Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

12/1 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-01-12.pdf 465.6 kB 2014-12-22 11.06
Ä 3. Medel för vattenvårdsåtgärder och medfinansiering av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) i Ullnaån.pdf 1 MB 2014-12-22 11.07
Ä 4. Detaljplan för Svavelsö, Svinninge.pdf 8 MB 2014-12-22 11.07
Ä 5. Exploateringsavtal för Valsättra del 1.pdf 2.1 MB 2014-12-22 11.07
Ä 6. Detaljplan för Valsättra del 1.pdf 5.7 MB 2014-12-22 11.07
Ä 7. Svar på medborgarförslag nr 1-2014 – Bygg ett höghus i centrum.pdf 1003.6 kB 2014-12-22 11.07
Ä 8. Svar på medborgarförslag nr 5-2013 – Bra och näringsriktig mat till alla i skolan.pdf 1.5 MB 2014-12-22 11.07
Ä 9. Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf 3.6 MB 2014-12-22 11.07
Ä 10. Svar på motion nr 5-2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden.pdf 1.1 MB 2014-12-22 11.06
Ä 11. Markanvisningsavtal Husby 2_2, Fredsborgs förskole- och skoltomt.pdf 1.2 MB 2014-12-22 11.06
Ä 12. Kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge resecentrum.pdf 2.8 MB 2014-12-22 11.06
Ä 13. Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll.pdf 2.4 MB 2014-12-22 11.06
Ä 14. Fastställande av sotningsfrister.pdf 587.5 kB 2014-12-22 11.06
Ä 15. Borgensansökan från Armada Mellansjö AB.pdf 617.3 kB 2014-12-22 11.06
Ä 16. Borgensansökan från Armada Bostäder AB.pdf 619.4 kB 2014-12-22 11.06
Ä 17. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2014.pdf 2.2 MB 2014-12-22 11.06
Ä 18. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2014.pdf 713.3 kB 2014-12-22 11.06
Ä 19. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2014.pdf 2.4 MB 2014-12-22 11.07
Ä 20. Bidrag till tjejjouren Bellis i Österåker.pdf 481.9 kB 2014-12-22 11.07
Ä 21. Val av ledamöter till arvodesberedningen.pdf 172.7 kB 2014-12-22 11.07
Ä 22. Utbetalning av ersättning för beredskapsåtagande som redan har utförts under 2012 – 2014.pdf 244.8 kB 2014-12-22 11.07
Ä 23. Återremitterat ärende – Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2015 – 2018.pdf 1.2 MB 2014-12-22 11.07
Ä 24. Inrättande av dels Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och dels Kommunstyrelsens Planarbetsutskott (Plan-AU).pdf 309 kB 2014-12-22 11.07
Ä 25. Delegering från Kommunstyrelsen till Planarbetsutskottet (Plan-AU).pdf 1.1 MB 2014-12-22 11.07
Ä 26. Val av ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Planarbetsutskott (Plan-AU).pdf 249.2 kB 2014-12-22 11.07
Ä 27. Revidering i reglementet för Kultur- och fritidsnämnden avseende Barn- och ungdomsrådets organisatoriska tillhörighet.pdf 303.4 kB 2014-12-22 11.07
Ä 28. SCB:s medborgarundersökning våren 2015.pdf 298.1 kB 2014-12-22 11.07
Ä 29. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 241.7 kB 2014-12-22 11.07
Ä 30. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 745.6 kB 2014-12-22 11.07
Protokoll, KS 2015-01-12.pdf 10.3 MB 2015-01-19 15.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 12 januari 2015
Senast uppdaterad:
onsdag 17 december 2014