Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 mars klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-03-10.pdf Pdf, 444.3 kB. 444.3 kB 2021-02-25 10.20
3. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal avseende fastigheterna Runö 7 491 och del av Runö 7 108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf Pdf, 662.5 kB. 662.5 kB 2021-02-25 10.20
3. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-02-25 10.20
3. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2_210208.pdf Pdf, 803.6 kB. 803.6 kB 2021-02-25 10.20
4. Tjut - Samråd kring förslag till planprogram för Hacksta-Berga.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-02-25 10.20
4. Bilaga 1. Programhandling, Hacksta-Berga - Del 1.pdf Pdf, 101.2 MB. 101.2 MB 2021-02-25 10.27
4. Bilaga 1. Programhandling, Hacksta-Berga - Del 2.pdf Pdf, 47 MB. 47 MB 2021-02-25 10.27
4. Bilaga 2. Hållbarhetsbedömning, Hacksta-Berga.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-02-25 10.20
5. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf Pdf, 676.8 kB. 676.8 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf Pdf, 90.5 kB. 90.5 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf Pdf, 365.6 kB. 365.6 kB 2021-02-25 10.20
5. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-08 08.29
6. Tjut - Remissvar Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf Pdf, 650.2 kB. 650.2 kB 2021-02-25 10.20
6. Bilaga 1. Remissvar på Översiktsplan Täby kommun 2050 – Staden på landet.pdf Pdf, 86.4 kB. 86.4 kB 2021-02-25 10.20
6. Bilaga 2. Missiv Inbjudan till samråd Täby ÖP.pdf Pdf, 323.4 kB. 323.4 kB 2021-02-25 10.20
7. Tjut - Remissvar gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 1. Missiv, 2021-02-05.pdf Pdf, 355.2 kB. 355.2 kB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 2. Sändlista, 2021-02-05.pdf Pdf, 124.7 kB. 124.7 kB 2021-02-25 10.20
7. Bilaga 3. Utdrag ur Miljö-och hälsoskyddsnämndens protokoll, 2021-02-23.pdf Pdf, 302.9 kB. 302.9 kB 2021-02-25 10.20
8. Tjut - Kompletterande beslut om ansökan om miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 974.2 kB. 974.2 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 1. Ansökan från Friluftsfrämjandet.pdf Pdf, 15.9 kB. 15.9 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 2. Riktlinjer för miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 284.3 kB. 284.3 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 3. Bedömningsmetod miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 433.4 kB. 433.4 kB 2021-02-25 10.20
8. Bilaga 4. Tidigare beslut Miljöbidrag 2020.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-02-25 10.20
9. Tjut - Svar på samråd om Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-02-25 10.20
9. Bilaga. Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-02-23 - Synpunkter inom samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.pdf Pdf, 295.2 kB. 295.2 kB 2021-02-25 10.20
10. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-02-25 10.20
11. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 993.5 kB. 993.5 kB 2021-02-25 10.20
11. Bilaga 1. Motion 21-2020-MP - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-02-25 10.20
Protokoll PLAU 2021-03-10.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2021-03-15 10.08

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020