Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 maj klockan 18.30.

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du i stället följer mötet via Radio Österåker, FM 103,7 MHz, eller via Radio Österåkers webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2021-05-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2021-05-24.pdf Pdf, 308.4 kB. 308.4 kB 2021-05-14 13.44
3a Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-03.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-05-14 13.44
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 7-2019.pdf Pdf, 106.2 kB. 106.2 kB 2021-05-14 13.44
3b medborgarförslag nr 7-2019.pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2021-05-14 13.44
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 14-2020.pdf Pdf, 108.8 kB. 108.8 kB 2021-05-14 13.44
3b medborgarförslag nr 14-2020.pdf Pdf, 89.6 kB. 89.6 kB 2021-05-14 13.44
3c Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på medborgarförslag nr 27-2019.pdf Pdf, 123.1 kB. 123.1 kB 2021-05-14 13.45
3c medborgarförslag nr 27-2019.pdf Pdf, 233.1 kB. 233.1 kB 2021-05-14 13.45
3d Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 17-2020.pdf Pdf, 176.1 kB. 176.1 kB 2021-05-14 13.45
3d medborgarförslag nr 17-2020.pdf Pdf, 131 kB. 131 kB 2021-05-14 13.45
3e Vård- och omsorgsnämndens rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 2021-03-31.pdf Pdf, 280.3 kB. 280.3 kB 2021-05-14 13.45
3f Socialnämndens rapport ej verkställda beslut enligt SoL per 2021-03-31.pdf Pdf, 185.9 kB. 185.9 kB 2021-05-14 13.45
3g Hilda Gonzalez (S), ny ersättare för (S) i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 315.4 kB. 315.4 kB 2021-05-19 10.28
4a Interpellation nr 3-2021 (besvaras muntligen).pdf Pdf, 104.4 kB. 104.4 kB 2021-05-14 13.45
4b interpellation nr 4-2021 (besvaras muntligen).pdf Pdf, 87.9 kB. 87.9 kB 2021-05-14 13.46
4c Svar på interpellation nr 5-2021.pdf Pdf, 86.9 kB. 86.9 kB 2021-05-19 10.28
4c Interpellation nr 5-2021.pdf Pdf, 151.2 kB. 151.2 kB 2021-05-14 13.46
5. KS Protokoll - Årsredovisningar 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 116.4 kB. 116.4 kB 2021-05-14 13.46
5 Tjut - Årsredovisningar 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 560.4 kB. 560.4 kB 2021-05-14 13.46
5. Bilaga 1 ÖGAB Fastighet 6 AB - Årsredovisningar 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-05-14 13.46
5. Bilaga 2 Långängens Förvaltnings AB - Årsredovisningar 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-05-14 13.46
5. Bilaga 3 Österåkers Återvinningscentral AB - Årsredovisningar 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-05-14 13.46
6. Ordförandeförslag - Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 176.4 kB. 176.4 kB 2021-05-14 13.47
6. Bilaga 1 ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 295 kB. 295 kB 2021-05-14 13.47
6. Granskningsrapport ÖGAB Fastighets 6 AB.pdf Pdf, 419.4 kB. 419.4 kB 2021-05-14 13.47
6. Bilaga 2 Långängens Förvaltnings AB.pdf Pdf, 297.5 kB. 297.5 kB 2021-05-14 13.47
6. Graskningsrapport Långängens Förvaltnings AB.pdf Pdf, 420.4 kB. 420.4 kB 2021-05-14 13.47
6. Bilaga 3 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 295.9 kB. 295.9 kB 2021-05-14 13.47
6. Granskningsrapport Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 425.2 kB. 425.2 kB 2021-05-14 13.48
7. KS Protokoll - Köp av fastigheten Husby 327.pdf Pdf, 108.1 kB. 108.1 kB 2021-05-14 13.48
7. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2021-05-14 13.51
8. KS Protokoll - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 31, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 502.5 kB. 502.5 kB 2021-05-14 13.51
8. Rev. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 587.1 kB. 587.1 kB 2021-05-14 13.51
8. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 831.3 kB. 831.3 kB 2021-05-14 13.51
8. Bilaga 2 Karta området.pdf Pdf, 153.6 kB. 153.6 kB 2021-05-14 13.52
8. Bilaga 3. Området med zoner.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-05-14 13.52
8. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-05-14 13.52
8. Bilaga 5. Värdeirng Svefa.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-05-14 13.52
9. KS Protokoll - Strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 186.1 kB. 186.1 kB 2021-05-14 13.53
9. Tjut - Strategi och handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 588 kB. 588 kB 2021-05-14 13.53
9. Bilaga 1. Strategi mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 130.1 kB. 130.1 kB 2021-05-14 13.53
9. Bilaga 2. Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 151.5 kB. 151.5 kB 2021-05-14 13.53
