9-2017 från Margareta Olin (S) - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker.pdf 527.7 kB 2017-12-21 13.52
4. Bilaga 1. Motion 9-2017 - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker, daterat 2017-04-20.pdf 193.7 kB 2017-12-21 13.52
4. Bilaga 2. Riktlinjer för naturum, daterat 2015-12.pdf 1.7 MB 2017-12-21 13.52
4. Bilaga 3. Kriterier för etableringsförfrågningar av naturum, 2017-06-20.pdf 25.6 kB 2017-12-21 13.52
5. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 21-2017 - Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning.pdf 345.3 kB 2017-12-21 13.52
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 21-2017 - Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning.pdf 244.6 kB 2017-12-21 13.52
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 21-2017 – Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning.pdf 296.8 kB 2017-12-21 13.52
5. Bilaga. Medborgarförslag 21-2017 - Rondellutsmyckning med historisk anknytning.pdf 78.6 kB 2017-12-21 13.52
6. Protokollsutdrag - Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående Detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 255.4 kB 2017-12-21 13.52
6. Tjut - Detaljplan för Skåvsjöholm - yttrande till Mark- och miljödomstol.pdf 288.9 kB 2017-12-21 13.52
6. Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över dpl för Skåvsjöholm.pdf 23.2 kB 2017-12-21 13.52
6. Bilaga 2. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen angående begäran om yttrande över överklagan, aktbilagor 2-3 och 7.pdf 516.2 kB 2017-12-21 13.52
7. Protokollsutdrag - Beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar icke domesticerade djur.pdf 296.7 kB 2017-12-21 13.52
7. Tjut inkl. bilagor - Beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar icke domesticerade djur.pdf 4.6 MB 2017-12-21 13.52
8. Protokollsutdrag - Månadsuppföljning Kommunstyrelsen november 2017.pdf 275.7 kB 2017-12-21 13.54
8. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017.pdf 3.2 MB 2017-12-21 13.54
9. Protokollsutdrag - Månadsuppföljning Kommunfullmäktige november 2017.pdf 274.5 kB 2017-12-21 13.54
9. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2017.pdf 664 kB 2017-12-21 13.54
10. Protokollsutdrag - Månadsuppföljning Österåkers kommun november 2017.pdf 273.7 kB 2017-12-22 11.04
10. Tjut inkl. bilagor - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2017.pdf 4.4 MB 2017-12-22 11.04
11. Protokollsutdrag - Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten AB 2017.pdf 351.7 kB 2017-12-21 13.54
11. Tjut - Ansökan om kommunal borgen för Österåkersvatten AB 2017.pdf 310.5 kB 2017-12-21 13.54
11. Bilaga 1. Styrelsemötesprotokoll med bilagor - Österåkersvatten AB.pdf 4.5 MB 2017-12-21 13.54
11. Bilaga 2, Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2017 - 2018.pdf 1.3 MB 2017-12-21 13.54
11. Bilaga. Ansökan om kommunal borgen Österåkersvatten AB 2017.pdf 60.2 kB 2017-12-21 13.54
12. Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för intern kontroll.pdf 364.1 kB 2017-12-21 13.54
12. Tjut - Revidering av riktlinjer för intern kontroll.pdf 1013.6 kB 2017-12-21 13.54
12. Rev. bilaga - Riktlinjer för intern kontroll.pdf 941.6 kB 2017-12-21 13.54
13. Protokollsutdrag - Val av ledamöter till de kommunala råden för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31.pdf 280.7 kB 2017-12-21 13.54
13. Tjut - Val av ledamöter till de kommunala råden för perioden 2018-01-01 -2018-12-31.pdf 445.2 kB 2017-12-21 13.54
14. Protokollsutdrag - Öppna föreläsningar för invånarna i Österåkers kommun med anledning av metoo-uppropet.pdf 360.1 kB 2017-12-21 13.54
14. Tjut - Öppna föreläsningar för invånarna i Österåkers kommun med anledning av metoo-uppropet.pdf 419.8 kB 2017-12-21 13.54
15. Protokollsutdrag - Projektledning och genomförande av idrottsgala samt invigning av friidrottsarenan och bolltält mm.pdf 693 kB 2017-12-21 13.54
15. Tjut - Projektledning och genomförande av idrottsgala samt invigning av friidrottsarenan och bolltält mm.pdf 310.2 kB 2017-12-21 13.54
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns medverkan på fastighetsmässan Mipim 2018.pdf 314.2 kB 2017-12-21 13.54
16. Tjut - Österåkers kommuns medverkan på fastighetsmässan Mipim 2018.pdf 510 kB 2017-12-21 13.54
17. Protokollsutdrag - Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan.pdf 394.3 kB 2017-12-21 13.54
17. Tjut - Om- och tillbyggnad Skärgårdsstadsskolan.pdf 480.7 kB 2017-12-21 13.54
17. Bilaga. Skärgårdstadsskolan, planritning.pdf 533.9 kB 2017-12-21 13.54
18. Protokollsutdrag - Byte av kylsystem och kyl rör i ishallen.pdf 358.1 kB 2017-12-21 13.56
18. Tjut - Byte av kylsystem och kylrör i ishallen.pdf 594.2 kB 2017-12-21 13.56
19. Tjut inkl. bilagor - Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter och ersättare.pdf 1.5 MB 2017-12-21 13.56
20. Tjut inkl. bilagor - Uppföljning av effekter av politiska satsningar i förskola och skola.pdf 9.9 MB 2017-12-21 13.56
21. Tjut - Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen 2018.pdf 985.3 kB 2017-12-21 13.56
22. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 83.9 kB 2017-12-21 13.56
23. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 62 kB 2017-12-21 13.56
24. Kommundirektören informerar - PM - Fråga rörande en eventuell kommunal reglering av passiv penninginsamling.pdf 516.5 kB 2018-01-04 15.46
Nytt ärende. Tjut - Markoptionsavtal Norrtälje Torn kv 7-1 AB.pdf 356.6 kB 2017-12-22 11.11
Nytt ärende. Bilaga. Markoptionsavtal - Norrtälje Torn kv 7-1 AB.pdf 544.1 kB 2017-12-22 11.11
Nytt ärende. Tjut inkl. bilagor - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 28833-17, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf 10 MB 2018-01-04 15.47
Protokoll KS 2018-01-08 - Omedelbar justering.pdf 459.2 kB 2018-01-08 16.40
Protokoll KS 2018-01-08.pdf 7.8 MB 2018-01-15 15.28

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 8 januari 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 1 mars 2018