Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 27 januari klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-01-27.pdf 371.4 kB 2021-01-20 14.32
3. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3 1 till Tuna 3 84, detaljplan Åkersberga station.pdf 495.3 kB 2021-01-20 14.32
3. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från Tuna 3_1 till Tuna 3_84.pdf 336.5 kB 2021-01-20 14.32
3. Bilaga 2. Karta fastighetsreglering Tuna 3_1.pdf 359.3 kB 2021-01-20 14.32
4. Tjut - Granskning kring förslag till detaljplan för Slussholmen.pdf 1.4 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 1. Slussholmen Granskningshandling 2020-12-21.pdf 9.7 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 2. Intrångskarta A3 2020-12-21.pdf 762 kB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf 2.2 MB 2021-01-20 14.32
4. Bilaga 4. Samrådsreogörelse Slussholmen 201221.pdf 303 kB 2021-01-20 14.32
4. DP_Slussen 201221- Granskning-Plankarta A3-S.pdf 1.2 MB 2021-01-20 14.32
4. IL_Slussen 201221 - Granskning-Illustrations A3.pdf 1.3 MB 2021-01-20 14.32
5. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl. samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf 1.4 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 1. Samrådshandling Tuna 6-151 m.fl..pdf 4.7 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 2. Undersökning om BMP Tuna 6-151 mfl_2020-02-24.pdf 1.3 MB 2021-01-20 14.32
5. Bilaga 3. Lst yttrande undersökning Tuna 6-151 mfl.pdf 159.2 kB 2021-01-20 14.32
6. Tjut - Försäljning av fastigheten Svartgarn 2 691.pdf 1.4 MB 2021-01-20 14.32
6. Bilaga 1 Karta Svartgarn 2.691.pdf 323.1 kB 2021-01-20 14.32
6. Bilaga 2. Köpekontrakt Svartgarn 2.691.pdf 559.8 kB 2021-01-20 14.32
7. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheten Svinninge 1 345, mellan Kommunen och Fondamentor AB.pdf 1.4 MB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 1 Karta Svinninge 1.345.pdf 883.4 kB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 2 Detaljplanekarta Björnkärrsvägen m.m..pdf 1002.6 kB 2021-01-20 14.32
7. Bilaga 3 Karta Gemensamhetsanläggning för Athos väg.pdf 483 kB 2021-01-20 14.32
7. Markanvisningsavtal avseende Svinninge 1.345.pdf 670.8 kB 2021-01-20 14.32
Protokoll PLAU 2021-01-27.pdf 6.4 MB 2021-01-29 14.04

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020