Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

16/2 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-02-16.pdf 462.9 kB 2015-02-10 18.00
Ä 3. Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse.pdf 1 MB 2015-02-10 18.00
Ä 4. Svar på medborgarförslag nr 4_2014 – Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer.pdf 1.1 MB 2015-02-10 18.00
Ä 5. Svar på medborgarförslag nr 5_2014 – Förbättrade kommunikationer.pdf 1.3 MB 2015-02-10 18.00
Ä 6. Detaljplan för Pilstugetomten västra.pdf 4.4 MB 2015-02-10 18.00
Ä 7. Detaljplan för Svartgarn, Svinninge.pdf 10.6 MB 2015-02-11 12.12
Ä 7. Plankartor Svartgarn.pdf 3 MB 2015-02-10 18.00
Ä 8. Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun.pdf 2.9 MB 2015-02-10 18.00
Ä 9. Genomförandeavtal för Berga 6_406 m.fl.pdf 4.4 MB 2015-02-10 18.00
Ä 10. Detaljplan för Berga 6_406 m.fl.pdf 24.9 MB 2015-02-11 12.12
Ä 10. Illustration Berga 6_406.pdf 572.1 kB 2015-02-10 18.00
Ä 10. Plankarta Berga 6_406.pdf 542.7 kB 2015-02-10 18.00
Ä 11. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf 3.2 MB 2015-02-10 18.00
Ä 12. Ändring av Bestämmelser avseende stöd till politiska partier representerade i fullmäktige för mandatperioden 2015 – 2018.pdf 1 MB 2015-02-10 18.00
Ä 13. Förslag till lönesatsning med lönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare.pdf 1.2 MB 2015-02-10 18.00
Ä 14. Ekonomiskt bidrag till Nykvarn bygdegård.pdf 906.8 kB 2015-02-10 18.00
Ä 15. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende Finans- och kamerala ärenden.pdf 1.1 MB 2015-02-10 18.00
Ä 16. Revisionens granskning av finansverksamheten.pdf 2.9 MB 2015-02-10 18.00
Ä 17. Delfinansiering angående utrymningstrappa Vårdbo äldreboende.pdf 541.9 kB 2015-02-10 18.00
Ä 18. Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § kommunallagen.pdf 1.2 MB 2015-02-10 18.00
Ä 19, Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun.pdf 1017.5 kB 2015-02-10 18.00
Ä 20. Svar på motion nr 6-2013 från Peter Nummert (RP) – Vård av kultur- och fornminnen – Ansvarsdelegering och vårdplan.pdf 3.4 MB 2015-02-10 18.00
Ä 21. Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen.pdf 5 MB 2015-02-11 15.01
Ä 22. Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige.pdf 1.3 MB 2015-02-11 15.01
Ä 23. Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 620.7 kB 2015-02-10 18.00
Ä 25. Komplettering av Valnämndens reglemente avseende nämndens verksamhetsområde och ansvar.pdf 1.1 MB 2015-02-10 18.00
Ä 26. Redovisning av statistik avseende ännu ej färdigbehandlade motioner samt medborgarförslag per 2015-02-04.pdf 940.4 kB 2015-02-10 18.00
Ä 27, Svar på motion nr 31_2012 från Sara Kjernholm (MP) - Mål, plan och riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan.pdf 2.7 MB 2015-02-23 15.31
Ä 28. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 243.8 kB 2015-02-10 18.00
Ä 29. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 774.3 kB 2015-02-10 18.00
Nytt ärende, Borgensansökan från Armada bostäder AB.pdf 759.5 kB 2015-02-23 15.31
Nytt ärende, Borgensansökan från Armada Mellansjö AB.pdf 567.4 kB 2015-02-23 15.31
Protokoll, KS 2015-02-16.pdf 11.3 MB 2015-03-02 13.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 16 februari 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015