Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

25 maj klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-05-25.pdf 595.4 kB 2016-05-19 08.15
4. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 192.1 kB 2016-05-19 08.10
4. Rev. Tjut - Antagande av detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 136.2 kB 2016-05-20 15.06
4. Tjut - Detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 130.8 kB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.1 MB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 7.2 MB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 175 kB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 142 kB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 5. Särskilt utlåtande.pdf 84.6 kB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 6. Granskningsutlåtande 2.pdf 128 kB 2016-05-19 08.10
4. Bilaga 7. PM Trafik.pdf 1.7 MB 2016-05-20 15.06
4. Bilaga 8. PM Behov av Brännbackens verksamhetsområde.pdf 79.6 kB 2016-05-20 15.06
4. Plankarta och illustration A3.pdf 2.9 MB 2016-05-19 08.10
6. Protokollsutdrag - Planuppdrag för (Multihallen) Del av Husby 4-22 med flera.pdf 264.5 kB 2016-05-19 08.10
6. Tjut - Planuppdrag Del av Husby 4-22 med flera.pdf 97 kB 2016-05-19 08.10
6. Bilaga. Förstudierapport för Del av Husby 4-22 med flera.pdf 1.5 MB 2016-05-19 08.10
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2015 - Laddningsstationer för elbilar.pdf 252.9 kB 2016-05-19 08.10
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2015 - Laddstationer för elbilar.pdf 228.1 kB 2016-05-19 08.10
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2015 – Laddningsstationer för elbilar.pdf 133.7 kB 2016-05-19 08.10
7. Medborgarförslag nr 1-2015 - Laddstationer för elbilar.pdf 334.4 kB 2016-05-19 08.10
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 12-2015 - Kommunal badbåt.pdf 299.1 kB 2016-05-19 08.10
8. Rev. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2015 - inrättande av en kommunal badbåt.pdf 235.9 kB 2016-05-19 08.10
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2015 - Kommunal badbåt.pdf 525.5 kB 2016-05-19 08.10
8. Bilaga. Medborgarförslag nr 12-2015 - Kommunal badbåt.pdf 100.2 kB 2016-05-19 08.10
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 195.1 kB 2016-05-19 08.10
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 213 kB 2016-05-19 08.10
9. Rev. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 144.7 kB 2016-05-19 08.10
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 138.5 kB 2016-05-19 08.10
9. Bilaga 2. Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9-15.pdf 1.5 MB 2016-05-19 08.10
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 259.8 kB 2016-05-19 08.10
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 212.6 kB 2016-05-19 08.10
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1 2016 – Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 132.9 kB 2016-05-19 08.10
10. Medborgarförslag nr 1-2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 287.9 kB 2016-05-19 08.10
11. Protokollsutdrag - Remissvar ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.pdf 257.5 kB 2016-05-19 08.10
11. Rev. Tjut - Remissvar ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.pdf 158 kB 2016-05-19 08.10
11. Bilaga. Remissmissiv Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.pdf 327.5 kB 2016-05-19 08.10
12. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen - Översyn av markvärmen och uppvärmningskostnaderna för Storängstorget.pdf 235.9 kB 2016-05-19 08.10
12. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen - Översyn av markvärmen och uppvärmningskostnaderna för Storängstorget.pdf 316.8 kB 2016-05-19 08.10
12. Bilaga. Redovisning av uppvärmningskostnaderna för åren 2013 - våren 2016.pdf 58.3 kB 2016-05-19 08.10
13. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige - att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018.pdf 280.1 kB 2016-05-19 08.10
13. Rev. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige - att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018.pdf 80.6 kB 2016-05-19 08.10
14. Protokollsutdrag - Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 -2018.pdf 189.3 kB 2016-05-19 08.10
14. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 171 kB 2016-05-19 08.10
14. Bilaga. Österåkers miljömål 2016-2019.pdf 2.4 MB 2016-05-19 08.10
15. Protokollsutdrag - Åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen.pdf 265.6 kB 2016-05-19 08.10
15. Tjut - Åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen.pdf 93.7 kB 2016-05-19 08.10
15. Bilaga. Projektplan till förslag till åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen.pdf 161.2 kB 2016-05-19 08.10
16. Tjut - Markanvisning för del av Husby 3-3 inom pågående detaljplan för Hagby Äng och Kulle.pdf 85.1 kB 2016-05-19 08.13
16. Bilaga 1. Markanvisningsavtal.pdf 204.9 kB 2016-05-19 08.13
16. Bilaga 2. Karta över aktuellt område.pdf 349.1 kB 2016-05-19 08.13
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9-2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi Ekström (MP) - Grus till boulebanan ett litet förslag med stor positiv effekt.pdf 197.5 kB 2016-05-20 15.02
