Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 21 april klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-04-21.pdf Pdf, 680.9 kB. 680.9 kB 2021-04-15 14.05
3. Tjut - Granskningsbeslut för förslag till detaljplan för utökning av Värmeverket samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 590 kB. 590 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 1. Granskningshandling värmeverket.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Värmeverket.pdf Pdf, 219.3 kB. 219.3 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 3. Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 4. Lst yttrande undersökning - Säby 17 m.fl..pdf Pdf, 150.5 kB. 150.5 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 5. Utökning av värmeverket A1-L.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-04-15 14.05
4. Tjut - Granskning av detaljplan för Runö 7 123 samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 588.9 kB. 588.9 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 3. Behovsbedömning.pdf Pdf, 376.6 kB. 376.6 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 4. Länsstyrelsens yttrande.pdf Pdf, 140.4 kB. 140.4 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 5. Plankarta A1-L.pdf Pdf, 855.6 kB. 855.6 kB 2021-04-15 14.05
7. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 544.8 kB. 544.8 kB 2021-04-15 14.05
7. Bilaga 1. Förslag nya riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2021-04-15 14.05
8. Tjut - Försäljning av del av Svinninge 1 99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-15 14.05
8. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Svinninge 1_99.pdf Pdf, 142.7 kB. 142.7 kB 2021-04-15 14.05
8. Bilaga 2. Kartbilaga fastigehtsreglering del av Svinninge 1_99.pdf Pdf, 390.2 kB. 390.2 kB 2021-04-15 14.05
9. Tjut - Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.pdf Pdf, 605.2 kB. 605.2 kB 2021-04-20 14.11
9. Bilaga 1. Inför revidering av länsplan.pdf Pdf, 221.9 kB. 221.9 kB 2021-04-20 14.11
9. Bilaga 2. Yttrande länsplan STONO inkl bilaga.pdf Pdf, 514.9 kB. 514.9 kB 2021-04-20 14.11
10. Tjut - Remissvar till Trafikverket angående Riksintressen för kommunikationer - TRV 2019/45782.pdf Pdf, 584.1 kB. 584.1 kB 2021-04-20 14.15
10. Bilaga 1. Remissvar riksintressen.pdf Pdf, 126.8 kB. 126.8 kB 2021-04-20 14.15
11. Tjut - Svar på remiss om Regionala cykelplanen.pdf Pdf, 674.7 kB. 674.7 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 1 - Österåkers kommun Remissvar Regional cykelplan_20210331.pdf Pdf, 133.9 kB. 133.9 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 2 - Regional-cykelplan-remissversion.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 3 - Genomförandevägledning - remiss.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 4 - Kartunderlag-cykelplanen-utdrag-Österåker.pdf Pdf, 168.5 kB. 168.5 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 5 - Stono protokoll cykelplan.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 6 - Stono remissvar cykelplan.pdf Pdf, 206.1 kB. 206.1 kB 2021-04-20 14.16
12. Bilaga 1 - Remissvar trafikförändringar-T22.pdf Pdf, 148.1 kB. 148.1 kB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 2 - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20212022 (T22), Region Stockholm, 2021-03-12.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 3 - Yttrande från lokala Skärgårdsrådet.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 4 - Protokoll från Tekniska nämnden 2021-04-13.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-04-20 14.19
13. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheterna Runö 7 491 och del av Runö 7 108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf Pdf, 583.3 kB. 583.3 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108_.pdf Pdf, 442 kB. 442 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2.pdf Pdf, 803.6 kB. 803.6 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 3. Planuppdrag för Runö 7_491 och delar av Runö 7_108.pdf Pdf, 837.9 kB. 837.9 kB 2021-04-15 14.05
14. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2021-04-19 10.52
15. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3 1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 579.5 kB. 579.5 kB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 831.3 kB. 831.3 kB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 2. Karta området.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 3. Området med zoner.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 5. Värdeirng Svefa.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-04-15 14.05
Protokoll PLAU 2021-04-21.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2021-04-26 18.14

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020