Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

6/5 klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU, 2015-05-06.pdf 337.6 kB 2015-04-29 10.55
Ä 3. Övertagande av ansvar för anmälan och tillsyn av vattenverksamhet från Länsstyrelsen.pdf 2.3 MB 2015-04-29 10.55
Ä 4. Tjut - Granskning av detaljplan för Norrgårdshöjden (Hacksta 1_72 m.fl.).pdf 6.4 MB 2015-04-30 10.57
Ä 4. Plankarta A3.pdf 1022.5 kB 2015-04-29 10.55
Ä 5. Godkännande av exploateringsavtal Valsättra del 1.pdf 3.7 MB 2015-04-29 10.55
Ä 6. Tjut - Antagande av detaljplan för Valsättra del 1.pdf 15.8 MB 2015-04-29 10.55
Ä 6. Plankartor A3.pdf 1 MB 2015-04-29 10.55
Ä 7. Tjut - Remiss av ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom Rockelsta 4_1, Vallentuna kommun.pdf 1.1 MB 2015-04-29 11.14
Ä 7. Bilaga 2, Ansökan.pdf 708 kB 2015-04-29 10.55
Ä 7. Bilaga 3, Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 3.9 MB 2015-04-29 10.55
Ä 8. Tjut - Samråd för detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1_3 m.fl.).pdf 7.9 MB 2015-04-29 10.55
Ä 8. Plankarta A3.pdf 406.8 kB 2015-04-29 10.55
Ä 9. Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar.pdf 2.4 MB 2015-04-29 10.55
Ä 10. Svar på medborgarförslag nr 11-2014 - Ansvaret för driften och skötseln av Storängsvägen (mellan Bergavägen och Hackstavägen) ska snarast övertas av kommunen.pdf 1.4 MB 2015-04-29 10.55
Ä 11. Uppdrag om transportstrategi 2040 för Österåkers kommun.pdf 327.1 kB 2015-04-29 10.55
Ä 12. Revidering av Kommunstyrelse-Samhällsbyggnadsförvaltningens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf 7.4 MB 2015-04-29 10.55
Protokoll, Plan-AU 2015-05-06 - omedelbar justering.pdf 758.1 kB 2015-05-07 16.48
Protokoll, Plan-AU 2015-05-06.pdf 3.2 MB 2015-05-11 14.27

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 29 april 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015