Laddade lärare och uppfräschade lokaler välkomnar till nytt läsår

En kvinna står i en dörröppning

Margretelundsskolans rektor Sara Jäger är nöjd med den nya väggen som skapar ett nytt rum.

Förväntansfulla och laddade lärare välkomnar barn och elever till höstterminen i uppfräschade och anpassade lokaler. Under sommarlovet har 10 miljoner lagts på att renovera flera kommunala förskolor och skolor. 

Renoveringarna har anpassats efter vad som varit viktigast för barns och elevers arbetsmiljö och entréer och kapprum har fräschats upp. Förskolorna och skolornas lokaler renoveras löpande och detta har varit en satsning utöver det vanliga underhållet.

Torsdagen den 18 augusti välkomnades både nya och gamla barn till Margretelundsskolan som är en av de skolor som slog upp dörrarna med upprustade lokaler.

Alla lärare längtar efter att träffa både nya och gamla elever och komma igång med sin undervisning. Det är roligt att vi kan välkomna våra yngsta elever i förskoleklass till ett nytt, fräscht rum som byggts under sommaren genom att en vägg satts upp i änden av en korridor. Tack vare möjligheten att rusta upp har vi fått en ny yta för fritidsverksamhet vilket är välkommet nu när vi blivit fler, säger Sara Jäger, rektor på Margretelundsskolan.

Resursförstärkning på plats under höstterminen 2022

Tidigare i somras fattades beslut om resursförstärkning på tryckta och digitala läromedel samt digitala verktyg till kommunens grundskolor om 12 miljoner kronor. Den extra resursförstärkningen är ett led i kommunens arbete att höja kvaliteten i undervisningen och skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunens grundskolor både fristående och kommunala.

– Detta är en kvalitetsförstärkning för våra grundskolor, som möjliggör att de fortsatt kan ligga i framkant och utvecklas. Det här är ett gemensamt förslag från de borgerliga allianspartierna och det känns mycket positivt att vi tillsammans skapar möjligheter för detta viktiga tillskott, framför allt med tanke på att de nationella proven kommer vara helt digitala 2024, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Resursförstärkningen kommer omsättas till nytta för medarbetare och elever under höstterminen 2022. Du kan läsa och ta del av tidigare nyhet på österåker.se.

Fler elever har fått sitt förstahandsval

  • 486 elever gjorde skolval till den kommunala skolans förskoleklass höstterminen 2022 vilket är 41 fler elever än tidigare år
  • 88 procent av eleverna fick sitt förstahandsval
  • Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet har höjts med 4,1 procent vilket gör att den kommunala skolan i Österåker har högre nivå på behörighet än medelkommunen
Publicerad:
Senast uppdaterad: