Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Styrdokument och författningssamling

Österåkers kommun upprättar styrdokument för att tydliggöra verksamheternas mål, inriktningar, ansvarsområden, samt den värdegrund som kommunen har inom olika områden.

En del av styrdokumenten är föreskrifter som utgör Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS).

Exempel på föreskrifter är reglementen, taxor, lokala ordningsföreskrifter och bolagsordningar. Föreskrifter som ingår i ÖFS riktar sig huvudsakligen gentemot allmänheten. Kommunen får utfärda föreskrifter enligt regeringsformen (RF) 8 kap §§ 8 - 10 (den så kallade normgivningsmakten) och kommunallagen (KL) 2 kap § 5.

Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente - ÖFS 2010-1.pdf 45.6 kB 2016-04-06 14.43
Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Österåkers kommun - ÖFS 2013-19.pdf 122.4 kB 2016-04-06 14.43
Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun - ÖFS 2012-1.pdf 2 MB 2016-04-06 14.43
Avfallsplan för Österåkers kommun - ÖFS 2012-2.pdf 3.2 MB 2016-04-06 14.43
Avfallstaxa för Österåkers kommun - ÖFS 2014-15.pdf 547.3 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning AB Åkers Kanal - ÖFS 2013-26.pdf 53.9 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Bostäder AB - ÖFS 2013-22.pdf 56.7 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Centrumfastigheter AB - ÖFS 2014-8.pdf 174.1 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Fastighets AB - ÖFS 2013-21.pdf 62.8 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Kanalfastigheter AB - ÖFS 2013-25.pdf 57 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Kommunfastigheter AB - ÖFS 2013-23.pdf 57.3 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Mellansjö AB - ÖFS 2013-30.pdf 56.4 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Projektfastigheter AB - ÖFS 2013-24.pdf 55.1 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Armada Stenhagen AB - ÖFS 2013-31.pdf 55.4 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Roslagsvatten AB - ÖFS 2014-12.pdf 1.2 MB 2017-01-17 10.15
Bolagsordning Tunadotter AB - ÖFS 2013-29.pdf 58.9 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Österåkers Exploateringsfastigheter AB - ÖFS 2013-27.pdf 58.7 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Österåkers Stadsnät AB - ÖFS 2013-28.pdf 57.1 kB 2016-04-06 14.43
Bolagsordning Österåkersvatten - ÖFS 2014-13.pdf 1.1 MB 2017-01-17 10.15
Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse - ÖFS 2010-2.pdf 29 kB 2016-04-06 14.43
Lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö - ÖFS 2000-3.pdf 5.5 MB 2016-04-06 14.43
Lokala ordningsföreskrifter - Komplettering avseende fyrverkerier och andra pyrotekniska varor - ÖFS 2010-2.pdf 326 kB 2016-04-06 14.43
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Österåkers kommun - ÖFS 2012-20.pdf 494.5 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Byggnadsnämnden - ÖFS 2014-26.pdf 202.2 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Kommunstyrelsen - ÖFS 2014-25.pdf 226.3 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Krisledningsnämnden - ÖFS 2015-9.pdf 138.4 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden - ÖFS 2015-5.pdf 223.4 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Miljö-och hälsoskyddsnämnden - ÖFS 2014-27.pdf 198.1 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Produktionsstyrelsen - ÖFS 2014-28.pdf 200 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Revision - ÖFS 2007-3.pdf 434.2 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Skolnämnden - ÖFS 2014-29.pdf 208.2 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Socialnämnden - ÖFS 2014-30.pdf 199.6 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Valnämnden - ÖFS 2015-6.pdf 208 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Vård- och omsorgsnämnden - ÖFS 2014-32.pdf 203.2 kB 2016-04-06 14.43
Reglemente Överförmyndaren - ÖFS 2014-33.pdf 184.9 kB 2016-04-06 14.43
Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola - ÖFS 2013-44.pdf 193.1 kB 2016-04-06 14.43
Riktlinjer för alkoholservering - ÖFS 2013-14.pdf 85.9 kB 2016-04-06 14.43
Sotningsfrister - ÖFS 2015-4.pdf 419.7 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för hämtning av slam och fett i Österåkers kommun - ÖFS 2014-16.pdf 239.7 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för kart-och mätenhetens verksamhet - ÖFS 2015-7.pdf 185.1 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Österåkers kommun - ÖFS 2013-20.pdf 127.9 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för sotning och rengöring - ÖFS 2015-1.pdf 148.2 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för tillfälligt upplåtande av offentlig plats för torghandel som står under kommunens förvaltning - ÖFS 2012-21.pdf 140.4 kB 2016-04-06 14.43
Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 (Lag LSO och LBE) . ÖFS 2016-2.pdf 1 MB 2016-04-06 14.43
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun - ÖFS 2012-22.pdf 121.2 kB 2016-04-06 14.43
Taxor för tillsyn enligt lag (2003-778) om skydd mot olyckor och lag (2010-1011) om brandfarlig och explosiv vara - ÖFS 2014-5.pdf 265.7 kB 2016-04-06 14.43
VA-Taxa Österåkers kommun - ÖFS 2017-1.pdf 210.8 kB 2017-03-28 09.27

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
fredag 5 maj 2017