Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

25 oktober klockan 15.00 OBS: Ny sammanträdesdag!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-10-25.pdf 427.1 kB 2017-10-18 07.26
3. Protokollsutdrag. Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 293.9 kB 2017-10-18 07.27
3. Tjut - Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 107.2 kB 2017-10-18 07.27
3. Bilaga. Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 614.8 kB 2017-10-18 07.27
4. Protokollsutdrag. Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.pdf 302.7 kB 2017-10-18 07.27
4. Tjut - Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf 118.7 kB 2017-10-18 07.27
4. Bilaga 1. Remiss nationell plan transportsystemet 2018-2029.pdf 690.6 kB 2017-10-18 07.27
4. Bilaga 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.pdf 9.3 MB 2017-10-18 07.27
5. Protokollsutdrag. Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.pdf 329.5 kB 2017-10-18 07.27
5. Tjut - Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.pdf 129.7 kB 2017-10-18 07.27
5. Bilaga 1. Remissvar länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.pdf 922.5 kB 2017-10-18 07.27
5. Bilaga 2. Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 202.pdf 3.9 MB 2017-10-18 07.27
6. Protokollsutdrag. Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 302.1 kB 2017-10-18 07.27
6. Rev. tjut - Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 86.2 kB 2017-10-18 07.27
6. Översiktsplan för Österåkers kommun 2040, utställningsförslag, 2017-10-12.pdf 97.7 MB 2017-10-18 07.27
6. Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning, 2017-09-26.pdf 750.8 kB 2017-10-18 07.27
6. Bilaga 2 Planeringsunderlag, 2017-09-26.pdf 391 kB 2017-10-18 07.27
6. Bilaga 3 Samrådsredogörelse, 2017-10-12.pdf 1.2 MB 2017-10-18 07.27
7. Protokollsutdrag. Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050, utställning.pdf 321.4 kB 2017-10-18 07.28
7. Tjut - Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050, utställning.pdf 95.1 kB 2017-10-18 07.28
7. Bilaga 1. STONOs remissvar på RUFS 2050.pdf 5.3 MB 2017-10-18 07.28
7. Bilaga 2. Österåkers kommuns kompletterande synpunkter på RUFS 2050.pdf 302.7 kB 2017-10-18 07.28
7. Bilaga 3. Följebrev RUFS 2050 utställning, juni 2017.pdf 89.9 kB 2017-10-18 07.28
8. Protokollsutdrag. Tematiskt tillägg för kust och skärgård.pdf 281.7 kB 2017-10-18 07.28
8. Tjut - Tematiskt tillägg för kust och skärgård.pdf 88.1 kB 2017-10-18 07.28
8. Bilaga. Förstudie tematiskt tillägg för kust och skärgård.pdf 452.3 kB 2017-10-18 07.28
9. Protokollsutdrag. Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 349.3 kB 2017-10-18 07.28
9. Tjut - Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 73.9 kB 2017-10-18 07.28
9. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar på ÖP 2040 Vallentuna kommun.pdf 90.6 kB 2017-10-18 07.28
9. Bilaga 2. Inbjudan och sändlista samråd Vallentuna Översiktsplan 2040.pdf 132 kB 2017-10-18 07.28
10. Protokollsutdrag. Planuppdrag för Runö 7-123.pdf 302.9 kB 2017-10-18 07.28
10. Tjut - Planuppdrag för Runö 7-123.pdf 91.3 kB 2017-10-18 07.28
10. Bilaga. Förstudierapport - Runö 7-123.pdf 604.8 kB 2017-10-18 07.28
11. Protokollsutdrag. Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3.pdf 318.8 kB 2017-10-18 07.30
11. Tjut - Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3.pdf 154.6 kB 2017-10-18 07.30
11. Bilaga. Förstudierapport för Pilstugetomten etapp 2 och 3.pdf 587.2 kB 2017-10-18 07.30
12. Protokollsutdrag. Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande Käppalaprojektets tillståndsansökan.pdf 267.4 kB 2017-10-18 07.30
12. Tjut - Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande Käppalaprojektets tillståndsansökan.pdf 147.3 kB 2017-10-18 07.36
