Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 11 februari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-02-11.pdf 412.2 kB 2019-02-05 12.43
3. Protokollsutdrag - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf 561.3 kB 2019-02-05 12.43
3. Tjut - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf 622.7 kB 2019-02-05 12.43
3. Bilaga 1-1 Projektplan Avfallsplanering.pdf 108.3 kB 2019-02-05 12.43
3. Bilaga 1-2 Övergripande mål (bilaga 1 till Projektplan).pdf 1.1 MB 2019-02-05 12.43
4. Protokollsutdrag - Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1-879.pdf 467.3 kB 2019-02-05 12.43
4. Tjut - Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1 879.pdf 337.6 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 1. Markansvisningsavtal Valsjöskogens förskola Tråsättra 1_879.pdf 85.8 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 2. Bilaga A Tråsättra 1_879.pdf 501.5 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 3. Bilaga B Markanvisningstävling Valsjöskogens förskola.pdf 742.5 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 4. Tomträttsavtal Valsjöskogens förskola Tråsättra 1_879.pdf 96.3 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 5. Bilaga A Tråsättra 1_879.pdf 501.5 kB 2019-02-05 12.43
5. Protokollsutdrag - Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina.pdf 1.5 MB 2019-02-05 12.43
5. Tjut - Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina.pdf 649.4 kB 2019-02-05 12.43
5. Bilaga 1. Karta.pdf 719.7 kB 2019-02-05 12.43
5. Bilaga 2. Säbyvikens marina PM fr Wasatornet ny Dp 2019-01-15.pdf 249.1 kB 2019-02-05 12.43
6. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7-146 till Runö 7-108, Båthamnsvägens ersättning.pdf 516.6 kB 2019-02-05 12.43
6. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7 146 till Runö 7 108, Båthamnsvägens ersättning.pdf 285.1 kB 2019-02-05 12.43
6. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7.146_Lidl.pdf 81.8 kB 2019-02-05 12.43
6. Bilaga 2. Kartbilaga markintrång.pdf 177.4 kB 2019-02-05 12.43
7. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021.pdf 487.3 kB 2019-02-05 12.43
7. Tjut - Kommunstyrelsens budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021.pdf 12.2 MB 2019-02-05 12.45
8. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021.pdf 479.9 kB 2019-02-05 12.43
8. Tjut - Kommunfullmäktiges mm. budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021.pdf 2.6 MB 2019-02-05 12.45
9. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-01 -31.pdf 377.1 kB 2019-02-05 12.43
9. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-01-31.pdf 3.3 MB 2019-02-05 12.43
10. Protokollsutdrag - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf 538.4 kB 2019-02-05 12.43
10. Tjut - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf 6 MB 2019-02-05 12.45
11. Protokollsutdrag - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf 551.5 kB 2019-02-05 12.43
11. Tjut - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2019-02-05 12.45
12. Protokollsutdrag - Attestförteckning för produktionsutskottet 2019.pdf 540 kB 2019-02-05 12.43
12. Tjut - Attestförteckning för produktionsutskottet 2019.pdf 1.2 MB 2019-02-05 12.46
13. Protokollsutdrag - Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019.pdf 482.1 kB 2019-02-05 12.43
13. Tjut - Budget och verksamhetsplan för Produktions utskottet 2019.pdf 7.9 MB 2019-02-05 12.46
15. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 74.8 kB 2019-02-05 12.43
16. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 56.5 kB 2019-02-05 12.43
Nytt ärende. Tjut - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf 4.7 MB 2019-02-08 14.46
Nytt ärende. Tjut - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf 603.2 kB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 1 - PM Ställningstagande till planprogrammets aktualitet.pdf 773.6 kB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 2 - Detaljerat ställningstagande till PM.pdf 1.1 MB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 3 - Kulturmiljöbedömning Detaljplaneprogram för Östanå, Roslags-Kulla och WIra rev 20190528.pdf 44.2 MB 2019-06-12 14.06
Nytt ärende. Bilaga 4 - Karta med områden som utgår.pdf 22.4 MB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Tjut - Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276.pdf 887 kB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 1. Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276.pdf 70.8 kB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 2. Åtgärdskatalog 2018-10-08.pdf 6.4 MB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 2. ÅVS väg 276 Granskning 2018-10-08.pdf 2 MB 2019-02-08 14.50
Protokoll KS 2019-02-11 - Omedelbar justering.pdf 793.7 kB 2019-02-11 17.39
Protokoll KS 2019-02-11.pdf 14.7 MB 2019-02-18 13.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 11 februari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018