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi Ekström (MP) – Grus till boulebanan ett litet förslag med stor positiv effekt.pdf 102.9 kB 2016-05-20 15.02
17. Tjut - Svar på motion nr 9-2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi Ekström (MP) – Grus till boulebanan ett litet förslag med stor positiv effekt.pdf 131.4 kB 2016-05-20 15.02
17. Bilaga - Motion nr 9 2016 från Ann-Christine Furustrand (S), Aline Österlind (V) och Heidi Ekström (MP) – Grus till boulebanan ett litet förslag med stor positiv effekt.pdf 82.5 kB 2016-05-20 15.02
18. Protokollsutdrag - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019.pdf 192.1 kB 2016-05-19 08.13
18. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-19.pdf 1.2 MB 2016-05-19 08.13
19. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per april månad 2016.pdf 182.9 kB 2016-05-19 08.13
19. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per april 2016.pdf 2 MB 2016-05-19 08.13
20. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 184.2 kB 2016-05-19 08.13
20. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 1.5 MB 2016-05-19 08.13
21. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 170.8 kB 2016-05-19 08.13
21. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 508.9 kB 2016-05-19 08.13
22. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 186 kB 2016-05-19 08.13
22. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2016.pdf 3.5 MB 2016-05-19 08.13
23. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister.pdf 275.1 kB 2016-05-19 08.13
23. Tjut - Revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister.pdf 472.9 kB 2016-05-19 08.13
23. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Granskning av leverantörsregister.pdf 1.8 MB 2016-05-19 08.13
24. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Granskning av investeringsprocessen.pdf 1.7 MB 2016-05-19 08.13
24. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen.pdf 461.3 kB 2016-05-19 08.13
24. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen.pdf 482.3 kB 2016-05-19 08.13
25.Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Ägarstyrning av Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB.pdf 400.6 kB 2016-05-19 08.13
25. Tjut - Svar på revisionsrapport - Ägarstyrning av Armada och Roslagsvatten.pdf 209.8 kB 2016-05-19 08.13
25. Bilaga. PWC-rapport - Österåkers kommun - Ägarstyrning av Armada och Roslagsvatten.pdf 931.8 kB 2016-05-19 08.13
26. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - IT-revision 2015 (Agresso).pdf 222.4 kB 2016-05-19 08.13
26. Tjut - Svar på revisionsrapport - IT-revision 2015 (Agresso).pdf 427.2 kB 2016-05-19 08.13
26. PWC-rapport - Österåkers kommun - IT-revision Agresso 2015.pdf 239.2 kB 2016-05-19 08.13
27. Protokollsutdrag - Österåkers kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers Exploateringsfastigheters förvärv av bolag i enlighet med gällande generella ägardirektiv.pdf 200.7 kB 2016-05-20 15.04
27. Tjut - Österåkers Kommunfullmäktiges yttrande över Österåkers Exploateringsfastigheter ABs förvärv av bolag i enlighet med gällande generella ägardirektiv.pdf 286.4 kB 2016-05-20 15.04
28. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 293.5 kB 2016-05-19 08.13
28. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 272.3 kB 2016-05-19 08.13
28. Tjut - Svar på motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 357 kB 2016-05-19 08.13
28. Bilaga. Motion nr 9-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael Solander (MP) - Rättvisa demokratiska förutsättningar.pdf 485.9 kB 2016-05-19 08.13
29. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 241.2 kB 2016-05-19 08.13
29. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 209.6 kB 2016-05-19 08.13
29. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 322.1 kB 2016-05-19 08.13
29. Bilaga 1. Protokollsutdrag från KFN och tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf 1.1 MB 2016-05-19 08.13
29. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 14-2015 - Utegym i trä invid Hackstaspåret.pdf 287.4 kB 2016-05-19 08.13
30. Protokollsutdrag - Lönesatsningen inom Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden i enlighet med uppdrag av översyn.pdf 183.1 kB 2016-05-20 15.00
30. Tjut - Särskild lönesatsning på Socialförvaltningen 2016.pdf 616.9 kB 2016-05-20 14.59
31. Protokollsutdrag - Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta kommuninvånare personalarm.pdf 233.5 kB 2016-05-19 08.13
31. Tjut - Uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda utsatta kommuninvånare personlarm.pdf 822.7 kB 2016-05-19 08.13
32. Protokollsutdrag - Om- och tillbyggnad Österskärsskolan.pdf 180.1 kB 2016-05-19 08.13
32. Tjut - Om- och tillbyggnad Österskärsskolan.pdf 367.2 kB 2016-05-19 08.13
33. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 238.4 kB 2016-05-19 08.13
34. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 499.9 kB 2016-05-19 08.13
Protokoll, KS 2016-05-25.pdf 9.5 MB 2016-05-30 14.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 25 maj 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 mars 2016