Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 28 maj klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-05-28.pdf 255.8 kB 2019-05-23 10.50
3. Anmälan av delegationsbeslut TN 2019-05-28.pdf 437.3 kB 2019-05-23 10.50
3. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut.pdf 353.6 kB 2019-05-23 10.50
3. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut.pdf 331.7 kB 2019-05-23 10.51
4. Delgivningsärenden.pdf 174.8 kB 2019-05-23 10.51
6. Rev. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, tekn....pdf 94 kB 2019-05-24 11.51
6. Rev. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, Tekniska näm....pdf 803.2 kB 2019-05-24 11.50
9. Tjänsteutlåtande - Val av arbetsutskott.pdf 468.8 kB 2019-05-23 10.51
10. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning.pdf 555.5 kB 2019-05-23 10.51
10. Bilaga 1 - Reviderad delegationsordning TN.pdf 4.7 MB 2019-05-23 10.52
11. Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens arkivbeskrivning.pdf 796.7 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 1 - Tekniska nämndens arkivbeskrivning.pdf 219.7 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 2 - TN arkivbeskrivning - Hantering av allmänna handlingar vid omorganisation.pdf 131.4 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 3 - TN arkivbeskrivning - Hantering av ärenden vid omorganisation.pdf 335.1 kB 2019-05-23 10.52
12. Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.pdf 784.1 kB 2019-05-23 10.52
12. Bilaga 1 - Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.pdf 512 kB 2019-05-23 10.53
13. Tjänsteutlåtande - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark och taxa för nyttoparkeringstillstånd.pdf 1.4 MB 2019-05-23 10.53
13. Bilaga 1 - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf 719 kB 2019-05-23 10.53
13. Bilaga 2 - Taxa för nyttoparkeringstillstånd.pdf 640.1 kB 2019-05-23 10.53
14. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 11_2018 - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 712.6 kB 2019-05-23 10.53
14. Bilaga 1 - Motion nr 11_2018.pdf 1.3 MB 2019-05-23 10.54
15. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 14_2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf 622.5 kB 2019-05-23 10.54
15. Bilaga 1 - Motion nr 14_2018.pdf 608.5 kB 2019-05-23 10.54
16. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 11_2017 - Destruktion av båtar.pdf 965.9 kB 2019-05-23 10.54
16. Bilaga 1 - Rapport, Vrak och dumpade skrotbåtar.pdf 518.5 kB 2019-05-23 10.54
17. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 13_2018 - Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 551.6 kB 2019-05-23 10.54
17. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 13_2018.pdf 533.8 kB 2019-05-23 10.55
18. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 6_2019 - Buss Lervik-Åkersberga.pdf 1.1 MB 2019-05-23 10.55
18. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 6_2019.pdf 535.2 kB 2019-05-23 10.55
19. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 8_2019 - Ny busslinje Lervik_Brevik.pdf 1.1 MB 2019-05-23 10.55
19. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 8_2019.pdf 630.2 kB 2019-05-23 10.55
Protokoll TN 2019-05-28.pdf 29.3 MB 2019-06-03 16.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 maj 2019
Senast uppdaterad:
fredag 24 maj 2019