Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 17 juni klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-06-17.pdf 391.8 kB 2020-06-11 09.06
3. Tjut - Granskning av detaljplan för Säbydepån.pdf 1.3 MB 2020-06-11 09.06
3. Bilaga 1. Samlingsfil Säbydepån Granskningshandling.pdf 7.7 MB 2020-06-11 09.06
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 179.2 kB 2020-06-11 09.06
3. Illustrationskarta Säbydepån A3.pdf 762.7 kB 2020-06-11 09.06
3. Plankarta Säbydepån A3.pdf 897.9 kB 2020-06-11 09.06
4. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 678.4 kB 2020-06-11 09.06
4. Bilaga. Undertecknat köpekontrakt Tråsättra 1_883.pdf 9.5 MB 2020-06-11 09.06
5. Tjut - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf 1.9 MB 2020-06-11 09.06
6. Tjut - Detaljplan för Runö 7 123 – samrådsbeslut.pdf 1008.6 kB 2020-06-11 09.06
6. Bilaga. Samrådshandling Runö 7_123.pdf 2.6 MB 2020-06-11 09.06
6. Plankarta Runö 7_123.pdf 862.4 kB 2020-06-11 09.06
7. Tjut - Försäljning av del av Svinninge 1 99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf 1.1 MB 2020-06-11 09.06
7. Bilaga. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Svinninge 1_99.pdf 142.4 kB 2020-06-11 09.06
11. Tjut - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf 1.1 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 1. Sjötrafikremiss.pdf 84.5 kB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 2. Sjötrafikutredning del 1.pdf 3.3 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 3. sjötrafikenkäten region stockholm.pdf 1.1 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 4. Resultat från sjötrafikenkäten - kort sammanfattning.pdf 41.8 kB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 5. Skärgårdsrådet om Sjötransportutredningen.pdf 97.7 kB 2020-06-11 09.06
Protokoll PLAU 2020-06-17.pdf 5 MB 2020-06-18 14.45

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019