Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 21 april klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2021-04-21.pdf 680.9 kB 2021-04-15 14.05
3. Tjut - Granskningsbeslut för förslag till detaljplan för utökning av Värmeverket samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf 590 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 1. Granskningshandling värmeverket.pdf 3.8 MB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Värmeverket.pdf 219.3 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 3. Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf 1.6 MB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 4. Lst yttrande undersökning - Säby 17 m.fl..pdf 150.5 kB 2021-04-15 14.05
3. Bilaga 5. Utökning av värmeverket A1-L.pdf 2.8 MB 2021-04-15 14.05
4. Tjut - Granskning av detaljplan för Runö 7 123 samt beslut om betydande miljöpåverkan.pdf 588.9 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 3.2 MB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 148 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 3. Behovsbedömning.pdf 376.6 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 4. Länsstyrelsens yttrande.pdf 140.4 kB 2021-04-15 14.05
4. Bilaga 5. Plankarta A1-L.pdf 855.6 kB 2021-04-15 14.05
7. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf 544.8 kB 2021-04-15 14.05
7. Bilaga 1. Förslag nya riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf 79.1 kB 2021-04-15 14.05
8. Tjut - Försäljning av del av Svinninge 1 99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf 1.1 MB 2021-04-15 14.05
8. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Svinninge 1_99.pdf 142.7 kB 2021-04-15 14.05
8. Bilaga 2. Kartbilaga fastigehtsreglering del av Svinninge 1_99.pdf 390.2 kB 2021-04-15 14.05
9. Tjut - Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.pdf 605.2 kB 2021-04-20 14.11
9. Bilaga 1. Inför revidering av länsplan.pdf 221.9 kB 2021-04-20 14.11
9. Bilaga 2. Yttrande länsplan STONO inkl bilaga.pdf 514.9 kB 2021-04-20 14.11
10. Tjut - Remissvar till Trafikverket angående Riksintressen för kommunikationer - TRV 2019/45782.pdf 584.1 kB 2021-04-20 14.15
10. Bilaga 1. Remissvar riksintressen.pdf 126.8 kB 2021-04-20 14.15
11. Tjut - Svar på remiss om Regionala cykelplanen.pdf 674.7 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 1 - Österåkers kommun Remissvar Regional cykelplan_20210331.pdf 133.9 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 2 - Regional-cykelplan-remissversion.pdf 1.7 MB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 3 - Genomförandevägledning - remiss.pdf 2.2 MB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 4 - Kartunderlag-cykelplanen-utdrag-Österåker.pdf 168.5 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 5 - Stono protokoll cykelplan.pdf 124 kB 2021-04-20 14.16
11. Bilaga 6 - Stono remissvar cykelplan.pdf 206.1 kB 2021-04-20 14.16
12. Bilaga 1 - Remissvar trafikförändringar-T22.pdf 148.1 kB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 2 - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20212022 (T22), Region Stockholm, 2021-03-12.pdf 6.3 MB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 3 - Yttrande från lokala Skärgårdsrådet.pdf 93.8 kB 2021-04-20 14.19
12. Bilaga 4 - Protokoll från Tekniska nämnden 2021-04-13.pdf 3.6 MB 2021-04-20 14.19
13. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheterna Runö 7 491 och del av Runö 7 108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf 583.3 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108_.pdf 442 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2.pdf 803.6 kB 2021-04-15 14.05
13. Bilaga 3. Planuppdrag för Runö 7_491 och delar av Runö 7_108.pdf 837.9 kB 2021-04-15 14.05
14. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf 52.5 MB 2021-04-19 10.52
15. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3 1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf 579.5 kB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf 831.3 kB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 2. Karta området.pdf 5.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 3. Området med zoner.pdf 5.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf 3.3 MB 2021-04-15 14.05
15. Bilaga 5. Värdeirng Svefa.pdf 2.3 MB 2021-04-15 14.05

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020