Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

16/12, klockan 14.00 OBS! Sammanträdestiden

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, Plan-AU 2015-12-16.pdf 329.2 kB 2015-12-09 15.16
3. Ordförandeförslag och tjut - Planbesked för Roslagsbyn, Ättarö 1_218.pdf 932.2 kB 2015-12-09 15.16
3. Bilaga 1. Ställningstagande gällande planbesked för Roslagsbyn, Ättarö 1_218.pdf 597 kB 2015-12-09 15.16
4. Tjut - Planuppdrag för Runö 7_15 med flera.pdf 115.8 kB 2015-12-09 15.16
4. Bilaga 1. Förstudierapport Runö 7_15 med flera.pdf 595.2 kB 2015-12-09 15.16
5. Tjut - Förvärv av Berga 15_1.pdf 126.6 kB 2015-12-09 15.16
5. Bilaga 1. Köpeavtal Berga 15_1.pdf 22.9 kB 2015-12-09 15.16
5. Bilaga 2. Berga 15_1,Miljöteknisk markundersökning, Förenklad riskbedömning 2015-11-10.pdf 972.7 kB 2015-12-09 15.16
5. Bilaga 3, Berga15_1, Åkersberga Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-11-10.pdf 2.3 MB 2015-12-09 15.16
6. Tjut - Planuppdrag för Tråsättra 1_94 med flera.pdf 127.6 kB 2015-12-09 15.16
6. Bilaga 1. Förstudie Tråsättra 1_94 med flera.pdf 1.1 MB 2015-12-09 15.16
7. Tjut - Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf 78 kB 2015-12-09 15.16
7. Bilaga 1. Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf 2 MB 2015-12-09 15.16
9. Byte av namn från Kommunala Handikapprådet till Kommunala Tillgänglighetsrådet.pdf 180 kB 2015-12-09 15.16
10. Tjut - Kanalstaden - beslut om planuppdrag, strukturskiss och utredningsuppdrag.pdf 140.1 kB 2015-12-09 15.16
10. Bilaga 1. Förslag till strukturskiss för Kanalstaden, december 2015.pdf 8.8 MB 2015-12-09 15.16
10. Bilaga 2 Kanalstaden etappindelning.pdf 583.8 kB 2015-12-09 15.16
11. Svar på medborgarförslag nr 13_2013 - Fortsättning av cykel-gångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad.pdf 895.5 kB 2015-12-09 15.16
12. Svar på medborgarförslag nr 4_2014 - Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer.pdf 1003.6 kB 2015-12-09 15.16
13. Tjut - Markanvisning för del av Husby 3_3 inom pågående detaljplan för Hagby Äng och Kulle.pdf 82.3 kB 2015-12-09 15.16
13. Bilaga 1. Karta.pdf 512 kB 2015-12-09 15.16
Protokoll, Plan-AU 2015-12-16.pdf 3.2 MB 2015-12-18 11.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 19 maj 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016