Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 21 oktober klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-10-21.pdf Pdf, 700.5 kB. 700.5 kB 2020-10-16 08.01
3. Protokollsutdrag - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 57.5 kB. 57.5 kB 2020-10-16 08.00
3. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 682.7 kB. 682.7 kB 2020-10-16 08.00
3. Bilaga. Jordbruksmarksstrategi i Österåkers kommun - Version daterad 2020-10-14.pdf Pdf, 29.8 MB. 29.8 MB 2020-10-16 08.00
4. Protokollsutdrag - Övergripande lokaliseringsanalys till Österåkers kommuns ÖP 2040.pdf Pdf, 115.1 kB. 115.1 kB 2020-10-16 08.00
4. Tjut - Övergripande lokaliseringsanalys till Österåkers kommuns ÖP 2040.pdf Pdf, 738.4 kB. 738.4 kB 2020-10-16 08.00
4. Bilaga. Lokaliseringsanalys - Version 2020-10-09.pdf Pdf, 38.5 MB. 38.5 MB 2020-10-16 08.00
5. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Säby 2_31 och Säby 2_30.pdf Pdf, 59.8 kB. 59.8 kB 2020-10-16 08.00
5. Tjut - Planuppdrag för Säby 2_31 och Säby 2_30.pdf Pdf, 715.1 kB. 715.1 kB 2020-10-16 08.00
5. Bilaga. Förstudierapport Säby 2_31 och 2_30.pdf Pdf, 959.6 kB. 959.6 kB 2020-10-16 08.00
6. Protokollsutdrag - Grön sotning.pdf Pdf, 69.4 kB. 69.4 kB 2020-10-16 08.00
6. Tjut - Grön sotning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-16 08.00
6. Bilaga. Grön sotning till kommuner PP.pdf Pdf, 220.7 kB. 220.7 kB 2020-10-16 08.00
7. Protokollsutdrag - Remissvar för Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport.pdf Pdf, 57.1 kB. 57.1 kB 2020-10-16 08.00
7. Tjut - Remissvar för Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport.pdf Pdf, 835.3 kB. 835.3 kB 2020-10-16 08.00
7. Bilaga 1. Remissvar Riksintresseprecisering Stockholm Nordost.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-16 08.00
8. Tjut - Avfallsplanen 2030 – beslut om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 596.5 kB. 596.5 kB 2020-10-16 08.00
8. Bilaga 6. Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan 2.pdf Pdf, 257.5 kB. 257.5 kB 2020-10-16 08.00
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 173.3 kB. 173.3 kB 2020-10-16 08.00
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 421.5 kB. 421.5 kB 2020-10-16 08.00
10. Tjut - Svar på motion nr 1 2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-16 08.00
10. Bilaga 1. Motion nr 1 2020 - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-10-16 08.00
11. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 6-2020 från Björn Molin (RP) - Ekonomiskt stöd för indragning av vatten och avlopp i Säbykyrkan.pdf Pdf, 72.3 kB. 72.3 kB 2020-10-16 08.00
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2020 från Björn Molin (RP) - Ekonomiskt stöd för indragning av vatten och avlopp i Säbykyrkan.pdf Pdf, 409.6 kB. 409.6 kB 2020-10-16 08.00
11. Tjut - Svar på motion nr 6-2020 från Björn Molin (RP) – Ekonomiskt stöd för indragning av vatten och avlopp i Säbykyrkan.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-16 08.00
12. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken.pdf Pdf, 67.1 kB. 67.1 kB 2020-10-16 08.00
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken.pdf Pdf, 431.7 kB. 431.7 kB 2020-10-16 08.00
12. Tjut - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-10-16 08.00
13. Protokollsutdrag - Kommunikationspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 60.3 kB. 60.3 kB 2020-10-16 08.00
13. Tjut - Kommunikationspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 851.2 kB. 851.2 kB 2020-10-16 08.00
13. Bilaga - Kommunikationspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 429 kB. 429 kB 2020-10-16 08.00
14. Protokollsutdrag - Servicepolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2020-10-16 08.00
14. Tjut - Servicepolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 684.3 kB. 684.3 kB 2020-10-16 08.00
14. Bilaga - Servicepolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 387.7 kB. 387.7 kB 2020-10-16 08.00
15. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2020.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-10-16 08.00
16. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2020.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-10-16 08.00
17. Tjut - Skattesats för Österåkers kommun 2021.pdf Pdf, 399.7 kB. 399.7 kB 2020-10-16 08.00
18. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 62.8 kB. 62.8 kB 2020-10-16 08.00
Nytt ärende. Tjut - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa för Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2020-10-16 08.01
Nytt ärende. Bilaga 2. Protokollsutdrag TN - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa för Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2020-10-19 14.40
Nytt ärende. Tjut - Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande både anläggningstaxan och brukningstaxa.pdf Pdf, 11.9 MB. 11.9 MB 2020-10-16 08.01
Nytt ärende. Bilaga 4. Protokollsutdrag TN - Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande både anläggningstaxan och brukningstaxa.pdf Pdf, 10.9 MB. 10.9 MB 2020-10-19 14.40
Protokoll KS 2020-10-21 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-10-21 17.11
Protokoll KS 2020-10-21.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2020-10-23 13.41

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019