12. Bilaga. Remissyttrande till Mark- och miljödomstolen gällande Käppalaprojektets tillståndsansökan.pdf 1.8 MB 2017-10-18 07.36
13. Protokollsutdrag. Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun.pdf 303.5 kB 2017-10-18 07.30
13. Tjut - Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun.pdf 124.6 kB 2017-10-18 07.34
13. Bilaga 1. Styrelseprotokoll ÖSVAB 2017-10-02.pdf 931.9 kB 2017-10-18 07.34
13. Bilaga 2. Tjut Roslagsvatten - Revidering av avfallstaxa.pdf 505.1 kB 2017-10-18 07.34
13. Bilaga 3. Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista.pdf 622.8 kB 2017-10-18 07.34
13. Bilaga 4. PM Avgifter skärgården.pdf 435.4 kB 2017-10-18 07.34
13. Bilaga 5. Jämförelse renhållningstaxa 2018 med 2017 för planutskott_till kn.pdf 363.5 kB 2017-10-18 07.34
14. Protokollsutdrag. Budget 2018 och plan 2019 – 2020.pdf 256.6 kB 2017-10-25 15.49
14. Tjut - Budget 2018 och plan 2019 - 2020.pdf 2.2 MB 2017-10-25 15.49
14. Bilaga 1-23. Peng, taxor och avgifter m.m..pdf 4.1 MB 2017-10-25 15.49
14. Bilaga. Verksamhetsplan 2018 - 2020.pdf 4.9 MB 2017-10-25 15.49
14. Socialdemokraternas budget 2018, plan år 2019 - 2020.pdf 5.5 MB 2017-10-25 15.52
14. Vänsterpartiets budget 2018.pdf 613.1 kB 2017-10-25 15.52
15. Protokollsutdrag. Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per september 2017.pdf 263.2 kB 2017-10-18 07.30
15. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per september 2017.pdf 2.7 MB 2017-10-18 07.30
16. Protokollsutdrag. Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per september 2017.pdf 261.7 kB 2017-10-18 07.30
16. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per september 2017.pdf 578.6 kB 2017-10-18 07.30
17. Protokollsutdrag. Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per september 2017.pdf 263.2 kB 2017-10-18 07.30
17. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per september 2017.pdf 3.6 MB 2017-10-18 07.30
18. Protokollsutdrag. Ansökan om bidrag tjejjouren Bellis 2017.pdf 315.4 kB 2017-10-18 07.30
18. Tjut - Ansökan om bidrag tjejjouren Bellis 2017.pdf 445.1 kB 2017-10-18 07.30
19. Protokollsutdrag. Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB.pdf 400.6 kB 2017-10-18 07.30
19. Tjut - Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).pdf 682.5 kB 2017-10-18 07.30
20. Protokollsutdrag. Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.pdf 331.7 kB 2017-10-18 07.30
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.pdf 75.3 kB 2017-10-18 07.30
20. Tjut - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i.pdf 1.4 MB 2017-10-18 07.30
21. Protokollsutdrag. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 391.7 kB 2017-10-18 07.30
21. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 363.8 kB 2017-10-18 07.30
22. Protokollsutdrag. Extra lokalbidrag för förskolan Vildvittran 2017.pdf 321 kB 2017-10-18 07.30
22. Tjut - Extra lokalbidrag för förskolan Vildvittran 2017.pdf 764.2 kB 2017-10-18 07.30
23. Protokollsutdrag. Revidering av Skolnämndens reglemente.pdf 344.8 kB 2017-10-18 07.30
23. Tjut - Revidering av Skolnämndens reglemente.pdf 1.3 MB 2017-10-18 07.30
24. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 68.5 kB 2017-10-18 07.30
25. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 65.7 kB 2017-10-18 07.30
Nytt ärende. Tjut - Igångsättningsbeslut - 01070 Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet.pdf 79.3 kB 2017-10-18 09.33
Protokoll KS 2017-10-25 - Omedelbar justering.pdf 747 kB 2017-10-25 15.57
Protokoll KS 2017-10-25.pdf 27.5 MB 2017-11-01 11.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 8 december 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016