Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 8 februari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-02-08.pdf 677 kB 2021-02-03 13.54
4. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84, detaljplan Åkersberga station.pdf 70.5 kB 2021-02-03 13.52
4. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3 1 till Tuna 3 84, detaljplan Åkersberga station.pdf 501 kB 2021-02-03 13.52
4. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84.pdf 336.5 kB 2021-02-03 13.52
4. Bilaga 2. Karta fastighetsreglering Tuna 3_1.pdf 359.3 kB 2021-02-03 13.52
5. Protokollsutdrag - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2_691.pdf 131.2 kB 2021-02-03 13.52
5. Tjut - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2 691.pdf 1.4 MB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga 1. Karta Svartgarn 2.691.pdf 323.1 kB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga 2. Köpekontrakt Svartgarn 2.691.pdf 559.8 kB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga. Signerat Köpeavtal Svartgarn 2.691.pdf 2.8 MB 2021-02-04 14.01
6. Protokollsutdrag - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1_345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf 134.7 kB 2021-02-03 13.52
6. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1 345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf 1.4 MB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 1 Karta Svinninge 1.345.pdf 883.4 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 2 Detaljplanekarta Björnkärrsvägen m.m..pdf 1002.6 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 3 Karta Gemensamhetsanläggning för Athos väg.pdf 483 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga. Signerat Markanvisningsavtal avseende Svinninge 1.345.pdf 3.8 MB 2021-02-04 14.00
7. Protokollsutdrag - Nya verksamhetsområden i Svinninge.pdf 56 kB 2021-02-03 13.52
7. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra och Nantes-Svinningeudd i Svinninge.pdf 921.5 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 1. Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt verksamhetsområde Valsättra del 1.pdf 380.5 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 2. Styrelsemöte protokoll 2020 06 01.pdf 1.4 MB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 3. Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt verksamhetsområde del av Svinninge 2020-12-01.pdf 140.9 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 4. Styrelseprotokoll Österåkervatten AB.pdf 3.6 MB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 5. Karta, Förslag till nytt verksamhetsområde Valsättra del 1.pdf 732.4 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 6. Karta, Förslag till nytt VO för Nantes - Svinningeudd.pdf 739 kB 2021-02-03 13.52
8. Protokollsutdrag - Nytt verksamhetsområde i Nyhagen.pdf 51.2 kB 2021-02-03 13.52
8. Tjut - Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen.pdf 804.5 kB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 1. Tjänsteskrivelse - Förslag på nytt verksamhetsområde Nyhagen 2020-12-08.pdf 141.1 kB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 2. Mariels_2-1-2021_10-49-37_1.pdf 3.6 MB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 3. Karta Föslag till nytt VO för V och S i Nyhagen.pdf 659.8 kB 2021-02-03 13.52
9. Tjut - Beslut om remiss gällande Vision Mälarens Vattenvårdsförbund 2022-2027.pdf 1021.5 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 1. Följebrev remiss förslag till vision för MVVF 2022-2027.pdf 335.2 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 2. Förslag till vision MVVF 2022 - 2027.pdf 15.1 MB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 3. Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022 remiss.pdf 408.1 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 4. Remiss Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027.pdf 50.9 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 5. Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER.pdf 830 kB 2021-02-03 13.52
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 26_2019- Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf 183.9 kB 2021-02-03 13.53
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26_2019 – Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf 93.3 kB 2021-02-03 13.53
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26_2019 - Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf 922.2 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 1. Protokollsutdrag KFN - Svar på medborgarförslag nr 26-2019 - Utbildning av äldre i IT kunskap.pdf 585.6 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 2. Tjut KFN - Svar på medborgarförslag 26_2019 - Utbildning av äldre i IT kunskap.pdf 224.7 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 3. Minnesanteckningar pensionärsrådet 2020-10-13.pdf 96.4 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 26_2019.pdf 869 kB 2021-02-03 13.53
11. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-01-31.pdf 58.4 kB 2021-02-03 13.53
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-02-01.pdf 420.6 kB 2021-02-03 13.53
11. Bilaga 1. Motionsstatistik - Förteckning över motioner som ej slutbehandlats per 2021-02-01.PDF 185.9 kB 2021-02-03 13.53
11. Bilaga 2. Medborgarförslagsstatistik - Förteckning över motioner som ej slutbehandlats per 2021-02-01.PDF 160.1 kB 2021-02-03 13.53
12. Protokollsutdrag - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf 109.7 kB 2021-02-03 13.53
12. Tjut - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf 598.6 kB 2021-02-03 13.53
13. Tjut - Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för gymnasieprislistan 2021.pdf 13.4 MB 2021-02-03 13.53
14. Tjut - Produktionsutskottets budget 2021och verksamhetsplan 2022-2023.pdf 433.7 kB 2021-02-03 13.53
14. Rev. bilaga - Produktionsutskottets budget 2021, planperiod 2022-2023.pdf 783.2 kB 2021-02-08 14.46
14. Bilaga. Produktionsutskottets budget 2021, planperiod 2022-2023.pdf 789.8 kB 2021-02-03 13.53
15. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 78.1 kB 2021-02-03 13.53
16. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf 73.3 kB 2021-02-03 13.53
Protokoll KS 2021-02-08.pdf 11.5 MB 2021-02-12 10.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 3 februari 2021