Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

28/9 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-09-28.pdf 450.1 kB 2015-09-22 07.50
3. Detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 956.9 kB 2015-09-22 07.50
4. Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om Funktionellt prioriterat vägnät.pdf 3.6 MB 2015-09-22 07.50
5. Österåkers kommuns yttrande på Trafikverkets remiss om Framkomlighetsprogram.pdf 15 MB 2015-09-22 07.50
6. Svar på medborgarförslag nr 15_2014 - Förbättra informationen (skyltning och märkning) av kommunens cykelstråk.pdf 766.7 kB 2015-09-22 07.50
7. Svar på medborgarförslag nr 18_2014 - Öka antalet cykelställ i Åkersberga centrum - maskad.pdf 717.4 kB 2015-09-22 07.50
8. Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående ersättning för förlorat utfartsservitut.pdf 701 kB 2015-09-22 07.50
9. Komplettering av överklagande i regeringens ärende nr M2015_2890Me om upphävande av strandskydd för delar av detaljplan för Boda Gård I.pdf 9.3 MB 2015-09-22 07.50
10. Avsiktsförklaring angående masshantering.pdf 480.8 kB 2015-09-22 07.50
11. Synpunkter på Storstockholms brandförsvarsförbunds handlingsprogram för åren 2016 - 2019.pdf 847.9 kB 2015-09-22 07.50
12. Risk- och sårbarhetsanalys Österåkers kommun 2015-2018.pdf 6.3 MB 2015-09-22 07.50
13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf 2.3 MB 2015-09-22 07.50
14. Svar på medborgarförslag nr 4_2015 - Angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen.pdf 1014.9 kB 2015-09-22 07.50
15. Svar på medborgarförslag nr 7_2015 - Angående djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen.pdf 912.1 kB 2015-09-22 07.50
16. Svar på motion nr 16_2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö oc sociala krav i offentlig upphandling.pdf 1.3 MB 2015-09-22 07.50
17. Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och rackethall.pdf 838.3 kB 2015-09-22 07.50
18. Svar på medborgarförslag nr 9_2014 - Anläggande av belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge.pdf 1.6 MB 2015-09-22 07.50
19. Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på Österåkers bibliotek.pdf 2.6 MB 2015-09-22 07.50
20. Biblioteksplan för Österåkers kommun 2016 - 2019.pdf 1.7 MB 2015-09-22 07.50
21. Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar.pdf 1.8 MB 2015-09-22 07.50
22. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2015-09-22 07.50
23. Revidering av tidigare uppdrag - Ny idrottshall i Skärgårdsstad.pdf 979.7 kB 2015-09-22 07.50
24. Ekonomiskt bidrag avseende hyreskostnader för tjejjouren Bellis.pdf 410.2 kB 2015-09-22 07.50
25. Förtur i Armada Fastighets AB bostadskö.pdf 575.8 kB 2015-09-22 07.50
26. Bidrag avseende skrivartävling för grundskola och gymnasiet.pdf 452.3 kB 2015-09-22 07.50
27. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 244.8 kB 2015-09-22 07.50
28. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 661.8 kB 2015-09-22 07.50
Nytt ärende. Överlämnande av utredning om möjligheten att inrätta nolltaxa samt förslag på uppdrag att genomföra bidragsöversyn.pdf 2.7 MB 2015-09-22 16.33
Protokoll, KS - omedelbar justering.pdf 1.2 MB 2015-09-29 15.48
Protokoll, KS 2015-09-28.pdf 8.3 MB 2015-10-06 10.43

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 28 september 2015
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016