Gymnasieungdomar lever mer hållbart efter internationella möten

Elever från Österåkers gymnasium håller en presentation där de berättar om Stockholm och visar bilder för de tyska eleverna

På Österåkers gymnasium pågår ett samarbete på temat hållbarhet med den tyska skolan Gymnasium an der Hamburger Strasse i Bremen. Utbytet syftar till att skapa en brygga mellan ungdomarna i viktiga frågor som rör miljö och klimat. De insikter som eleverna samlat genom intervjuer och research har bidragit till att de idag lever mer hållbart i sin vardag.

En av de uppgifter som de tyska och svenska eleverna fått är att undersöka både likheter och olikheter mellan länderna när det kommer till miljö- och klimatfrågor. De har också fått reflektera över sin egen livsstil och beteenden i vardagen. Vad de gör idag och vad de skulle kunna göra mer eller mindre av framåt.

Släcker lampor och duschar snabbare

Att handla begagnade kläder är vanligt både bland svenska och tyska ungdomar. Även att panta flaskor och tomburkar. Däremot har eleverna fått en helt ny syn på elanvändning och elproduktion, hur detta påverkar klimatet negativt. Projektet har bidragit till att fler släcker lampor i högre utsträckning mot tidigare. Även tiden i duschen är något som de börjat fundera kring i sin vardag.

Nästa generation i fokus

Hampe Klein är ordförande i Utbildningsnämnden i Österåker och betonar vikten av att arbeta tillsammans med ungdomar i hållbarhetsfrågor:

Våra ungdomar är nästa generation, vår framtid. Genom internationella utbyten vidgas elevernas perspektiv och skapar möjligheter för långsiktig samverkan i viktiga frågor. Att ha ett fokus på en hållbar framtid i undervisningen är något vi ständigt prioriterar.

Annika Weimer är rektor för Österåkers gymnasium och säger;

– Vi påbörjade i december ett nytt Erasmus-samarbete med Gymnasium am der Hamburgerstrasse i Bremen. Temat i projektet är hållbarhet i olika perspektiv. Våra ny tyska samarbetspartners är mycket engagerade och kompetenta och vi ser fram emot nya projekt. Tack vare vår koordinator Åse Sandberg med kollegor utgör de internationella utbytena en viktig del i vår verksamhet på Österåkers gymnasium. Tack för allt engagemang!

I december 2023 möttes eleverna i Bremen genom ett utbyte via Erasmus+ och i mitten av mars 2024 träffades eleverna igen i Sverige. Läs mer om Erasmus+ på Österåkers gymnasium.

Publicerad:
Senast uppdaterad: