Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 mars klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-03-10.pdf 444.3 kB 2021-02-25 10.20
3. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal avseende fastigheterna Runö 7 491 och del av Runö 7 108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf 662.5 kB 2021-02-25 10.20
3. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108.pdf 1.9 MB 2021-02-25 10.20
3. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2_210208.pdf 803.6 kB 2021-02-25 10.20
4. Tjut - Samråd kring förslag till planprogram för Hacksta-Berga.pdf 1.5 MB 2021-02-25 10.20
4. Bilaga 1. Programhandling, Hacksta-Berga - Del 1.pdf 101.2 MB 2021-02-25 10.27
4. Bilaga 1. Programhandling, Hacksta-Berga - Del 2.pdf 47 MB 2021-02-25 10.27
4. Bilaga 2. Hållbarhetsbedömning, Hacksta-Berga.pdf 3.2 MB 2021-02-25 10.20
5. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf 676.8 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf 90.5 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf 365.6 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf 1.3 MB 2021-03-08 08.29
6. Tjut - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf 650.2 kB 2021-02-25 10.20
6. Bilaga 1. Remissvar på Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf 86.4 kB 2021-02-25 10.20
6. Bilaga 2. Missiv Inbjudan till samråd Täby ÖP.pdf 323.4 kB 2021-02-25 10.20
7. Tjut - Remissvar gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf 1.1 MB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 1. Missiv, 2021-02-05.pdf 355.2 kB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 2. Sändlista, 2021-02-05.pdf 124.7 kB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 3. Utdrag ur Miljö-och hälsoskyddsnämndens protokoll, 2021-02-23.pdf 302.9 kB 2021-02-25 10.20
8. Tjut - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf 974.2 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 1. Ansökan från Friluftsfrämjandet.pdf 15.9 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 2. Riktlinjer för miljöbidrag 2020.pdf 284.3 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 3. Bedömningsmetod miljöbidrag 2020.pdf 433.4 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 4. Tidigare beslut Miljöbidrag 2020.pdf 1.8 MB 2021-02-25 10.20
9. Tjut - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf 3.3 MB 2021-02-25 10.20
9. Bilaga. Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-02-23 - Synpunkter inom samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf 295.2 kB 2021-02-25 10.20
10. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning.pdf 2.7 MB 2021-02-25 10.20
11. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 993.5 kB 2021-02-25 10.20
11. Bilaga 1. Motion 21-2020-MP - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 2.4 MB 2021-02-25 10.20
Protokoll PLAU 2021-03-10.pdf 6.2 MB 2021-03-15 10.08

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020