Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 14 september klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN september 2021.pdf Pdf, 302.2 kB. 302.2 kB 2021-09-09 15.24
4. Tjänsteutlåtande verksamhetsberättelse delårsbokslut.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-09-09 15.24
4. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2021 - Tekniska Nämnden.pdf Pdf, 1006 kB. 1006 kB 2021-09-09 15.25
6. Tjänsteutlåtande delegationsordning Tekniska nämnden.pdf Pdf, 429.9 kB. 429.9 kB 2021-09-09 15.25
6. Bilaga - Tekniska nämndens delegationsordning - reviderad 202109.pdf Pdf, 212.1 kB. 212.1 kB 2021-09-09 15.25
7. Svar på Motion 19 2020 - En välplacerad park.pdf Pdf, 570.3 kB. 570.3 kB 2021-09-09 15.26
7. Bilaga 1 - Motion nr 19_2020 - En välplacerad park i Österskär.pdf Pdf, 555.6 kB. 555.6 kB 2021-09-09 15.26
7. Bilaga 2 - Kartskiss Tunavägen23.pdf Pdf, 368.3 kB. 368.3 kB 2021-09-09 15.26
8. Svar på Motion 23 2020 - Motion om att införa kamera.pdf Pdf, 595.6 kB. 595.6 kB 2021-09-09 15.26
8. Bilaga 1 - Motion 23-2020 - Kamerabevakning vid infartsparkeringar.pdf Pdf, 69.4 kB. 69.4 kB 2021-09-09 15.27
8. Bilaga 2 - Statistik om anmälda brott.pdf Pdf, 28.8 kB. 28.8 kB 2021-09-09 15.27
9. Svar på Motion 10 2021 - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan Täljö.pdf Pdf, 600.6 kB. 600.6 kB 2021-09-09 15.27
9. Bilaga 1 - Motion 10 2021.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2021-09-09 15.28
10. Svar på Motion 28 2021 - Rusta upp och snygga till Stationsvägen.pdf Pdf, 568.1 kB. 568.1 kB 2021-09-09 15.29
10. Bilaga 1 - Motion 28 2021.pdf Pdf, 478.1 kB. 478.1 kB 2021-09-09 15.29
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 22 2020 - Skydda insekter minimera ljusf.pdf Pdf, 589.2 kB. 589.2 kB 2021-09-09 15.29
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag 22 2020 Skydda insekter.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-09-09 15.30
12. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 23 2020 - Skydda insekter sluta.pdf Pdf, 570.2 kB. 570.2 kB 2021-09-09 15.30
12. Bilaga 1 - Medborgarförslag 23 2020 - Skydda insekter.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-09-09 15.30
12. Bilaga 2 - Återkoppling Armada.pdf Pdf, 799.5 kB. 799.5 kB 2021-09-09 15.31
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 3 2021 - Inför strikta undantag gällande tomgångskörning.pdf Pdf, 589.6 kB. 589.6 kB 2021-09-09 15.32
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag 3 2021 Inför strikta undantag.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-09 15.32
13. Bilaga 2 - Protokollsutdrag MHN 2021-08-24.pdf Pdf, 776.2 kB. 776.2 kB 2021-09-09 15.32
14. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 4 2021 - Farthinder på Margretelundsvägen.pdf Pdf, 567.4 kB. 567.4 kB 2021-09-09 15.33
14. Bilaga 1 - Medborgarförslag 4 2021 Farthinder på Margretelundsvägen.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2021-09-09 15.33
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 5 2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 569 kB. 569 kB 2021-09-09 15.34
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag 5 2021 Cykelfält på alla tvåspåriga gator.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2021-09-09 15.34
16. Tjänsteutlåtande - LTF Ändrad hastighet på Mellansjövägen vid Ljusterö skola.pdf Pdf, 565.8 kB. 565.8 kB 2021-09-09 15.34
16. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021-050.pdf Pdf, 471 kB. 471 kB 2021-09-09 15.35
16. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 01FS 2006-222.pdf Pdf, 307.7 kB. 307.7 kB 2021-09-09 15.35
16. Bilaga 3 - Yttrande från Trafikverket.pdf Pdf, 173.8 kB. 173.8 kB 2021-09-09 15.35
16. Bilaga 4 - Yttrande från Polismyndigheten.pdf Pdf, 751.4 kB. 751.4 kB 2021-09-09 15.36
20. Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 515.5 kB. 515.5 kB 2021-09-09 15.36
20. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut - Grävtillstånd.xlsx Excel, 9.1 kB. 9.1 kB 2021-09-09 15.36
20. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx Excel, 13.5 kB. 13.5 kB 2021-09-09 15.37
Protokoll Tekniska nämnden 210914.pdf Pdf, 39.9 MB. 39.9 MB 2021-09-23 12.12

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 27 augusti 2021