Vägen fram till hundra procent behöriga lärare i grundskolan

Rektor Mia Dernell går genom skolkorridoren på Solskiftesskolan

Solskiftesskolan är en mellanstadie- och högstadieskola samt en grundsärskola för åk 1-9. Den 1 november 2022 uppnådde skolan en historisk siffra: hundra procent behöriga lärare. Det innebär att alla lärare på skolan har gått en lärarutbildning.

I Österåkers kommun arbetar alla skolor utifrån ambitionen att uppnå så hög andel behöriga lärare som möjligt, det vill säga att så stor andel av lärarkåren som möjligt ska vara utbildade lärare för elevernas bästa. De senaste tre åren har andelen behöriga lärare i den kommunala grundskolan ökat med över fyra procent i Österåker, ett tecken på att det arbete som genomförs gör skillnad.

– Som rektor på Solskiftesskolan är jag oerhört stolt över vårt arbete! Det har förstås varit en lång resa men som jag ser det har det allra viktigaste varit att behålla den personal vi har. Vår personalomsättning är väldigt låg och det tror jag beror på att vi har det väldigt härligt här, alla trivs i kollegiet, vi tar hand om varandra och stöttar varandra!

Mia Dernell, rektor på Solskiftesskolan

Publicerad:
Senast uppdaterad: