Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 26 april klockan 13.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-04-26

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2021-04-26.pdf 354.9 kB 2021-04-16 09.20
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22.pdf 2.8 MB 2021-04-16 11.16
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 37-2019.pdf 316.9 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 37-2019.pdf 212.9 kB 2021-04-16 09.21
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 2-2020.pdf 117.7 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 2-2020.pdf 73.4 kB 2021-04-16 09.21
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 16-2020.pdf 117.1 kB 2021-04-16 09.21
3b medborgarförslag nr 16-2020.pdf 214.5 kB 2021-04-16 09.21
3c Vård- och omsorgsnämndens svar på medborgarförslag nr 15-2020.pdf 110.2 kB 2021-04-16 09.22
3c medborgarförslag nr 15-2020.pdf 134.8 kB 2021-04-16 09.22
3d Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr 27-2020.pdf 765.6 kB 2021-04-16 09.22
3e Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf 572.8 kB 2021-04-16 09.22
3e Vård- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf 1006 kB 2021-04-16 09.23
3e Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf 487.1 kB 2021-04-16 09.23
3e Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf 414.6 kB 2021-04-16 09.23
3f Nya ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige.pdf 272.1 kB 2021-04-16 09.23
5. KS Protokoll - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020.pdf 88.1 kB 2021-04-16 09.24
5. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 28 februari 2021.pdf 540.9 kB 2021-04-16 09.24
5. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomiska månadsuppfoljning per februari 2021.pdf 84 kB 2021-04-16 09.24
6,7 Missiv Formell hantering av ärende 6 och 7.pdf 324.3 kB 2021-04-16 09.24
6. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 118.9 kB 2021-04-16 09.24
6. Tjut - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 697.2 kB 2021-04-16 09.25
6. Genomförda förändringar i Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf 82.4 kB 2021-04-16 09.25
6. Årsredovisning för Österåkers kommun 2020.pdf 2.5 MB 2021-04-16 09.26
6. Kompletterande tjänsteutlåtande gällande Årsredovisning 2020 för vissa bolag och organisationer.pdf 707.2 kB 2021-04-16 09.26
6. Årsredovisning Armada Fastighets AB 2020.pdf 1.2 MB 2021-04-16 09.26
6. Årsredovisning Roslagsvatten AB 2020.pdf 13.3 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Storstockholms brandförsvar 2020.pdf 6.7 MB 2021-04-16 09.33
6. Årsredovisning Samordningsförbundet Roslagen 2020.pdf 2.3 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Visit Roslagen AB 2020.pdf 1.1 MB 2021-04-16 09.29
6. Årsredovisning Inera AB 2020.pdf 1.1 MB 2021-04-16 09.30
6. Årsredovisning Stockholmsregionens Försäkring AB 2020.PDF 2.5 MB 2021-04-16 09.30
6. Årsredovisning AB Vårljus 2020.pdf 2 MB 2021-04-16 09.30
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 569.8 kB 2021-04-16 09.31
7. bilaga 1 - Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 1 Granskning av Årsredovisning - Österåkers kommun.pdf 1.6 MB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 2 - Armada Fastighets AB.pdf 492 kB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 3 - Roslagsvatten AB.pdf 651.5 kB 2021-04-16 09.32
7. bilaga 4 - Storstockholms brandförsvar.pdf 1.3 MB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 5 - Samordningsförbundet Roslagen.pdf 2.5 MB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 6 - Visit Roslagen AB.pdf 488.5 kB 2021-04-16 09.33
7. bilaga 7 - Inera AB.pdf 536 kB 2021-04-16 09.34
7. bilaga 8 - Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf 674.8 kB 2021-04-16 09.34
7. bilaga 9 - AB Vårljus.pdf 894.5 kB 2021-04-16 09.34
8. KS Protokoll - Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf 104.2 kB 2021-04-16 09.34
8. Tjut - Justering av taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun.pdf 676.8 kB 2021-04-16 09.34
8. Bilaga 1. Sammanfattning av justeringar i taxa.pdf 81.2 kB 2021-04-16 09.35
8. Bilaga 2. Taxa för tömning av hushållsavfall.pdf 198.5 kB 2021-04-16 09.35
8. Bilaga 3. Protokoll från Österåkersvatten AB, 2021-02-12..pdf 1.3 MB 2021-04-16 09.35
9. KS Protokoll - Österåkersvatten ABs framställan angående bildande av bolag för framtida reningsverk i Margretelund 1695.pdf 340.8 kB 2021-04-16 09.35
9. Tjut - Österåkersvatten AB_s framställan angående bildande av bolag för framtida rening i Margretelund 16_95.pdf 1.6 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A. Framställan från Österåkersvatten AB.pdf 5.2 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A1. Värdeutlåtande avseende fastigheten Margretelund 16-95 Forum Fastighetsekonomi.pdf 11.7 MB 2021-04-16 09.36
9. Bilaga A2. Aktieägaravtal mellan Österåkervatten AB och Vaxholmsvatten AB.pdf 9.9 MB 2021-04-16 09.37
9. Bilaga A3. Bolagsordning för NYAB.pdf 1.8 MB 2021-04-16 09.37
10. KS Protokoll - Fördelning av statsbidrag – Extra skolmiljard.pdf 479.1 kB 2021-04-16 09.37
10. Tjut - Fördelning av statsbidrag- Extra skolmiljard.pdf 561 kB 2021-04-16 09.37
11. KS Protokoll - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf 282.8 kB 2021-04-16 09.38
11. Tjut - Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf 566 kB 2021-04-16 09.38
11. Bilaga. Policy för upphandling i Österåkers kommun.pdf 175.9 kB 2021-04-16 09.38
12. KS Protokoll - Förordning (20218) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 294.2 kB 2021-04-16 09.39
