Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 februari klockan 15.00. Observera sammanträdesdag.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-02-10.pdf Pdf, 706.1 kB. 706.1 kB 2020-02-06 10.35
3. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 71.4 kB. 71.4 kB 2020-02-06 10.35
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2020-02-06 10.35
4. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 122.9 kB. 122.9 kB 2020-02-06 10.35
4. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 508.1 kB. 508.1 kB 2020-02-06 10.35
4. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 531.6 kB. 531.6 kB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-02-06 10.35
5. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Centreras (V) och Norma Aznar (V) - Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 71.5 kB. 71.5 kB 2020-02-06 10.35
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 468.5 kB. 468.5 kB 2020-02-06 10.35
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-02-06 10.35
5. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 998.6 kB. 998.6 kB 2020-02-06 10.35
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen - ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 67.7 kB. 67.7 kB 2020-02-06 10.35
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 412.6 kB. 412.6 kB 2020-02-06 10.35
6. Rev. tjut - Svar på medborgarförslag nr 22019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2020-02-06 10.35
6. Bilaga 1. Medborgarforslag_2_2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-02-06 10.35
6. Bilaga 2. Protokollsutdrag KF 2019-03-04, § 2 22.pdf Pdf, 856.1 kB. 856.1 kB 2020-02-06 10.35
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 18-2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 69.9 kB. 69.9 kB 2020-02-06 10.35
7. Rev. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18-2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 395.9 kB. 395.9 kB 2020-02-06 10.35
7. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 18_2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 464.3 kB. 464.3 kB 2020-02-06 10.35
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12 § 9_11.pdf Pdf, 605.7 kB. 605.7 kB 2020-02-06 10.35
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18 2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 915.7 kB. 915.7 kB 2020-02-06 10.35
7. Tjut TN - Svar på medborgarförslag nr 18 2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 851.9 kB. 851.9 kB 2020-02-06 10.35
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 14-2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf Pdf, 61.8 kB. 61.8 kB 2020-02-06 10.35
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 14-2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf Pdf, 367.6 kB. 367.6 kB 2020-02-06 10.35
8. Tjut - Svar på medborgarförslag 14 2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf Pdf, 926.5 kB. 926.5 kB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 142019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf Pdf, 576.7 kB. 576.7 kB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 2. Planprogrammet för Åkersberga stad.pdf Pdf, 81.4 MB. 81.4 MB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämnden protokoll 2019-12-12.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-02-06 10.35
9. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens internbudget 2020.pdf Pdf, 54.3 kB. 54.3 kB 2020-02-07 16.10
9. Tjut - Kommunstyrelsen Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 19.2 MB. 19.2 MB 2020-02-07 16.10
10. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges internbudget 2020.pdf Pdf, 50.3 kB. 50.3 kB 2020-02-07 16.10
10. Tjut - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-02-07 16.10
11. Protokollsutdrag - Beställning av gruppbostad enligt LSS på Runö 7-156.pdf Pdf, 68.9 kB. 68.9 kB 2020-02-06 10.35
11. Tjut - Beställning av gruppbostad enligt LSS på Runö 7_156.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2020-02-06 10.35
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 17-2019 - Inomhusvelodrom.pdf Pdf, 65.5 kB. 65.5 kB 2020-02-06 10.35
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2019 – Inomhusvelodrom.pdf Pdf, 331.7 kB. 331.7 kB 2020-02-06 10.35
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17_2019 – Inomhusvelodrom.pdf Pdf, 519.5 kB. 519.5 kB 2020-02-06 10.40
13. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf Pdf, 54.1 kB. 54.1 kB 2020-02-06 16.31
13. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf Pdf, 159.8 kB. 159.8 kB 2020-02-06 16.31
13. Bilaga 1 - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf Pdf, 556.6 kB. 556.6 kB 2020-02-06 16.32
13. Bilaga 2 - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf Pdf, 663.4 kB. 663.4 kB 2020-02-06 16.32
14. Protokollsutdrag - Beställning av förhyrning av lokal för verksamheten HALO.pdf Pdf, 62.7 kB. 62.7 kB 2020-02-06 10.35
14. Rev. Tjut - Beställning av förhyrning av lokal för verksamheten HALO.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-02-06 10.35
15. Protokollsutdrag - Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020.pdf Pdf, 292.3 kB. 292.3 kB 2020-02-10 11.21
15. Tjut - Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020.pdf Pdf, 11.3 MB. 11.3 MB 2020-02-10 11.21
16. Tjut - Avskrivning fordringar.pdf Pdf, 486.9 kB. 486.9 kB 2020-02-06 10.35
17. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 72.3 kB. 72.3 kB 2020-02-06 10.35
18. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 89.9 kB. 89.9 kB 2020-02-06 10.35
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 25261-19 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende KS beslut § 12-6 dnr 2019-0244 gällande svar till revisorerna.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 28731-19 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende KS beslut § 14-5 dnr 2019-0244 punkterna 2 och 3.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 29045-19 och mål 29047-19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 KS §§ 14_3-14_5.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Svar på Länsstyrelsens i Stockholm begäran om upplysningar om stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-02-07 09.17
Protokoll KS 2020-02-10 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-02-10 17.51
Protokoll KS 2020-02-10.pdf Pdf, 13.8 MB. 13.8 MB 2020-02-17 09.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 6 februari 2020