Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 mars kl. 9.00. Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-03-10.pdf 720.4 kB 2021-02-25 10.17
7. Tjut - Svar på revisionsrapport – Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden.pdf 593.6 kB 2021-02-25 10.17
7. Bilaga 1. Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.pdf 414.6 kB 2021-02-25 10.17
7. Bilaga 2. Missiv gällande granskning av ekonomistyrning 2020-12-15.pdf 487.1 kB 2021-02-25 10.17
9. Tjut - Svar på motion nr 8_2020 Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) - Permanenta lönelyftet.pdf 589.2 kB 2021-02-25 10.17
9. Bilaga. Motion 8_2020 - Permanenta lärarlönelyftet.pdf 476.8 kB 2021-02-25 10.17
10. Tjut - Svar på motion nr 9_2020 - Heltid som norm av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S).pdf 559.2 kB 2021-02-25 10.17
10. Bilaga. Motion 9_2020 - Heltidsarbete som norm.pdf 731.2 kB 2021-02-25 10.17
11. Tjut - Svar på motion nr 27_2020 – Motion om kameraövervakning i centrum av Anders Borelid (SD).pdf 728.6 kB 2021-02-25 10.17
11. Motion 27_2020 - Kameraövervakning i centrum.pdf 178.6 kB 2021-02-25 10.17
12. Tjut - Svar på motion nr 28_2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om att införa kommunala ordningsvakter i Österåker.pdf 954.3 kB 2021-02-25 10.17
12. Bilaga. Motion 28_2020 - införa kommunala ordningsvakter I Österåker.pdf 188.2 kB 2021-02-25 10.17
13. Tjut - Svar på medborgarförslag 2 2020 - Fler ordningsvakter.pdf 960.1 kB 2021-02-25 10.17
13. Bilaga. Medborgarforslag 2_2020 - Fler ordningsvakter.pdf 129.3 kB 2021-02-25 10.17
14. Tjut - Svar på remiss – Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen - Signerat.pdf 597.9 kB 2021-02-25 10.17
14. Bilaga. Regional näringslivs- och tillväxtstrategi.pdf 5 MB 2021-02-25 10.17
15. Ordförandeförslag - Utredning av framtida skolstruktur.pdf 515.1 kB 2021-02-25 10.17
16. Tjut - Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 875.2 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 1. Utdrag ur produktionsutskottets protokoll, § 11_3, 2020-09-28..pdf 365.5 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 2. Arbetsordning – förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet.pdf 457.3 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 3. Reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf 381.9 kB 2021-02-25 10.17
16. Bilaga 4. Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.pdf 290.1 kB 2021-02-25 10.17
Protokoll KSAU 2021-03-10.pdf 15.2 MB 2021-03-15 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020