12. Tjut - Förordning (2021_8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt val av ledamöter till Beredskapsutskottet.pdf 602.4 kB 2021-04-16 09.39
12. Bilaga 1. Lag (2021_4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 500.2 kB 2021-04-16 09.39
12. Bilaga 2. Förordning (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 416.6 kB 2021-04-16 09.40
12. Bilaga 3. Förordning (2021_161) om ändring i förordningen (2021_8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.pdf 359 kB 2021-04-16 09.40
13. KS Protokoll - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf 187.6 kB 2021-04-16 09.40
13. Tjut - Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar.pdf 1.2 MB 2021-04-16 09.41
14. Tjut samt bilaga - Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 581.7 kB 2021-04-16 09.41
15. Tjut samt bilagor - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av pandemin.pdf 938.9 kB 2021-04-16 09.43
16. KS Protokoll - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 403.8 kB 2021-04-16 09.43
16. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 937.7 kB 2021-04-16 09.43
16. Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun.pdf 683.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 2. Pengbilaga 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf 48.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 3. Reviderad pengbilaga HT 2021 - Rev. 2021-03-22.pdf 122.7 kB 2021-04-16 09.44
16. Bilaga 4. Protokollsutdrag FGN - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf 630.6 kB 2021-04-16 09.44
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 102018 från Björn Molin (RP) Angående grovsophämtning.pdf 273.8 kB 2021-04-16 09.45
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2018 från Björn Molin (RP) – Angående grovsophämtning.pdf 417.1 kB 2021-04-16 09.45
18. Tjut - Svar på motion nr 10 2018 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning - med bilagor.pdf 2.7 MB 2021-04-16 09.45
19. KS Protokoll - Svar på motion nr 42020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf 121.6 kB 2021-04-16 09.45
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf 94.1 kB 2021-04-16 09.46
19. Tjut - Svar på motion 4_2020 från Kristina Embäck (S) - Samverkan för motorbana.pdf 891.6 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 1. Motion nr 4_2020.pdf 779.6 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 2. Tjut KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck (S) – Samverkan för motorbana.pdf 573.9 kB 2021-04-16 09.46
19. Bilaga 3. Protokollsutdrag KFN - Svar på motion nr 4_2020 från Kristina Embäck – Samverkan för motorbana.pdf 1023.7 kB 2021-04-16 09.47
20. KS Protokoll - Svar på motion nr 82020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Permanenta lärarlönelyftet.pdf 278.1 kB 2021-04-16 09.47
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 383 kB 2021-04-16 09.47
20. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 627.6 kB 2021-04-16 09.47
20. Bilaga. Motion_8_2020.pdf 476.8 kB 2021-04-16 09.48
21. KS Protokoll - Svar på motion nr 92020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) – Heltidsarbete som norm.pdf 254.7 kB 2021-04-16 09.48
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Heltid som norm.pdf 438.5 kB 2021-04-16 09.48
21. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf 559.2 kB 2021-04-16 09.49
21. Bilaga. Motion_9_2020.pdf 731.2 kB 2021-04-16 09.49
22. KS Protokoll - Svar på motion nr 212020 från Michael Solander (MP) – Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 246.9 kB 2021-04-16 09.49
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21_2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 434.2 kB 2021-04-16 09.49
22. Tjut - Svar på motion nr 19 2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 993.5 kB 2021-04-16 09.50
22. Bilaga 1. Motion 21_2020 - Ungdomsbostäder till Österåker.pdf 2.4 MB 2021-04-16 09.50
23. KS Protokoll - Svar på motion nr 272020 från Anders Borelid (SD) – Motion om kameraövervakning i centrum.pdf 192.4 kB 2021-04-16 09.50
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 27_2020 från Anders Borelid (SD) - Om kameraövervakning i centrum.pdf 424.3 kB 2021-04-16 09.50
23. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf 728.6 kB 2021-04-16 09.51
23. Bilaga. Motion 27_2020.pdf 178.6 kB 2021-04-16 09.51
24. KS Protokoll - Svar på motion nr 282020 från Anders Borelid (SD) – Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 194.1 kB 2021-04-16 09.51
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28_2020 från Anders Borelid (SD) - Inför kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 451.2 kB 2021-04-16 09.51
24. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 954.3 kB 2021-04-16 09.52
24. Bilaga. Motion 28_2020.pdf 188.2 kB 2021-04-16 09.52
25. Interpellation nr 3-2021.pdf 113.9 kB 2021-04-16 09.52
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 6-2021.pdf 98.2 kB 2021-04-16 09.53
26. medborgarförslag nr 6-2021.pdf 109.1 kB 2021-04-16 09.53
26. Presidiefdörslag avseende medborgarförslag nr 7-2021.pdf 114.5 kB 2021-04-16 09.53
26. medborgarförslag nr 7-2021.pdf 106.7 kB 2021-04-16 09.53
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 8-2021.pdf 113.3 kB 2021-04-16 09.54
26. medborgarförslag nr 8-2021.pdf 109.9 kB 2021-04-16 09.54
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 10-2021.pdf 102.2 kB 2021-04-16 09.54
26. medborgarförslag nr 10-2021.pdf 99.3 kB 2021-04-16 09.54
26. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 11-2021.pdf 108.6 kB 2021-04-16 09.55
26. medborgarförslag nr 11-2021.pdf 108.4 kB 2021-04-16 09.55

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 16 april 2021