Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Översiktsplanen antagen

En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 2018 och har efter det vunnit laga kraft.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande. Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan som gäller för hela kommunens yta.

Översiktsplanen ska verka långsiktigt och gälla i många år framöver. Planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

En översiktsplan tas fram genom flera olika steg, däribland tidig dialog, samråd och utställning. Under Resultat går det att hitta information om de olika stegen i översiktsplaneprocessen.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019