Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utställning (avslutad)

Mellan november 2017 och februari 2018 pågick utställningen av ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Österåkers kommun. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtandet som finns att läsa i antagningshandlingarna. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 maj och vinner laga kraft till sommaren.

Så samlades synpunkter in

Synpunkter har samlats in via ett flertal aktiviteter och metoder för att ge så många som möjligt chansen att delta. Inbjudan till detta skickades ut via annonser, denna webbplats, på anslagstavlor runtom i kommunen samt via kommunens sociala medier.

Utställningar

I Information Österåker i Åkersberga, Information Ljusterö på Ljusterö torg, i Alceahuset samt i Österåkers bibliotek fanns utställningar med information om förslaget till ny översiktsplan.

Presentationer

Under utställningen hölls presentationer av förslaget till ny översiktsplan i kommunfullmäktige i Alceahuset och i Information Ljusterö på Ljusterö torg.

Österåker.se/österåker2040

Denna webbplats ger information om vad översiktsplanering är, hur medborgare och andra aktörer kan påverka liksom hur arbetet fortgår. På webbplatsen har det funnits möjlighet att lämna sina synpunkter via en enkät och i webbkartan.

Översiktsplanerare fanns på plats

Kommunens översiktsplanerare fanns på plats i Information Österåker i Åkersberga centrum samt på Information Ljusterö på Ljusterö torg. Både på helgdagar samt vardagar hade medborgare möjligheten att komma och diskutera översiktsplanen samt lämna sina synpunkter på plats.

Telefon och e-post

Synpunkter kunde lämnas, och frågor ställas, till projektledare och översiktsplanerare per telefon och e-post enligt kommunens ordinarie öppettider.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019