Yrkesutbildning

Komvux Österåker erbjuder flera aktuella yrkesutbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Målet med våra yrkesutbildningar är att de ska leda till jobb. En yrkesutbildning på gymnasial nivå består av ett paket av kurser från något av gymnasieskolans yrkesprogram.

Utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och stödja människor, gamla som unga. Att arbeta inom vård- och omsorg innebär att du kommer nära andra personer. Därför är det viktigt med ett genuint intresse för människor, gott tålamod och förmåga att sätta dig in i olika individers situation. Du kan genomföra utbildningen som klassrumsundervisning eller på distans med närvaro i vissa praktiska moment.

Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta med vård- och omsorg i rollen som till exempel undersköterska, vårdare, skötare, boendeassistent eller personlig assistent. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller med funktionshindrade.

Informationsblad Undersköterska , 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen passar dig som tycker om att hjälpa och stödja människor, gamla som unga. Att arbeta inom vård- och omsorg innebär att du kommer nära andra personer. Därför är det viktigt med ett genuint intresse för människor, gott tålamod och förmåga att sätta dig in i olika individers situation. Du kan genomföra utbildningen som klassrumsundervisning eller på distans med närvaro i vissa praktiska moment.

Efter utbildningen har du de kunskaper som behövs för att arbeta som vårdbiträde inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller funktionshinderområdet.

Informationsblad Vårdbiträde , 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens
arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistenten arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet i undervisningen, på raster och på fritids.

Informationsblad Barnskötare , 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Elevassistent , 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: