Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

14 december klockan 11.00 OBS! Sammanträdestiden

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, PLAU 2016-12-14.pdf 338 kB 2016-12-08 11.01
4. Tjut - Granskning av detaljplan för Näsängen, etapp 1.pdf 151.6 kB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 1. Detaljplanehandling Näsängen granskning.pdf 7.5 MB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Näsängen.pdf 209.5 kB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 3. Gestaltningsprogram Näsängen granskning.pdf 34.4 MB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 4. Hållbarhetsprogram Näsängen granskning.pdf 2.8 MB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Näsängen granskning.pdf 2.7 MB 2016-12-08 11.01
4. Bilaga 6. Skötselplan Näsängen granskning.pdf 9.1 MB 2016-12-08 11.01
5. Tjut - Detaljplan för f.d. Bergsättraskolan(Tråsättra 1-94 m.fl.).pdf 133 kB 2016-12-08 11.01
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 8.1 MB 2016-12-08 11.01
6. Tjut - Förvärv av Runö 7 153.pdf 70.4 kB 2016-12-08 11.01
6. Bilaga 1. Karta Åkers Runö 7 153.pdf 398.1 kB 2016-12-08 11.01
6. Bilaga 1.1 Avstyckning Runö 7 153.pdf 357.3 kB 2016-12-08 11.01
6. Bilaga 2. Köpeavtal Runö 7 153.pdf 24.9 kB 2016-12-08 11.01
7. Tjut - Försäljning av del av Runö 7 153.pdf 74.2 kB 2016-12-08 11.01
7. Bilaga 1. Karta Åkers Runö 7 153.pdf 398.1 kB 2016-12-08 11.01
7. Bilaga 1.1 Avstyckning Runö 7 153.pdf 357.3 kB 2016-12-08 11.01
7. Bilaga 2. Köpekontrakt Runö 7 153.pdf 15.7 kB 2016-12-08 11.01
8. Tjut - Uppdrag för detaljplan för Ny förskola inom Täljö 2-8.pdf 94 kB 2016-12-08 11.01
8. Bilaga. Förstudierapport detaljplan för ny förskola inom Täljö 2-8.pdf 403.4 kB 2016-12-08 11.01
9. Tjut - Mark- och genomförandeavtal Vagnslidret (del av Smedby 19_226 m.fl.).pdf 80 kB 2016-12-08 11.01
9. Bilaga. Mark- och genomförandeavtal Vagnslidret (del av Smedby 19 226 m.fl.).pdf 180.2 kB 2016-12-08 11.01
10. Tjut - Antagande av Detaljplan för Vagnslidret (Smedby 19 226 m.fl.).pdf 86.1 kB 2016-12-08 11.01
10. Bilaga 1-3. Samlingsfil - Detaljplan för Vagnslidret.pdf 3.4 MB 2016-12-08 11.01
11. Tjut - Planbesked för Husby 4-33, 4-36 samt del av Husby 4-3, 4-15 och Husby S-1.pdf 95.8 kB 2016-12-08 11.01
11. Bilaga. Ställningstagande gällande Planbesked för Husby 4-33, 4-36 samt del av Husby 4-3, 4-15 och Husby S-1.pdf 468.7 kB 2016-12-08 11.01
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2016 – Förslag att rondellen i korsningen Centralvägen - Sockenvägen får namnet Odenplan.pdf 662 kB 2016-12-08 11.01
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2016 – Förslag att rondellen i korsningen Centralvägen - Sockenvägen får namnet Odenplan.pdf 261.7 kB 2016-12-08 11.01
13. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01060 Gång- och cykelbana Sjökarbyvägen.pdf 119.7 kB 2016-12-08 11.01
13. Bilaga. Skiss över dragning av gång och cykelbana 2016-11-16.pdf 242.6 kB 2016-12-08 11.01
14. Tjut - Österåkers kommuns deltagande i Central Baltic - Modern ports in historic waters.pdf 480.5 kB 2016-12-08 11.01
14. Bilaga. Deltagande i Modem ports in historic waters, Värmdö kommun, 2016-09-12.pdf 3.4 MB 2016-12-08 11.01
15. Tjut - Ringar på vattnet - framtida skärgårdstrafik.pdf 331.2 kB 2016-12-08 11.01
15. Bilaga. Ringar på vattnet - framtida skärgårdstrafik, 2016-12-06.pdf 208.2 kB 2016-12-08 11.01
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 31-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Aline Österlind (V) - Angående utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Österåkers kommun.pdf 293.7 kB 2016-12-08 11.01
16. Tjut - Svar på motion nr 31-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Aline Österlind (V) - Angående utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Österåkers kommun.pdf 1.9 MB 2016-12-08 11.01
Protokoll, PLAU 2016-12-14.pdf 3.6 MB 2016-12-16 14.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 14 december 2016
Senast uppdaterad:
fredag 9 december 2016