Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 27 augusti klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-08-27.pdf 504.6 kB 2018-06-28 10.15
3. Protokollsutdrag - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 563 kB 2018-06-28 10.15
3. Tjut - Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun.pdf 585.3 kB 2018-06-28 10.15
3. Bilaga 1. Konsekvens- och åtgärdstabell, daterad 180528.pdf 436.1 kB 2018-06-28 10.15
3. Bilagor 2. 6 Kartor, daterade 180528.pdf 13.6 MB 2018-06-28 10.15
3. Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun, daterad 180528.pdf 2 MB 2018-06-28 10.15
4. Protokollsutdrag - Energiplan för Österåkers kommun.pdf 502.3 kB 2018-06-28 10.15
4. Tjut - Energiplan för Österåkers kommun.pdf 350.6 kB 2018-06-28 10.15
4. Bilaga 1. Förstudierapport energiplan 180604.pdf 569.7 kB 2018-06-28 10.15
5. Protokollsutdrag - Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen etapp I.pdf 566.7 kB 2018-06-28 10.15
5. Tjut - Försäljning av kommunal mark inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 315.2 kB 2018-06-28 10.15
5. Bilaga 1. Kartbilaga Valsjöskogen.pdf 165.3 kB 2018-06-28 10.15
6. Protokollsutdrag - Svar på Medborgarförslag nr 16-2017 - Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga.pdf 936.5 kB 2018-06-28 10.15
6. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 16-2017 – Förbjud vänstersväng vid utfarten Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga.pdf 93.5 kB 2018-06-28 10.30
6. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 16 2017 - Förbjud vänstersväng vid utfarten från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga.pdf 895 kB 2018-06-28 10.15
6. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 16-2017.pdf 147.5 kB 2018-06-28 10.15
6. Bilaga 2. Karta.pdf 284.1 kB 2018-06-28 10.15
7. Bilaga 1. Smedby.pdf 254.5 kB 2018-06-28 10.15
7. Protokollsutdrag - Markanvisningstävling för 55+ boende och planuppdrag för Smedby industriområde.pdf 629.7 kB 2018-06-28 10.15
7. Tjut - Markanvisningstävling för 55+ boende och planuppdrag för Smedby industriområde.pdf 379.5 kB 2018-06-28 10.15
8. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 483 kB 2018-06-28 10.15
8. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 4.1 MB 2018-06-28 10.15
9. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 455.7 kB 2018-06-28 10.15
9. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 1014.9 kB 2018-06-28 10.15
10. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 889.9 kB 2018-06-28 10.15
10. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2018.pdf 4.1 MB 2018-06-28 10.15
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 404.3 kB 2018-08-21 08.45
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 4.8 MB 2018-08-21 08.46
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 401.5 kB 2018-08-21 08.45
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 937.3 kB 2018-08-21 08.46
16. Protokollsutdrag - Svar på remiss - Snabbare lagföring.pdf 380.4 kB 2018-08-23 16.45
16. Tjut - Svar på remiss Snabbare lagföring (Ds 2018-9).pdf 1.1 MB 2018-08-23 16.46
17. Protokollsutdrag - Svar på remiss - Några frågor i skyddslagstiftningen.pdf 383.9 kB 2018-06-28 10.17
17. Tjut - Synpunkter på delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen SOU 2018-26.pdf 584.8 kB 2018-06-28 10.17
18. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-07-31.pdf 421.4 kB 2018-08-21 08.32
18. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-07-31.pdf 1.4 MB 2018-08-21 08.33
19. Protokollsutdrag - Firmatecknare från 27 augusti 2018.pdf 401.9 kB 2018-08-21 08.32
19. Tjut - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 27 augusti 2018.pdf 684.2 kB 2018-08-21 08.32
20. Protokollsutdrag - Uppdrag - Ta fram en strategi för demokrati och delaktighet.pdf 374 kB 2018-08-23 16.45
20. Tjut - Strategi för demokratiutveckling i Österåkers kommun.pdf 448.9 kB 2018-08-23 16.46
21. Protokollsutdrag - Uppdrag - Undersöka intresset bland ungdomar till utomhuskonsert på Ekbacken 5 juni 2019.pdf 391.1 kB 2018-08-23 16.45
21. Tjut - Undersöka intresset bland ungdomar till utomhuskonsert på Ekbacken 5 juni 2019.pdf 220.1 kB 2018-08-23 16.46
22. Protokollsutdrag - Avskrivning fordringar.pdf 475.7 kB 2018-08-21 08.44
22. Tjut - Avskrivning fordringar.pdf 440.2 kB 2018-08-21 08.44
23. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 89.6 kB 2018-06-28 10.16
24. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 77.8 kB 2018-06-28 10.16
Protokoll KS 2018-08-27 - Omedelbar justering.pdf 1.3 MB 2018-08-28 09.27
Protokoll KS 2018-08-27.pdf 10.4 MB 2018-09-10 14.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017