Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 23 april klockan 15.00. Observera sammanträdestiden!

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2018-04-23öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2018-04-23 Kommunfullmäktiges sammanträde.pdf 1.3 MB 2018-04-13 13.50
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-19.pdf 8.7 MB 2018-04-13 13.50
3b. Svar på medborgarförslag nr 8-2017.pdf 1.5 MB 2018-04-13 13.50
3b. Svar på medborgarförslag nr 9-2017.pdf 1.4 MB 2018-04-13 13.50
3b. Svar på medborgarförslag nr 12-2017.pdf 760.4 kB 2018-04-13 13.50
3b. Svar på medborgarförslag nr 15-2017.pdf 1.7 MB 2018-04-13 13.50
3c. Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporterna.pdf 7.7 MB 2018-04-13 13.50
3c. Svar på revisionsrapport Granskning av handläggning och dokumentation inom LSS-verksamheten.pdf 11 MB 2018-04-13 13.50
3c. Svar på revisionsrapport Granskning av vården för personer med beroende- och missbruksproblematik.pdf 9 MB 2018-04-13 13.51
3d. Återrapportering om Överförmyndarverksamheten.pdf 4.1 MB 2018-04-13 13.51
3e. Information om ny lag om redovisning av intäkter.pdf 2.9 MB 2018-04-13 13.51
3f. Anmälan av synpunkt samt svar.pdf 920.2 kB 2018-04-23 12.15
3g. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren.pdf 3.1 MB 2018-04-23 12.15
3h. Protokoll extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2018-04-23.pdf 3 MB 2018-05-03 15.30
4. KS protokoll - Svar på medborgarförslag nr 1-2017.pdf 499.5 kB 2018-04-13 13.51
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2017 - Ändra lydelse inom område med samlad bebyggelse i lokala ordningsföreskrifter f.pdf 373 kB 2018-04-13 13.51
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2017 - Ändra lydelse inom område med samlad bebyggelse i lokala ordningsföreskrifter för Österåke.pdf 949.7 kB 2018-04-13 13.51
4. Medborgarförslag nr 1-2017.pdf 114.6 kB 2018-04-13 13.51
5. KS protokoll - Svar på medborgarförslag nr 2-2017.pdf 528.5 kB 2018-04-13 13.52
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011-6 -Stockho.pdf 451.2 kB 2018-04-13 13.52
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 2-2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 201 16 — Stockholms lä.pdf 935.2 kB 2018-04-13 13.52
5. Medborgarförslag nr 2-2017 - maskad.pdf 115.4 kB 2018-04-13 13.52
7. Missiv formell hantering - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 1.2 MB 2018-04-13 13.52
7. Kompletterande tjut personalredovisning inkl. reviderad s 24 - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 1.1 MB 2018-04-13 13.53
7. Kompletterande tjut tillkommande organisationer - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 784.2 kB 2018-04-13 13.53
7. Tjut - Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 482.3 kB 2018-04-13 13.53
7. Bilaga. Årsredovisning för Österåkers kommun 2017.pdf 508.8 kB 2018-04-13 13.53
7. Bilaga 1. Intern kontroll uppföljning 2017.pdf 153.2 kB 2018-04-13 13.53
7. Bilaga 2 Barnbokslut 2017.pdf 141.1 kB 2018-04-13 13.54
7. Armada Fastighets-koncernen.pdf 8.5 MB 2018-04-13 13.54
7. Roslagsvatten-koncernen.pdf 8.9 MB 2018-04-13 13.54
7. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf 3.1 MB 2018-04-13 13.54
7. Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 8.5 MB 2018-04-13 13.54
7. Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 9.6 MB 2018-04-13 13.54
7. AB Vårljus.pdf 1.1 MB 2018-04-13 13.55
7. Visit Roslagen AB.pdf 3.5 MB 2018-04-13 13.55
8. Förslag till beslut från det tillfälliga beredningsorganet - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.4 MB 2018-04-13 13.55
8. bilaga 1, Österåkers kommun - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 10.3 MB 2018-04-13 13.55
8. bilaga 2, Armada Fastighets AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.8 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 3, Roslagsvatten AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.7 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 4, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 4.7 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 5, Samordningsförbundet Södra Roslagen - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 6.3 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 6, Stockholmsregionens Försäkring AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.8 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 7, AB Vårljus - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.1 MB 2018-04-13 13.56
8. bilaga 8, Visit Roslagen AB - Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017.pdf 1.2 MB 2018-04-13 13.56
9. KS protokoll - Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö.pdf 491.8 kB 2018-04-13 13.57
9. Tjut - Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö.pdf 602.2 kB 2018-04-13 13.58
9. bilagor till tjut -Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö.pdf 3 MB 2018-04-13 13.58
11. KS protokoll - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 1.2 MB 2018-04-13 13.58
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Cen.pdf 415.2 kB 2018-04-13 13.58
11. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 1-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och%.pdf 8 MB 2018-04-13 13.59
12. KS protokoll - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 504.3 kB 2018-04-13 13.59
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 77.9 kB 2018-04-13 13.59
12. Rev. tjut - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 476.8 kB 2018-04-13 13.59
12. Bilaga 1. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 70.1 kB 2018-04-13 13.59
12. Bilaga 2. Tjut Produktionsförvaltningen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 91.9 kB 2018-04-13 13.59
12. Bilaga. Motion 6-2017 - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 81.4 kB 2018-04-13 14.00
13. KS protokoll - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) – Motion om flyktingungdomar.pdf 566.2 kB 2018-04-13 14.00
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 15-2017 från Fransisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 418.6 kB 2018-04-13 14.00
13. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 15-2017 från Francisco Contreras (V) - Motion om flyktingungdomar.pdf 3.3 MB 2018-04-13 14.00
14. KS protokoll - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och Heidi Stapf Ekström (MP).pdf 167.3 kB 2018-04-13 14.01
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jons.pdf 480.7 kB 2018-04-13 14.01
14. Tjut - Svar på motion nr 17-2017 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) .pdf 2.2 MB 2018-04-13 14.01
15- Motion nr 4-2018.pdf 674.4 kB 2018-04-13 14.01
15 - Motion nr 5-2018.pdf 662 kB 2018-04-23 12.15
15 - Motion nr 6-2018.pdf 1.8 MB 2018-04-23 12.15
15 - Interpellation nr 1-2018.pdf 750.6 kB 2018-04-23 12.15
16. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 7-2018.pdf 2.4 MB 2018-04-13 14.01
16. Ordförandeförslag samt medborgarförslag nr 8-2018.pdf 760.2 kB 2018-04-13 14.01
16. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 9-2018.pdf 1.1 MB 2018-04-13 14.02
16. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 10-2018.pdf 1.2 MB 2018-04-13 14.02
16. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 11-2018.pdf 749.9 kB 2018-04-13 14.02
16. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 12-2018.pdf 732.7 kB 2018-04-13 14.02
KF 2018-04-23 Protokoll §§ 31-321.pdf 12.6 MB 2018-05-03 15.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 3 maj 2018