Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskole- och grundskolenämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 28 januari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse FGN 28 januari 2020.pdföppnas i nytt fönster 95.9 kB 2020-01-21 15.28
4. Tjut FGN Månadsuppföljning per november 2019.pdföppnas i nytt fönster 138 kB 2020-01-21 15.47
4. FGN Månadsuppföljning per november-19.pdföppnas i nytt fönster 668.8 kB 2020-01-21 15.48
6. Tjut Återrapport av uppdrag 26 i budget 2019- Införande av tvålärarsystem i grundskolan.pdföppnas i nytt fönster 270.5 kB 2020-01-21 15.48
7. Tjut Återrapport av uppdrag 27 i budget 2019- satsning på fler vuxna i skolan.pdföppnas i nytt fönster 528.2 kB 2020-01-21 15.48
8. Tjut Svar på medborgarförslag nr 5_2019- Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdföppnas i nytt fönster 257.1 kB 2020-01-21 15.48
9. Tjut Inrättande av Förskole- och grundskolenämndens Presidieberedning.pdföppnas i nytt fönster 175.4 kB 2020-01-21 15.48
5. TJUT FGN Budget 2020, plan 2021-22.pdföppnas i nytt fönster 71.6 kB 2020-01-22 16.17
5. FGN Budget 2020 Plan 2021-2022.pdföppnas i nytt fönster 769.9 kB 2020-01-22 14.19
5. Bilaga 1 - Målbilaga.pdföppnas i nytt fönster 203.2 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga 3 - Riktade bidrag.pdföppnas i nytt fönster 433.7 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga 4 - Internkontrollplan.pdföppnas i nytt fönster 420.4 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga A1 - Bruttokostnader.pdföppnas i nytt fönster 132.6 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga A2 - Intäkter.pdföppnas i nytt fönster 130.6 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga B - Anslag.pdföppnas i nytt fönster 126.3 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga C- Tre år per verksamhetsområde.pdföppnas i nytt fönster 142 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga F - Peng Förskola och Grundskola.pdföppnas i nytt fönster 125.2 kB 2020-01-22 14.23
5. Bilaga F - Peng Tilläggsbelopp.pdföppnas i nytt fönster 90.8 kB 2020-01-22 16.17
5. Bilaga G - Taxor och Avgifter (Maxtaxa 2020).pdföppnas i nytt fönster 96.4 kB 2020-01-22 14.23
Protokoll FGN 200128.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2020-02-11 08.35

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019