Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 2 november klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN november 2021.pdf Pdf, 303.4 kB. 303.4 kB 2021-10-28 16.57
4. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning September 2021.pdf Pdf, 100.3 kB. 100.3 kB 2021-10-28 16.58
4. Bilaga 1 - Ekonomisk månadsuppföljning september 2021 (TN).pdf Pdf, 746.6 kB. 746.6 kB 2021-10-28 16.58
6. Tjänsteutlåtande - Upphandling av drift för belysningsanläggningar.pdf Pdf, 539.8 kB. 539.8 kB 2021-10-28 16.58
8. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag 6 2021 - Västra Banvägen.pdf Pdf, 545.1 kB. 545.1 kB 2021-10-28 16.58
8. Bilaga 1 - Medborgarförslag 6 2021 – Västra Banvägen.pdf Pdf, 102.9 kB. 102.9 kB 2021-10-28 16.58
9. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag nr 8_2021 - Kommunen övertar.pdf Pdf, 547.7 kB. 547.7 kB 2021-10-28 16.59
9. Bilaga 1 - Medborgarförslag 8 2021 – Kommunen övertar ansvar och drift trappor.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2021-10-28 16.59
9. Bilaga 2 - Karta över gångväg.pdf Pdf, 373.1 kB. 373.1 kB 2021-10-28 16.59
10. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag 10 2021 - Plantera fler fruktträd och bärbuskar.pdf Pdf, 565.7 kB. 565.7 kB 2021-10-28 16.59
10. Bilaga 1 - Medborgarförslag 10 2021 – Plantera fler fruktträd och bärbuskar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-10-28 17.00
11. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag 11 2021 - Upplysningsskyltar på gång.pdf Pdf, 543.9 kB. 543.9 kB 2021-10-28 17.00
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag 11 2021 – Upplysningsskyltar på gång- och cykelväg.pdf Pdf, 99 kB. 99 kB 2021-10-28 17.00
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 24 2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om mitträcke.pdf Pdf, 560 kB. 560 kB 2021-10-28 17.00
12. Bilaga 1 - Motion - Mitträcke.pdf Pdf, 60.2 kB. 60.2 kB 2021-10-28 17.00
13. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 11 2021 av Ann-Christine Furustrand (S) - Sprid kunskap.pdf Pdf, 571.1 kB. 571.1 kB 2021-10-28 17.01
13. Bilaga 1 -Motion 11 2021.pdf Pdf, 141.7 kB. 141.7 kB 2021-10-28 17.01
14. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 27 2021 Öka trycket.pdf Pdf, 546.1 kB. 546.1 kB 2021-10-28 17.01
14. Bilaga 1 - 27 2021 Öka trycket.pdf Pdf, 657.2 kB. 657.2 kB 2021-10-28 17.01
15. Tjänsteutlåtande-Redovisning av uppdrag 29 cykelkarta.pdf Pdf, 544.4 kB. 544.4 kB 2021-10-28 17.01
15. Bilaga 1 - Uppdaterad Cykelkarta 2021 2022.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-10-28 17.02
15. Bilaga 2 - Utdrag från Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2020-11-23.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-10-28 17.02
16. Tjänsteutlåtande - Remissvar - Avfallsföreskrifter.pdf Pdf, 544 kB. 544 kB 2021-10-28 17.02
16. Bilaga 1 - Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun 2022 remissversion.pdf Pdf, 688.9 kB. 688.9 kB 2021-10-28 17.02
16. Bilaga 2 - Presentation Avfallsföreskrifter 2022.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-10-28 17.03
18. Planerade sammanträden TN 2022.pdf Pdf, 396.1 kB. 396.1 kB 2021-10-28 17.03
19. Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 514.3 kB. 514.3 kB 2021-10-28 17.03
19. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut - Grävtillstånd.xlsx Excel, 10.7 kB. 10.7 kB 2021-10-28 17.03
19. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx Excel, 12.5 kB. 12.5 kB 2021-10-28 17.03
7. Tjänsteutlåtande - Ersättning för egenavgiften.pdf Pdf, 108.2 kB. 108.2 kB 2021-11-02 15.07
Protokoll TN 2021-11-02.pdf Pdf, 18.3 MB. 18.3 MB 2021-11-08 10.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 27 augusti 2021