Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 16 maj klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2018-05-16.pdf 164.4 kB 2018-05-08 10.48
3. Tjut - Aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf 363.6 kB 2018-05-08 10.48
4. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Tuna 7 99.pdf 417 kB 2018-05-08 10.48
4. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 2.1 MB 2018-05-08 10.48
4. Plankarta - A3.pdf 823.5 kB 2018-05-08 10.48
5. Tjut - Granskning av detaljplan för Runö 7 15 med flera..pdf 599.2 kB 2018-05-08 10.48
5. Bilaga 1. Planhanlingar.pdf 2.7 MB 2018-05-08 10.48
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 159.3 kB 2018-05-08 10.48
5. Plankarta - A3.pdf 998 kB 2018-05-08 10.48
6. Tjut - Remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall – stöd i fysisk planering.pdf 714.2 kB 2018-05-08 10.48
6. Bilaga 1. Rekommendationer för hantering av skyfall i fysisk planering.pdf 2.2 MB 2018-05-08 10.48
6. Bilaga 2. Missiv från Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland 2018-03-07.pdf 153.9 kB 2018-05-08 10.48
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18-2017, 19-2017, 20-2017, 22-2017, 23-2017, 24-2017 – Padelbana.pdf 372.4 kB 2018-05-08 12.36
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18 2017, 19 2017, 20 2017, 22 2017, 23 2017, 24 2017 – Padelbana.pdf 561.4 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 1. KS 2017-0251.pdf 96.8 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 2. KS 2017-0273.pdf 87.6 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 3. KS 2017-0274.pdf 96.2 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 4. KS 2017-0284.pdf 115.3 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 5. KS 2017-0297.pdf 63.8 kB 2018-05-08 10.48
7. Bilaga 6. KS 2017-0307.pdf 96 kB 2018-05-08 10.48
8. Tjut - Svar på remiss SL 2017-0653 - Förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019 (T 19).pdf 818.4 kB 2018-05-08 10.48
8. Bilaga 1. KS 2018-0069 Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019.pdf 109.6 kB 2018-05-08 10.48
8. Bilaga 2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018 2019..pdf 1 MB 2018-05-08 10.48
Protokoll PLAU 2018-05-16.pdf 4.1 MB 2018-05-21 09.20

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 15 augusti 2018