Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 3 maj klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2018-05-03.pdf 61.6 kB 2018-04-20 19.33
3. Månadsuppföljning februari och mars 2018, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 196.1 kB 2018-04-20 19.33
3. Bilaga - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning februari 2018.pdf 88.8 kB 2018-04-20 19.33
3. Bilaga - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2018.pdf 269.9 kB 2018-04-20 19.33
4. Tjut - Svar på motion nr 5 2017 – Gör något bra av våra gruvor.pdf 337.1 kB 2018-04-20 19.33
4. Bilaga - Motion nr 5 2017 - Gör något bra av våra gruvor.pdf 185.1 kB 2018-04-20 19.33
5. Tjut - Svar på Motion nr 4 2107 - Ungdomens hus.pdf 318.4 kB 2018-04-20 19.33
5. Bilaga - Motion nr 4 2017 – Ungdomens hus.pdf 611 kB 2018-04-20 19.33
6. Tjut - Svar på uppdrag – Utreda hur Österåkers föreningar arbetar med kontroll av belastningsregister samt rutiner kring diskriminering och trakasserier.pdf 444.4 kB 2018-04-20 19.33
6. Bilaga - Enkätsvar Är föreningen MeToo uppdaterad.pdf 935.2 kB 2018-04-20 19.33
7. Tjut - Tilldelningsbeslut av tjänstekontrakt avseende drift av badhus.pdf 249.6 kB 2018-04-20 19.33
8. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av program för uppföljning av privata utförare.pdf 425.4 kB 2018-04-20 19.33
8. Bilaga - Rapport uppföljning och insyn.pdf 453.7 kB 2018-04-20 19.33
8. Bilaga - Missiv uppföljning och insyn.pdf 337.7 kB 2018-04-20 19.33
9. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 470.7 kB 2018-04-20 19.33
9. Bilaga - Missiv Granskning av service och tillgänglighet.pdf 376.1 kB 2018-04-20 19.33
9. Bilaga - Rapport Granskning av service och tillgänglighet.pdf 647.6 kB 2018-04-20 19.33
10. Tjut - Ändrade taxor och avgifter för musikskolan HT18.pdf 61.8 kB 2018-04-23 13.26
10. Bilaga - Pengbilaga musikskolan från HT18.pdf 147.6 kB 2018-04-20 19.33
11. Tjut - Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.pdf 445 kB 2018-04-20 19.33
11. Bilaga - Förslag till ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.pdf 1.6 MB 2018-04-20 19.33
13. Redovisning av delegationsbeslut tåg 3 - 2018-01-01 - 2018-04-19.pdf 183.3 kB 2018-04-20 19.33
Protokoll KFN 2018-05-03.pdf 3.1 MB 2018-05-03 20.36

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 2 maj 2018