Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 22 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2018-10-22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2018-10-22.pdf 957.3 kB 2018-10-12 15.46
4a Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-24.pdf 3.7 MB 2018-10-12 15.47
4b Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 11 MB 2018-10-12 15.47
4c återrapportering av budgetuppdrag nr 39.pdf 1.1 MB 2018-10-12 15.48
4c återrapportering av budgetuppdrag nr 40.pdf 1.6 MB 2018-10-12 15.48
4c återrapportering av budgetuppdrag nr 41.pdf 4 MB 2018-10-12 15.48
4d Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av intrångsskydd.pdf 4.5 MB 2018-10-12 15.48
4e Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22.pdf 1 MB 2018-10-25 10.29
5. Ordförandeförslag - Länsstyrelsens protokoll avseende slutgiltig rösträkning och mandatfördelning angående val till Kommunfullmäktige 2018-09-09.pdf 253.9 kB 2018-10-12 15.49
5. bilaga länsstyrelsens protokoll.pdf 4 MB 2018-10-12 15.49
10a svar på interpellation nr 4-2018.pdf 1 MB 2018-10-17 08.58
10a interpellation nr 4-2018.pdf 419.1 kB 2018-10-12 15.49
10b svar på interpellation nr 5-2018.pdf 501.5 kB 2018-10-19 16.41
10b interpellation nr 5-2018.pdf 215.3 kB 2018-10-12 15.49
11. KS protokoll - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning.pdf 458.7 kB 2018-10-12 15.49
11. Tjut - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning.pdf 721.9 kB 2018-10-12 15.49
12. KS protokoll - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 274.5 kB 2018-10-12 15.50
12. Tjut - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 2.3 MB 2018-10-12 15.50
13. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01-01 - 2018-08-31.pdf 296.2 kB 2018-10-12 15.50
13. Bilaga. Rev. Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01-01 - 2018-08-31.pdf 741.2 kB 2018-10-22 13.16
13. utbytessida 47 som framkommer i reviderad version.pdf 295.6 kB 2018-10-25 09.34
13. Bilaga. Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01-01 - 2018-08-31.pdf 562.2 kB 2018-10-12 15.50
13. Beslutsförslag samt revisorernas delårsrapport för 2018.pdf 2.6 MB 2018-10-18 14.25
14. KS protokoll - Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2.pdf 274.2 kB 2018-10-12 15.51
14. Tjut - Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2.pdf 665.7 kB 2018-10-12 15.51
14. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 2.9 MB 2018-10-12 15.51
14. Bilaga 2 Samrådsredogörelse 2.pdf 41.2 kB 2018-10-12 15.51
14. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 30.7 kB 2018-10-12 15.51
14. Bilaga 4. Utlåtande 2.pdf 935.3 kB 2018-10-12 15.51
14. Bilaga 5. Länstyrelsens beslut om strandskydd.pdf 582.2 kB 2018-10-12 15.51
14. Plankartor A3.pdf 847.3 kB 2018-10-12 15.52
15. KS protokoll - Mark- och genomförandeavtal f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 194 m.fl.).pdf 333.6 kB 2018-10-12 15.52
15. Tjut mark- och genomförandeavtal F.d. Bergsättraskolan (inkl. bilagor) 20181005.pdf 9.1 MB 2018-10-12 15.52
15. likalydande signerat mark- och genomförandeavtal.pdf 9.5 MB 2018-10-12 15.52
16. KS protokoll - Antagande av detaljplan f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 194 m.fl).pdf 336.5 kB 2018-10-12 15.52
16. Tjut - Antagande av detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1 94 m.fl.).pdf 619.4 kB 2018-10-12 15.53
16. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 6.3 MB 2018-10-12 15.53
16. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 313.3 kB 2018-10-12 15.53
16. Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning.pdf 857.9 kB 2018-10-12 15.53
16. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 168.1 kB 2018-10-12 15.53
16. plankarta A3.pdf 2.7 MB 2018-10-12 15.53
17. KS protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2019.pdf 344.7 kB 2018-10-12 15.54
17. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget .pdf 4 MB 2018-10-12 15.54
18. KS protokoll - Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatte.pdf 337.6 kB 2018-10-12 15.54
18. Tjut - Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för%.pdf 10.9 MB 2018-10-12 15.54
19. KS protokoll - Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun.pdf 286.9 kB 2018-10-12 15.54
19. Tjut - Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun.pdf 2.6 MB 2018-10-12 15.55
20. KS protokoll - Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL).pdf 364.7 kB 2018-10-12 15.55
20. Tjut - Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL).pdf 8.2 MB 2018-10-12 15.55
21. KS protokoll - Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019.pdf 487.3 kB 2018-10-12 15.55
21. Tjut - Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019.pdf 383.3 kB 2018-10-12 15.55
22. svar på interpellation nr 6-2018.pdf 132.4 kB 2018-10-19 16.41
22. interpellation nr 6-2018.pdf 606.5 kB 2018-10-19 16.41
22. motion nr 16-2018.pdf 170.7 kB 2018-10-23 14.03
22. motion nr 17-2018.pdf 667.5 kB 2018-10-23 14.03
KF Protokoll 2018-10-22 §§ 71-726.pdf 6.9 MB 2018-10-31 14.38

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 31 oktober 2018