Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 7 december klockan 17.00. OBS! Sammanträdesdag och sammanträdestid!

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 7 december 2021 Skärgårdsgymnasiet.pdf Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster. 87.5 kB 2021-11-30 14.29
4. Bilaga 1. Nuvarande Auktorisationsavtal (2017).pdf Pdf, 126.3 kB, öppnas i nytt fönster. 126.3 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 2. Auktorisationsvillkor (2017).pdf Pdf, 279.6 kB, öppnas i nytt fönster. 279.6 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 3. Specifikation. (Bilaga 1, 2017).pdf Pdf, 402.3 kB, öppnas i nytt fönster. 402.3 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 4. Total Auktorisation (Bilaga 2, 2017).pdf Pdf, 406 kB, öppnas i nytt fönster. 406 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 5. Utbildningsområden. (Bilaga 2a, 2017).pdf Pdf, 496.7 kB, öppnas i nytt fönster. 496.7 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 6. Allmänna villkor för kurser, kursstarter mm. (Bilaga 3, 2017).pdf Pdf, 32.1 kB, öppnas i nytt fönster. 32.1 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 7. Ansvarsfördelning vid delegerad betygsrätt. (Bilaga 4, 2017).pdf Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster. 48.4 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 8. Ersättning. (Bilaga 5, 2017)).pdf Pdf, 416.3 kB, öppnas i nytt fönster. 416.3 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 9. Reviderat Auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning (2021).pdf Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster. 272.7 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 10. Auktorisationsvillkor (rev. 2021).pdf Pdf, 371.1 kB, öppnas i nytt fönster. 371.1 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 11. Information om auktorisationssystemet och administrativa villkor (Ny 2021).pdf Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster. 125.3 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 12. Kravspecifikation (rev. 2021).pdf Pdf, 562.8 kB, öppnas i nytt fönster. 562.8 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 13. Auktoriserat kursutbud (rev.2021).pdf Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster. 429.4 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 14. Ersättning (rev. 2021).pdf Pdf, 614.3 kB, öppnas i nytt fönster. 614.3 kB 2021-11-30 14.30
4. Bilaga 15. Personuppgiftsbiträdesavtal (ny 2021).pdf Pdf, 351.5 kB, öppnas i nytt fönster. 351.5 kB 2021-11-30 14.30
4. Tjut - Reviderat auktorisationsavtal avseende tillhandahållande av vuxenutbildning 2021.pdf Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster. 163.3 kB 2021-11-30 14.30
5. Tjut -Ingående av reviderat samverkansavtal avseende auktorisationssystem.pdf Pdf, 334.5 kB, öppnas i nytt fönster. 334.5 kB 2021-11-30 14.30
5. Bilaga 1. Reviderat Samverkansavtal avseende Auktorisationssystem för vuxenutbildning.pdf Pdf, 590.1 kB, öppnas i nytt fönster. 590.1 kB 2021-11-30 14.30
5. Bilaga 2. Befintligt Samverkansavtal avseende auktorisationssystem 2017.pdf Pdf, 534.9 kB, öppnas i nytt fönster. 534.9 kB 2021-11-30 14.30
6. Tjut- Revidering av samverkansavtal för KCNO.pdf Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster. 117.5 kB 2021-11-30 14.31
6. Bilaga 1. Nuvarande samverkansavtal inom KCNO (2017).pdf Pdf, 34.6 kB, öppnas i nytt fönster. 34.6 kB 2021-11-30 14.31
6. Bilaga 2. Reviderat samverkansavtal KCNO 2021.pdf Pdf, 438.5 kB, öppnas i nytt fönster. 438.5 kB 2021-11-30 14.31
7. Tjut- Revidering av delegation avseende vuxenutbildning.pdf Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster. 171.8 kB 2021-11-30 14.31
8. GVN TJUT månadsuppföljning september 2021.pdf Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster. 96.3 kB 2021-11-30 14.31
8. GVN Ekonomisk manadsuppfoljning september 2021.pdf Pdf, 610.6 kB, öppnas i nytt fönster. 610.6 kB 2021-11-30 14.31
9. GVN TJUT ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2021.pdf Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster. 98.4 kB 2021-11-30 14.31
9. GVN Ekonomisk manadsuppfoljning oktober 2021.pdf Pdf, 647.9 kB, öppnas i nytt fönster. 647.9 kB 2021-11-30 14.32
10. Tjut - Svar på motion 23_2021 - Gratis mensskydd.pdf Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster. 113.3 kB 2021-11-30 14.32
10. Bilaga 1. Motion_23_2021 Gratis mensskydd.PDF Pdf, 584.5 kB, öppnas i nytt fönster. 584.5 kB 2021-11-30 14.32
11. Tjänsteutlåtande GVN arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.pdf Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. 113 kB 2021-11-30 14.32
11. bilaga 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arkivbeskrivning.pdf Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster. 152.5 kB 2021-11-30 14.32
11. bilaga 2. Dokumenthanteringsplan GVN.xlsx Excel, 48 kB, öppnas i nytt fönster. 48 kB 2021-11-30 14.33
12. Tjut Attestförteckning GVN 2022.pdf Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. 94 kB 2021-11-30 14.33
12. Bilaga attestförteckning GVN 2022..pdf Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster. 83.9 kB 2021-12-01 15.49

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 30 november 2021