Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 juni klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2017-06-13.pdf 72.3 kB 2017-05-22 14.51
3. Tjut - Skolnämndens månadsuppföljning per april 2017.pdf 52.1 kB 2017-05-22 14.51
3. Bilaga - SKN Månadsuppföljning april 2017.pdf 403.9 kB 2017-05-22 14.51
4. Tjut - Revidering av delegationsordning för Skolnämnden samt riktlinjer för godkännande av enskild som huvudman för fritidshem som inte bedrivs vid skolenhet.pdf 127.5 kB 2017-05-22 14.51
4. Bilaga - Riktlinjer för fritidshem i Österåkers kommun som inte anordnas vid en skolenhet.pdf 705.9 kB 2017-05-22 14.51
4. Bilaga - Skolnämndens delegationsordning.pdf 483.4 kB 2017-05-22 14.51
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 7 2016 - Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium.pdf 80.1 kB 2017-05-22 14.51
5. Bilaga - Medborgarförslag nr 7 2016.pdf 63.5 kB 2017-05-22 14.51
5. Bilaga - PS svar på medborgarförslag nr 7 2016.pdf 84.3 kB 2017-05-22 14.51
5. Bilaga - Utdrag ur Produktionsstyrelsens protokoll 2017-04-25.pdf 41 kB 2017-05-22 14.51
6. Tjut - Svar på motion nr 7 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 116.3 kB 2017-05-22 14.51
6. Bilaga - Motion nr 1 2017.pdf 72.6 kB 2017-05-22 14.51
7. Tjut - Svar på remiss från Skolkommissionen avsnitt 8.2.pdf 209.2 kB 2017-05-22 14.51
7. Bilaga - Yttrande över Skolkommissionens slutbetänkande avsnitt 8.2.pdf 80.6 kB 2017-05-22 14.51
8. Tjut - Redovisning av uppdrag i budget 2017. Utökning av antal timmar i idrott och hälsa i grundskolan.pdf 239.3 kB 2017-05-22 14.51
9. Tjut - Handlingsplan för ökad personaltäthet, minskade barngrupper och ökat antal utbildade pedagoger i förskolan.pdf 147.9 kB 2017-05-22 14.51
9. Bilaga - Handlingsplan för ökad personaltäthet, minskade barngrupper och ökat antal utbildade pedagoger i förskolan.pdf 531.7 kB 2017-05-22 14.51
11. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2017-04-20 – 2017-05-22.pdf 181.5 kB 2017-05-22 14.51
13. Information från Skolförvaltningen - Beredningsprocess 2017 Skolnämnden.pdf 269.2 kB 2017-05-30 15.39
SKN Protokoll 2017-06-13.pdf 1.2 MB 2017-06-15 08.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 13 juni 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016