Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 15 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-06-15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2020-06-15.pdf 314.2 kB 2020-06-05 17.15
3a Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-25.pdf 889.4 kB 2020-06-05 17.15
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 30-2019.pdf 741.7 kB 2020-06-05 17.15
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 34-3019.pdf 176.7 kB 2020-06-05 17.16
3c Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2020-03-31.pdf 300.8 kB 2020-06-05 17.16
3d Årsredovisning för ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf 468.4 kB 2020-06-05 17.16
3e Årsredovisning för Långängens Förvaltnings AB.pdf 443.2 kB 2020-06-05 17.16
3f Årsredovisning för Österåkers Återvinningscentral AB.pdf 358.5 kB 2020-06-05 17.16
3g Årsredovisning för AB Vårljus.pdf 989.8 kB 2020-06-05 17.17
3h Årsredovisning för Inera AB.pdf 2.1 MB 2020-06-05 17.17
3i Årsredovisning för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 20.2 MB 2020-06-05 17.18
3j Ny ersättare i Kommunfullmäktige.pdf 100.2 kB 2020-06-24 15.47
3k Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-15.pdf 1.9 MB 2020-06-24 15.47
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 22019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 280.2 kB 2020-06-05 17.27
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 412.6 kB 2020-06-05 17.45
4. Rev. tjut - Svar på medborgarförslag nr 22019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 109.2 kB 2020-06-05 17.45
4. Rev. tjut med korrekt datumangivelse.pdf 271.5 kB 2020-06-10 13.55
4. medborgarforslag - Svar på medborgarförslag nr 22019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 405.8 kB 2020-06-05 17.46
4. Bilaga 2. Protokollsutdrag KF 2019-03-04, § 2 22 - Svar på medborgarförslag nr 2 2019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen –.pdf 856.1 kB 2020-06-05 17.46
5. KS Protokoll - Svar på motion nr 112019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Conteras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf 280.3 kB 2020-06-05 17.46
5. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma%.pdf 73.6 kB 2020-06-05 17.46
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – .pdf 1.4 MB 2020-06-05 17.47
5. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf 998.6 kB 2020-06-05 17.47
6. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 52019 – Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf 108.9 kB 2020-06-05 17.48
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019 – Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdf 93.5 kB 2020-06-05 17.48
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf 3.8 MB 2020-06-05 17.48
7. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 312019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf 160.1 kB 2020-06-05 17.48
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 31-2019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf 378.5 kB 2020-06-05 17.49
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 31-2019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf 3.6 MB 2020-06-05 17.49
8a Svar på interpellation nr 2-2020.pdf 546.7 kB 2020-06-12 09.31
8a Interpellation nr 2-2020.pdf 92.3 kB 2020-06-05 17.50
8b Svar på interpellation nr 3-2020.pdf 175 kB 2020-06-05 17.50
8b Interpellation nr 3-2020.pdf 94.2 kB 2020-06-05 17.50
8c Svar på interpellation nr 4-2020.pdf 228 kB 2020-06-05 17.51
8c Interpellation nr 4-2020.pdf 90.9 kB 2020-06-05 17.51
9-12. Ordförandeförslag inklusive bilagor - Revisionsberättelse och ansvarsprövning 2019 avseende vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 2.5 MB 2020-06-05 17.51
13. KS Protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser 2019.pdf 165.6 kB 2020-06-05 17.52
13. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2019.pdf 481.7 kB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 1. Årsredovisningar 2019.pdf 5 MB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 2. Samtliga stiftelsers revisionsberättelser.pdf 3.8 MB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf 255 kB 2020-06-05 17.52
14. KS Protokoll.pdf 194.4 kB 2020-06-24 15.31
14. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023.pdf 711.8 kB 2020-06-10 15.16
14. Bilaga 1. Direktiv och anvisningar budget 2021 VP 2022-23.pdf 567.8 kB 2020-06-10 15.16
14. Bilaga 2. Prel. budget bruttokostnader.pdf 174 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 3. Prel. budget intäkter.pdf 173.9 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 4. Prel. investeringsbudget.pdf 209.7 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 5. Tidsplan för planeringsprocessen.pdf 347.4 kB 2020-06-10 15.18
15. KS Protokoll.pdf 228.9 kB 2020-06-24 15.31
15. Tjut - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 1.4 MB 2020-06-05 17.53
15. Bilaga 1. Kalkyl - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 30.4 kB 2020-06-05 17.53
15. Bilaga 2. Risk- och möjlighetslista kalkyl - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 178.1 kB 2020-06-10 15.17
15. Bilaga 3. Produktionstidplan - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 124.6 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 4. Planritning plan 1 - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 787.8 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 5. Planritning plan 2 - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 785.5 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 6. Fasadbild SV - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 594 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 7. Fasadvy - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf 50.7 kB 2020-06-05 17.54
16. KS Protokoll.pdf 521.1 kB 2020-06-24 15.31
16. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf 2.6 MB 2020-06-05 17.55
17. KS Protokoll.pdf 151.5 kB 2020-06-24 15.31
17. Tjut - Försäljning av Hagby 1-98.pdf 7.9 MB 2020-06-05 17.55
18. KS Protokoll.pdf 201.8 kB 2020-06-24 15.32
18. KS tjut - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf 242.1 kB 2020-06-05 17.55
18. MHN Tjut inkl. bilagor.pdf 24.8 MB 2020-06-05 17.56
18. Bilaga - Protokollsutdrag MHN 2020-06-08, § 4-17 - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av försl.pdf 529.2 kB 2020-06-10 13.58
20. Motion nr 12-2020.pdf 97.9 kB 2020-06-05 17.56
20. Motion nr 13-2020.pdf 103.2 kB 2020-06-15 11.24
20. interpellation nr 5-2020.pdf 751.9 kB 2020-06-10 15.24
21. Presidieförslag gällande medborgarförslag nr 12-2020.pdf 108.9 kB 2020-06-05 17.56
21. Medborgarförslag nr 12-2020.pdf 90.5 kB 2020-06-05 17.56
21. Presidieförslag gällande medborgarförslag nr 13-2020.pdf 124.3 kB 2020-06-05 17.56
21. Medborgarförslag nr 13-2020.pdf 182.1 kB 2020-06-05 17.56
KF Protokoll 2020-06-15 §§ 41-425.pdf 4.5 MB 2020-06-24 15.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 24 juni 2020