10. KS Protokoll - Svar på motion nr 42019 från Francisco Contreras (V) – Upprätta en handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.pdf Pdf, 140.5 kB. 140.5 kB 2021-05-14 13.54
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2019 från Fransisco Contreras (V) - Upprätta en plan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.pdf Pdf, 459.1 kB. 459.1 kB 2021-05-14 13.54
10. Tjut - Svar på motion nr 4_2019 - Upprätta en handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck av Francisco Contreras (V).pdf Pdf, 576.7 kB. 576.7 kB 2021-05-14 13.54
10. Bilaga. Motion 4_2019.pdf Pdf, 650.2 kB. 650.2 kB 2021-05-14 13.54
11. KS Protokoll - Strategi mot våldsbejakande extremism i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 185.3 kB. 185.3 kB 2021-05-14 13.54
11. Tjut - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 581.4 kB. 581.4 kB 2021-05-14 13.54
11. Bilaga 1. Strategi mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 96.9 kB. 96.9 kB 2021-05-14 13.55
11. Bilaga 2. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2021-05-14 13.55
12. KS Protokoll - Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 101.6 kB. 101.6 kB 2021-05-14 13.55
12. Tjut - Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 637.5 kB. 637.5 kB 2021-05-14 13.55
12. Bilaga 1. Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-05-14 13.55
12. Bilaga 2. MSB - SKR Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022.pdf Pdf, 170.4 kB. 170.4 kB 2021-05-14 13.55
13. Valberedningens förslag KF 2021-05-24.pdf Pdf, 283.1 kB. 283.1 kB 2021-05-24 11.39
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 102019 från Margareta Olin (S) – Stöd brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 115.7 kB. 115.7 kB 2021-05-14 13.56
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2019 från Margareta Olin (S) – Stöd brottsofferjouren i nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 474.9 kB. 474.9 kB 2021-05-14 13.56
14. Tjut - Svar på motion nr 10_2019 från Margareta Olin (S) - Stöd brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 578.1 kB. 578.1 kB 2021-05-14 13.56
14. Bilaga. Motion nr 10_2019.pdf Pdf, 495.5 kB. 495.5 kB 2021-05-14 13.56
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 132020 från Anas Abdullah (-) – Tillsätta en oberoende kommission för att granska Österåkers kommuns hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 118 kB. 118 kB 2021-05-14 13.56
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2020 från Anas Abdullah (-) - Tillsätta en oberoende kommission granska hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 498.4 kB. 498.4 kB 2021-05-14 13.57
15. Tjut - Svar på motion nr 13_2020 från Anas Abdullah (-) - Tillsätta en oberoende kommission granska hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 550.5 kB. 550.5 kB 2021-05-14 13.57
15. Bilaga. Motion 13_2020.pdf Pdf, 532.3 kB. 532.3 kB 2021-05-14 13.57
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 142020 från Norma Aznar (V) – Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 256.6 kB. 256.6 kB 2021-05-14 13.57
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14_2020 från Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskrav inom skolan.pdf Pdf, 83.1 kB. 83.1 kB 2021-05-14 13.57
16. Tjut - Svar på motion nr 14_2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 690 kB. 690 kB 2021-05-14 13.57
16. Bilagor 1-7. Svar på motion nr 14_2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-05-14 13.58
17. motion nr 19-2021.pdf Pdf, 588 kB. 588 kB 2021-05-19 10.29
17. motion nr 20-2021.pdf Pdf, 529.9 kB. 529.9 kB 2021-05-21 08.57
17. motion nr 21-2021.pdf Pdf, 384 kB. 384 kB 2021-05-21 08.57
17. motion nr 22-2021.pdf Pdf, 594 kB. 594 kB 2021-05-21 08.58
17. motion nr 23-2021.pdf Pdf, 515.3 kB. 515.3 kB 2021-05-21 08.58
17. motion nr 24-2021.pdf Pdf, 199.9 kB. 199.9 kB 2021-05-24 11.37
17. motion nr 25-2021.pdf Pdf, 133.7 kB. 133.7 kB 2021-05-24 11.37
17. motion nr 26-2021.pdf Pdf, 152.6 kB. 152.6 kB 2021-05-24 11.37
17. interpellation nr 6-2021.pdf Pdf, 640.2 kB. 640.2 kB 2021-05-21 08.58
17. interpellation nr 7-2021.pdf Pdf, 740.2 kB. 740.2 kB 2021-05-21 08.58
18. Presidieförslag avvseende medborgarförslag nr 12-2021.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2021-05-14 13.58
18. medborgarförslag nr 12-2021.pdf Pdf, 96 kB. 96 kB 2021-05-14 13.58
18. Presidieförslag avseende medborgarförslag nr 13-2021.pdf Pdf, 93.5 kB. 93.5 kB 2021-05-14 13.58
18. medborgarförslag nr 13-2021.pdf Pdf, 92.1 kB. 92.1 kB 2021-05-14 13.58
KF Protokoll 2021-05-24 §§ 41-420.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-06-04 10.19

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 24 maj 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021