Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

5 april klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-04-05.pdf 261.1 kB 2017-03-29 14.10
3. Tjut planbesked för Skogsbo 1_1 m.fl..pdf 103.5 kB 2017-03-29 14.09
3. Bilaga. Ställningstagande planbesked Skogsbo 1_1.pdf 180.2 kB 2017-03-29 14.09
4. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal mellan Österåkers kommun och Skåvsjöviken Fastighets AB avseende del av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 173.9 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga A, karta exploateringsområdet.pdf 853.3 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga B, Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 162.4 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 1. Exploateringsavtal Skåvsjöholm slutgiltigt.pdf 70.3 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (A) marköverlåtelser.pdf 3 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (B) köpekontrakt förskola.pdf 85.7 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (B), karta.pdf 3.1 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (C) köpekontrakt skola.pdf 85.8 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (C), karta.pdf 3.1 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (D) ansökan om fastighetsbildning förskola.pdf 10.1 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 2.1 (E) ansökan om fastighetsbildning skola.pdf 10.1 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.1 VA-servitut.pdf 1.3 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.2 (A) VA-plan (R-51-1-101).pdf 1.1 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.2 (B) VA-plan (R-51-1-102).pdf 1019.7 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.3 (A) Rättighetsupplåtelse ÖSVAB.pdf 8.4 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.3 (B) Servitut för kommunen.pdf 61.7 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 4.3 (B), karta.pdf 612.5 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 6.1.1 Dagvatten PM.pdf 125.3 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 6.1.1 Dagvatten ritning.pdf 998 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 6.1.1 Dagvattenutredning, Rapport.pdf 7 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 6.1.6 Karta över ledningar.pdf 1.6 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 6.1.13 Kartbilaga och preliminär tidsplan.pdf 785.4 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 7.1 Planeringsavtal Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 278.8 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 7.2 Kostnadskalkyl.pdf 60.7 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 8.1 (C) Illustrationsplan.pdf 6.2 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Befintlig ledningar.pdf 1 MB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Karta 1.pdf 438.1 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Karta 2.pdf 450.4 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Karta 3.pdf 371.3 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Karta 4.pdf 424.5 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 10.2 Karta 5.pdf 276.1 kB 2017-03-29 14.09
4. Bilaga 12.1 Utkast till borgensförbindelse.pdf 78.4 kB 2017-03-29 14.09
5. Tjut - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 170.7 kB 2017-03-29 14.10
5. Bilaga 1. Planhandlingar_Skåvsjöholm.pdf 8.7 MB 2017-03-29 14.10
5. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning_Skåvsjöholm.pdf 6.1 MB 2017-03-29 14.10
5. Bilaga 3. Särskild sammanställning Skåvsjöholm.pdf 26.9 kB 2017-03-29 14.10
5. Bilaga 4. Samrådsredogörelse 2 Skåvsjöholm 2014-04-16.pdf 163.1 kB 2017-03-29 14.10
5. Bilaga 5. Utlåtande 2017-01-25.pdf 62.1 kB 2017-03-29 14.10
6. Tjut - Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kommunala turbundna resor i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 3.5 MB 2017-03-29 14.10
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller under väg 276 kring Runö Terrass.pdf 256.2 kB 2017-03-29 14.10
7. Tjut - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller under väg 276 kring Runö Terrass.pdf 170.5 kB 2017-03-29 14.10
7. Bilaga 1. Motion nr 21-2016.pdf 84.2 kB 2017-03-29 14.10
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2017 - Kommunen övertar föreningsägd gångväg.pdf 227.6 kB 2017-03-29 14.10
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2017 - Kommunen övertar föreningsägd gångväg.pdf 116.2 kB 2017-03-29 14.10
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 4-2017.pdf 129.8 kB 2017-03-29 14.10
8. Bilaga 2. Karta.pdf 186.7 kB 2017-03-29 14.10
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2016 - Hjälp medborgare att hålla hastigheten.pdf 221.5 kB 2017-03-29 14.10
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2016 - Hjälp medborgare att hålla hastigheten.pdf 88.5 kB 2017-03-29 14.10
9. Bilaga 1. Svar på medborgarförslag nr 6-2016.pdf 284.4 kB 2017-03-29 14.10
9. Bilaga 2. Karta.pdf 195.3 kB 2017-03-29 14.10
9. Bilaga 3. Protokollsutdrag Byggnadsnämndens sammanträde 2017-03-21, § 3-8.pdf 72.5 kB 2017-03-30 16.24
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2016 - Kommunal lekplats i Margretelund.pdf 248.1 kB 2017-03-29 14.10
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2016 - Kommunal lekplats i Margretelund.pdf 125.3 kB 2017-03-29 14.10
10. Bilaga 1. Svar på medborgarförslag nr 9-2016.pdf 243.1 kB 2017-03-29 14.10
Protokoll PLAU 2017-04-05.pdf 2.5 MB 2017-04-11 10.14

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 5 april 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016