Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 8 februari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2021-02-08.pdf Pdf, 677 kB. 677 kB 2021-02-03 13.54
4. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84, detaljplan Åkersberga station.pdf Pdf, 70.5 kB. 70.5 kB 2021-02-03 13.52
4. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3 1 till Tuna 3 84, detaljplan Åkersberga station.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2021-02-03 13.52
4. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84.pdf Pdf, 336.5 kB. 336.5 kB 2021-02-03 13.52
4. Bilaga 2. Karta fastighetsreglering Tuna 3_1.pdf Pdf, 359.3 kB. 359.3 kB 2021-02-03 13.52
5. Protokollsutdrag - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2_691.pdf Pdf, 131.2 kB. 131.2 kB 2021-02-03 13.52
5. Tjut - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2 691.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga 1. Karta Svartgarn 2.691.pdf Pdf, 323.1 kB. 323.1 kB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga 2. Köpekontrakt Svartgarn 2.691.pdf Pdf, 559.8 kB. 559.8 kB 2021-02-03 13.52
5. Bilaga. Signerat Köpeavtal Svartgarn 2.691.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-02-04 14.01
6. Protokollsutdrag - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1_345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf Pdf, 134.7 kB. 134.7 kB 2021-02-03 13.52
6. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1 345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 1 Karta Svinninge 1.345.pdf Pdf, 883.4 kB. 883.4 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 2 Detaljplanekarta Björnkärrsvägen m.m..pdf Pdf, 1002.6 kB. 1002.6 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga 3 Karta Gemensamhetsanläggning för Athos väg.pdf Pdf, 483 kB. 483 kB 2021-02-03 13.52
6. Bilaga. Signerat Markanvisningsavtal avseende Svinninge 1.345.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-02-04 14.00
7. Protokollsutdrag - Nya verksamhetsområden i Svinninge.pdf Pdf, 56 kB. 56 kB 2021-02-03 13.52
7. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra och Nantes-Svinningeudd i Svinninge.pdf Pdf, 921.5 kB. 921.5 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 1. Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt verksamhetsområde Valsättra del 1.pdf Pdf, 380.5 kB. 380.5 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 2. Styrelsemöte protokoll 2020 06 01.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 3. Tjänsteskrivelse - Förslag till nytt verksamhetsområde del av Svinninge 2020-12-01.pdf Pdf, 140.9 kB. 140.9 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 4. Styrelseprotokoll Österåkervatten AB.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 5. Karta, Förslag till nytt verksamhetsområde Valsättra del 1.pdf Pdf, 732.4 kB. 732.4 kB 2021-02-03 13.52
7. Bilaga 6. Karta, Förslag till nytt VO för Nantes - Svinningeudd.pdf Pdf, 739 kB. 739 kB 2021-02-03 13.52
8. Protokollsutdrag - Nytt verksamhetsområde i Nyhagen.pdf Pdf, 51.2 kB. 51.2 kB 2021-02-03 13.52
8. Tjut - Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen.pdf Pdf, 804.5 kB. 804.5 kB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 1. Tjänsteskrivelse - Förslag på nytt verksamhetsområde Nyhagen 2020-12-08.pdf Pdf, 141.1 kB. 141.1 kB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 2. Mariels_2-1-2021_10-49-37_1.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-02-03 13.52
8. Bilaga 3. Karta Föslag till nytt VO för V och S i Nyhagen.pdf Pdf, 659.8 kB. 659.8 kB 2021-02-03 13.52
9. Tjut - Beslut om remiss gällande Vision Mälarens Vattenvårdsförbund 2022-2027.pdf Pdf, 1021.5 kB. 1021.5 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 1. Följebrev remiss förslag till vision för MVVF 2022-2027.pdf Pdf, 335.2 kB. 335.2 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 2. Förslag till vision MVVF 2022 - 2027.pdf Pdf, 15.1 MB. 15.1 MB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 3. Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022 remiss.pdf Pdf, 408.1 kB. 408.1 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 4. Remiss Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027.pdf Pdf, 50.9 kB. 50.9 kB 2021-02-03 13.52
9. Bilaga 5. Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER.pdf Pdf, 830 kB. 830 kB 2021-02-03 13.52
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 26_2019- Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf Pdf, 183.9 kB. 183.9 kB 2021-02-03 13.53
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26_2019 – Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf Pdf, 93.3 kB. 93.3 kB 2021-02-03 13.53
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26_2019 - Utbildning av äldre i IT-kunskap.pdf Pdf, 922.2 kB. 922.2 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 1. Protokollsutdrag KFN - Svar på medborgarförslag nr 26-2019 - Utbildning av äldre i IT kunskap.pdf Pdf, 585.6 kB. 585.6 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 2. Tjut KFN - Svar på medborgarförslag 26_2019 - Utbildning av äldre i IT kunskap.pdf Pdf, 224.7 kB. 224.7 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 3. Minnesanteckningar pensionärsrådet 2020-10-13.pdf Pdf, 96.4 kB. 96.4 kB 2021-02-03 13.53
10. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 26_2019.pdf Pdf, 869 kB. 869 kB 2021-02-03 13.53
11. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-01-31.pdf Pdf, 58.4 kB. 58.4 kB 2021-02-03 13.53
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2021-02-01.pdf Pdf, 420.6 kB. 420.6 kB 2021-02-03 13.53
11. Bilaga 1. Motionsstatistik - Förteckning över motioner som ej slutbehandlats per 2021-02-01.PDF Pdf, 185.9 kB. 185.9 kB 2021-02-03 13.53
11. Bilaga 2. Medborgarförslagsstatistik - Förteckning över motioner som ej slutbehandlats per 2021-02-01.PDF Pdf, 160.1 kB. 160.1 kB 2021-02-03 13.53
12. Protokollsutdrag - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf Pdf, 109.7 kB. 109.7 kB 2021-02-03 13.53
12. Tjut - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf Pdf, 598.6 kB. 598.6 kB 2021-02-03 13.53
13. Tjut - Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för gymnasieprislistan 2021.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2021-02-03 13.53
14. Tjut - Produktionsutskottets budget 2021och verksamhetsplan 2022-2023.pdf Pdf, 433.7 kB. 433.7 kB 2021-02-03 13.53
14. Rev. bilaga - Produktionsutskottets budget 2021, planperiod 2022-2023.pdf Pdf, 783.2 kB. 783.2 kB 2021-02-08 14.46
14. Bilaga. Produktionsutskottets budget 2021, planperiod 2022-2023.pdf Pdf, 789.8 kB. 789.8 kB 2021-02-03 13.53
15. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 78.1 kB. 78.1 kB 2021-02-03 13.53
16. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73.3 kB. 73.3 kB 2021-02-03 13.53
Protokoll KS 2021-02-08.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2021-02-12 10.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 3 februari 2021