Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 19 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-10-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-10-19.pdf 285.7 kB 2020-10-09 12.41
3a Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28.pdf 10.2 MB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag 1-2019.pdf 353.1 kB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag nr 25-2019.pdf 474.7 kB 2020-10-09 12.41
3b Svar på medborgarförslag 1-2020.pdf 345.3 kB 2020-10-09 12.42
3b Svar på medborgarförslag nr 10-2020.pdf 257.5 kB 2020-10-09 12.42
3c Svar på medborgarförslag nr 4-2020.pdf 186.3 kB 2020-10-09 12.42
3d Återrapportering av uppdrag nr 26 i Budget 2020 - Utredning av skärgårdsstöd.pdf 683.5 kB 2020-10-09 12.43
3e Förvaltningsrättens Dom i Mål nr 13135-20.pdf 479.6 kB 2020-10-09 12.43
3f Attunda tingsrätt har entledigad Filippa Sandqvist (C) som nämndeman.pdf 83.9 kB 2020-10-09 12.43
3g Länsstyrelsens beslut ny ledamot Berndt Hogreve (M), ny ersättare Peter Rönnlund (M).pdf 152.2 kB 2020-10-09 12.43
3g Länsstyrelsens beslut ny ersättare Aliagha Ahmadi (V).pdf 96.9 kB 2020-10-09 12.43
3h Kommunstyrelsens beslut gällande Trygg i Österåker.pdf 126.8 kB 2020-10-09 12.45
4a Svar på interpellation nr 5-2020 samt interpellation nr 5-2020.pdf 418.1 kB 2020-10-09 12.46
4b Svar på interpellation nr 6-2020.pdf 80.8 kB 2020-10-19 08.31
4b Interpellation nr 6-2020.pdf 98.2 kB 2020-10-09 12.46
4c Svar på interpellation nr 7-2020.pdf 74 kB 2020-10-19 08.31
4c Interpellation nr 7-2020.pdf 131.9 kB 2020-10-09 12.46
4d Svar på interpellation nr 8-2020.pdf 79.2 kB 2020-10-19 08.31
4d Interpellation nr 8-2020.pdf 159 kB 2020-10-09 12.46
4e Svar på interpellation nr 9-2020.pdf 85 kB 2020-10-19 08.31
4e Interpellation nr 9-2020.pdf 163.4 kB 2020-10-09 12.46
5. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2020-01-01 - 2020-08-31.pdf 139.8 kB 2020-10-09 12.46
5. Bilaga. Delårsrapport för Österåkers kommun 2020-01-01 - 2020-08-31.pdf 932.5 kB 2020-10-09 12.46
5. Revisorernas granskning av delårsrapport 2020.pdf 1.6 MB 2020-10-15 16.03
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 28.pdf 165.5 kB 2020-10-09 12.47
6. Tjut - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 2 8.pdf 1.2 MB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 1. Planhandlingar, 2020-09-02.pdf 10.6 MB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2020-02-12.pdf 189.4 kB 2020-10-09 12.48
6. Bilaga 3. Granskningsutlåtande, 2020-09-02.pdf 209.3 kB 2020-10-09 12.49
6. A3 Plankarta med planbestämmelser, illustration Stämplad.pdf 2 MB 2020-10-09 12.49
7. KS Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2021.pdf 160.4 kB 2020-10-09 12.49
7. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2.pdf 5.8 MB 2020-10-09 12.49
8. KS Protokoll - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 §.pdf 106.4 kB 2020-10-09 12.50
8. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf 229.2 kB 2020-10-09 12.50
8. Bilaga. Sammanställd rapport daterad 2020-09-24 avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, uppdrag givna i Budget 2020 .pdf 1.4 MB 2020-10-09 12.50
9. KS Protokoll - Sammanträdestider 2021 för Kommunfullmäktige samt annonsering.pdf 182.7 kB 2020-10-09 12.50
9. Tjut - Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf 812.8 kB 2020-10-09 12.51
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 182018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk arbetsgrupp för den politiska org.pdf 253.6 kB 2020-10-09 12.51
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18 2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – P.pdf 427 kB 2020-10-09 12.51
11. Tjut - Svar på motion nr 18 2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk.pdf 1.5 MB 2020-10-09 12.51
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 142019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf 186 kB 2020-10-09 12.51
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf 383.6 kB 2020-10-09 12.52
12. Tjut - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf 2.4 MB 2020-10-09 12.52
13. motion nr 22-2020.pdf 406.5 kB 2020-10-19 08.31
14. presidieförslag medborgarförslag nr 18-2020.pdf 100.3 kB 2020-10-09 12.52
14. medborgarförslag nr 18-2020.pdf 89.5 kB 2020-10-09 12.52

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
måndag 19 oktober 2020