Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 19 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-10-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-10-19.pdf Pdf, 285.7 kB. 285.7 kB 2020-10-09 12.41
3a Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag 1-2019.pdf Pdf, 353.1 kB. 353.1 kB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag nr 25-2019.pdf Pdf, 474.7 kB. 474.7 kB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag 1-2020.pdf Pdf, 345.3 kB. 345.3 kB 2020-10-09 12.42
3b Svar på medborgarförslag nr 10-2020.pdf Pdf, 257.5 kB. 257.5 kB 2020-10-09 12.42
3c Svar på medborgarförslag nr 4-2020.pdf Pdf, 186.3 kB. 186.3 kB 2020-10-09 12.42
3d Återrapportering av uppdrag nr 26 i Budget 2020 - Utredning av skärgårdsstöd.pdf Pdf, 683.5 kB. 683.5 kB 2020-10-09 12.43
3e Förvaltningsrättens Dom i Mål nr 13135-20.pdf Pdf, 479.6 kB. 479.6 kB 2020-10-09 12.43
3f Attunda tingsrätt har entledigad Filippa Sandqvist (C) som nämndeman.pdf Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2020-10-09 12.43
3g Länsstyrelsens beslut ny ledamot Berndt Hogreve (M), ny ersättare Peter Rönnlund (M).pdf Pdf, 152.2 kB. 152.2 kB 2020-10-09 12.43
3g Länsstyrelsens beslut ny ersättare Aliagha Ahmadi (V).pdf Pdf, 96.9 kB. 96.9 kB 2020-10-09 12.43
3h Kommunstyrelsens beslut gällande Trygg i Österåker.pdf Pdf, 126.8 kB. 126.8 kB 2020-10-09 12.45
3i Protokoll KS 2020-10-19.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-10-20 13.28
4a Svar på interpellation nr 5-2020 samt interpellation nr 5-2020.pdf Pdf, 418.1 kB. 418.1 kB 2020-10-09 12.46
4b Svar på interpellation nr 6-2020.pdf Pdf, 80.8 kB. 80.8 kB 2020-10-19 08.31
4b Interpellation nr 6-2020.pdf Pdf, 98.2 kB. 98.2 kB 2020-10-09 12.46
4c Svar på interpellation nr 7-2020.pdf Pdf, 74 kB. 74 kB 2020-10-19 08.31
4c Interpellation nr 7-2020.pdf Pdf, 131.9 kB. 131.9 kB 2020-10-09 12.46
4d Svar på interpellation nr 8-2020.pdf Pdf, 79.2 kB. 79.2 kB 2020-10-19 08.31
4d Interpellation nr 8-2020.pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2020-10-09 12.46
4e Svar på interpellation nr 9-2020.pdf Pdf, 85 kB. 85 kB 2020-10-19 08.31
4e Interpellation nr 9-2020.pdf Pdf, 163.4 kB. 163.4 kB 2020-10-09 12.46
5. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2020-01-01 - 2020-08-31.pdf Pdf, 139.8 kB. 139.8 kB 2020-10-09 12.46
5. Bilaga. Delårsrapport för Österåkers kommun 2020-01-01 - 2020-08-31.pdf Pdf, 932.5 kB. 932.5 kB 2020-10-09 12.46
5. Revisorernas granskning av delårsrapport 2020.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-10-15 16.03
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 28.pdf Pdf, 165.5 kB. 165.5 kB 2020-10-09 12.47
6. Tjut - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 2 8.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 1. Planhandlingar, 2020-09-02.pdf Pdf, 10.6 MB. 10.6 MB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2020-02-12.pdf Pdf, 189.4 kB. 189.4 kB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 3. Granskningsutlåtande, 2020-09-02.pdf Pdf, 209.3 kB. 209.3 kB 2020-10-09 12.49
6. A3 Plankarta med planbestämmelser, illustration Stämplad.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-10-09 12.49
7. KS Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2021.pdf Pdf, 160.4 kB. 160.4 kB 2020-10-09 12.49
7. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2020-10-09 12.49
8. KS Protokoll - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 §.pdf Pdf, 106.4 kB. 106.4 kB 2020-10-09 12.50
8. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf Pdf, 229.2 kB. 229.2 kB 2020-10-09 12.50
8. Bilaga. Sammanställd rapport daterad 2020-09-24 avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, uppdrag givna i Budget 2020 .pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-09 12.50
9. KS Protokoll - Sammanträdestider 2021 för Kommunfullmäktige samt annonsering.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2020-10-09 12.50
9. Tjut - Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 812.8 kB. 812.8 kB 2020-10-09 12.51
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 182018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk arbetsgrupp för den politiska org.pdf Pdf, 253.6 kB. 253.6 kB 2020-10-09 12.51
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18 2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – P.pdf Pdf, 427 kB. 427 kB 2020-10-09 12.51
11. Tjut - Svar på motion nr 18 2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-10-09 12.51
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 142019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 186 kB. 186 kB 2020-10-09 12.51
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 383.6 kB. 383.6 kB 2020-10-09 12.52
12. Tjut - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-10-09 12.52
13. motion nr 22-2020.pdf Pdf, 406.5 kB. 406.5 kB 2020-10-19 08.31
14. presidieförslag medborgarförslag nr 18-2020.pdf Pdf, 100.3 kB. 100.3 kB 2020-10-09 12.52
14. medborgarförslag nr 18-2020.pdf Pdf, 89.5 kB. 89.5 kB 2020-10-09 12.52
KF Protokoll 2020-10-19.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-10-28 14.12

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021