Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Delegationsordningar

Delegering innebär att en styrelse eller nämnd ger en viss tjänsteman eller ett organ (delegat) i uppdrag att på styrelsens eller nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Detta sammanfattas i en delegationsordning.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Sofia Coyne
Senast uppdaterad:
torsdag 12 april 2018