Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vem gör vad?

Så här delas ansvaret upp under arbetet med det tematiska tillägget.

Kommunen

Österåkers kommun ansvarar för att upprätta det tematiska tillägget till översiktsplanen samt föra dialog om dess innehåll med medborgare, grannkommuner och länstyrelsen med flera.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ser till att riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormer följs. De ger råd om på vilket sätt kommunen kan ta hänsyn till de allmänna intressen som räknas upp i Plan- och bygglagens andra kapitel. Länsstyrelsen bevakar också att kommunen följer strandskyddet syfte vid utveckling nära stränder.

Länsstyrelsen jobbar för att kommuners gemensamma utvecklingsintressen samordnas med hänsyn till människors hälsa och minska risken för till exempel översvämning och olyckor.

När förslaget på ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ställs ut granskar Länsstyrelsen förslaget och lämnar sina synpunkter i ett granskningsyttrande. Vart fjärde år minst, lämnar länsstyrelsen en redogörelse för statliga och mellankommunala intressen som kan göra översiktsplanen och dess tillägg inaktuell och bristfällig.

Boverket

Boverket vägleder och följer upp översiktsplaneringen som kommuner och landsting arbetar med. De samordnar också arbetet med riksintressen.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 25 april 2019